Arş. Gör. Özgem Tuğçe GÜMÜŞ BOYACI

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

  • Sağlık Hakkı Ve Sosyal Devlet Anlayışı Kapsamında Kadın Cezaevlerinde Menstrüel Hijyen Ürünlerine Erişim 2. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu(2019)
  • Kamusal Alan Kullanımının Kent Belleğine Etkisi, II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, 16-20 Nisan, Kapadokya(2018)
  • Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Gelişim Sürecinde Kadının Yeri, Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, 10-11 Mart, Türkiye Barolar Birliği (2017)

Kitap ve Editörlük

Kitap

  • (2018). Mümtaz Turhan ve Millî Modernleşme Reçetesi, İçinde: Türk Modernleşmesi (XIX. ve XX. Yüzyılda Türk Düşünürleri), Ed: İlyas Doğan, Ankara. Astana Yayınları.
  • (2017). Koalisyonlu Başkanlık Sistemi Örneği: Kenya, İçinde: Dört Kıtada Başkanlık Sistemi (Ülke Örnekleriyle Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Demokrasi), Ed: İlyas Doğan, Serdar Ünver. Astana Yayınları.