Doç. Özden Pektaş Turgut

2014 - Devam / Gazi Üniv. Güzel Sanatlar Enst. Tasarım Kültürü Anabilim Dalı Başkanı 

2012 - Devam / Gazi Üniv. G.S.F Fakülte Kurulu (Yrd. Doç. Temsilcisi) 

2012 - Devam / Gazi Üniv. G.S.F Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Bşk Yrd. 

2012 - Devam / Gazi Üniv. G.S.F Görsel İletişim Tasarımı Bölümü AKTS Koord. 

2012 - 2014 / Gazi Üniv. Erasmus Fakülte Koordinatörü 

2012 - 2010 / Gazi Üniv. G.S.F Sanat ve Tasarım Dergisi Yayın Kurulu Üyesi 

2012 - 2010 / Gazi Üniv. G.S.F Sanat ve Tasarım Dergisi Baskı Sorumlusu 

2012 - 2008 / Gazi Üniv. G.S.F Sanat ve Tasarım Dergisi Web Sitesi Sorumlusu 

2010 - 2007 / Gazi Üniversitesi Erasmus Fakülte Koord. Yrd. 

2008 - 2005 / Gazi Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Web Sitesi Tasarım Sorumlusu 

2006 - 2005 / Gazi Üniv. Güzel Sanatlar Fak. GÜADEK Akademik Birim Koordinatörü 

2006 - 2005 / Gazi Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Stratejik Planlama Temsilcisi