Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZKAN

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Siracüddin Ali b. Osman el-Uşi Sempozyumu el-Ûsî ve Mâtürîdîlikte Isim ve Müsemma, Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu Oş, Kırgızistan(2018)
 • Gümüshane’de Din Egitiminin Nicelik ve Niteligi Üzerine Düsüncele (İ. Altuner ile), I. Uluslararası Gümüshane Sempozyumu, Gümüşhane(2017)
 • Dinî Düsüncenin Yeniden Insası Baglamında Muhammed Ikbal’de Benlik Felsefesi” (İ. Altuner ile), Uluslararası Din Bilimleri Çalıstayı, Iğdır(2017)
 • The Role of Porphyry’s Isagoge in Understanding Aristotle’s Logic, 2nd International Workshop on Aristotelianism: Aristotelian Logic, Iğdır(2017)
 • Thoughts on Cultural Diversity and Compulsory Religious Education: the Case of Igdır Province (With İ. Altuner), II. International Igdır Symposium, Iğdır(2017)
 • Metaphysics as Theology: That God is the First Principle, 1st International Workshop on Aristotelianism: Metaphysics of Aristotle, Ankara(2016)
 • Eğitimin Platoncu Temelleri ve Platoncu Eğitim Anlayışının Eleştirisi (İ. Altuner ile), Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, Iğdır(2016)
 • Whitehead’de Eğitimin Genel Amaçları ve Üniversitelerin İşlevi (İ. Altuner ile), Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, Iğdır(2016)
 • Sokrates’te ‘Kendini Tanı’ Buyruğunun Ahlâkî Statüsü, 3. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumu, Çankırı(2013)
 • Dil ve Dünya Görüşü, Felsefe, Edebiyat ve Değerler Sempozyumu, Kahramanmaraş(2012)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Ed. Rıfat Atay Fatih Özkan. (2019). Din Felsefesi. Din ve Ahlak İlişkisi Türkiye. Lisans.
 • Ed. Celal Türer Fatih Özkan. (2019). Felsefenin Vefalı Yüzü: Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi'ye Armağan. Türkiye. Aktif Düşünce.
 • Ed. Fatih Özkan - İlyas Altuner . (2018). Felsefeye Giris: Sistematik Düsüncenin Kodları. Ahlak Felsefesi Türkiye. KLM.

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2019). Sokrates ve Platon Felsefesinde İnsan Sorunu . Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18
 • (2019). Duns Scotus’ta Tanrı ve Ahlâk Yasası. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 9 (1)
 • (2019). Fârâbî'nin Bilimler Sınıflandırmasında Psikolojinin Yeri. Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, 5
 • (2018). Kültürel Çesitlilik ve Zorunlu Din Egitimi Üzerine Düsünceler. Ilahiyat: Akademik Arastırmalar, 2
 • (2017). Duns Scotus’ta Varlığın Tek Anlamlılığı. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10
 • (2017). Idealistic Groundwork for Plato’s Philosophy of Education. Entelekya Logico-Metaphysical Review, 1-2
 • (2016). Dinin Anlaşılmasında Kültürel Etki. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10
 • (2015). Modern Dönemde Din Bilim İlişkisi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6
 • (2015). Whitehead Felsefesinde Din Bilim İlişkisi. İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 4
 • (2013). Sokrates’in Entelektüalist Ahlakı. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4
 • (2012). Dünya Görüşü Öğretisi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 • (2012). Dildeki Dünya Görüşü. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2018). Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ö. Türker, 'Ahlâkın Temeli' . Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 8 (2)
 • (2018). Book Review: Hasan Akkanat, "Universals in Classical Period of Islamic Philosophy".. Entelekya Logico-Metaphysical Review, 2 (2)
 • (2015). İbn Rüşd, "Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Büyük Alfa Kitabı, C.29-31" (İ. Altuner & H. Kaya ile),. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, , 7
 • (2015). Antâkî & İsfizârî, "Tanrının İnayeti Bağlamında Evrenin Ebedîliği" (İ. Altuner ile),. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, 6
 • (2014). İbn Rüşd, "Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Lambda Kitabı, Giriş" (İ. Altuner ile), . Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, , 3-4
 • (2013). İbn Rüşd, "Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Büyük Alfa Kitabı, C.1-10" (İ. Altuner & H. Kaya ile),. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, , 2
 • (2010). Din ve Gelenek . Diyanet Aylık Dergi,
 • (2009). Millet-i Âliye . Diyanet Aylık Dergi,