Doç. Özden Pektaş Turgut

-  Elektronik Yayıncılık Kapsamında Elektronik Tasarım Dergilerinin Görsel Kimlik Açısından Değerlendirilmesi, 14. Türkiye’de İnternet Konferansı, Bilgi Üniversitesi, Dolapdere, İstanbul, 12-13 Aralık 2009

-  İnternet Reklamlarında Grafik Tasarım Sorunları, 10. Türkiye’de İnternet Konferansı, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul, 9-11 Aralık 2005