Doç. Özden Pektaş Turgut

- Elektronik Yayımcılık Biçimleri ve Blog Tasarımı, Gazi Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı:3, Sayfa: 87-104, Ankara 2009

-  Banner Reklamlarda Grafik Tasarım Sorunları, Hacettepe Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, Sayı:13, Sayfa: 20-21, Ankara 2005