Doç. Özden Pektaş Turgut

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • 10. Türkiye"de İnternet Konferansı Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
 • Popüler Bir İletişim Ortamı Olarak İnternette Tasarım Sorunları Türk - İngiliz Kültür Derneği, Çankaya, Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Tipografi (2008 - 2009 Bahar)
 • Dijital Tasarım 1 (2008 - 2009 Güz)
 • Enformatik 1-2 (2008 - 2009)
 • Proje 1-2 (2008 - 2009)
 • Kaligrafi (Seçmeli Ders) (2008 - 2009 Bahar)
 • ENF 111 Enformatik I-Resim Böl. (2006-2007 Bahar)
 • ENF 112 Enformatik I-Görsel İletişim Tas. Böl. (2006-2007 Bahar)
 • Grafik Sanatlar (2005-2006)
 • GAZ 772 Web Tasarımı (2005-2006)
 • ENF 111 Enformatik I-Görsel İletişim Tas. Böl. (2006-2007 Güz)
 • ENF 112 Enformatik I-Resim Böl. (2006-2007 Güz)
 • ENF 112 Enformatik II - Görsel İletişim Tas. Böl. (2007-2008 Bahar)
 • ENF 112 Enformatik II - Resim Böl. (2007-2008 Bahar)
 • GIT 206 Tipografi (2007-2008)

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • Royal Acedemy of Arts, Graphic Design Dep

Yabancı Dil

 • / 75

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2009). Elektronik Yayın Biçimleri ve Blog Tasarımı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 3(23).
 • (2005). Banner Reklamlarda Grafik Tasarım Sorunları. Hacettepe Üniv.Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, 13(20).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • FISAE 2. Uluslararası Exlibris Yarışması-Mansiyon (2006)

Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)

Sanat Faaliyetleri

 • American Society Of Bookplate Collectors Designers And Asociación Mexicana De Ex Libris - Mexica
 • Exlibris Sergisi, "Karşı Sanat Çalışmaları - İstanbul
 • Sint Niklaas 15th International Ex libris Competition - Belçika
 • FISAE 1st International CGD Ex libris Competition - Ankara
 • Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Lisansüstü Karma Sergisi - Ankara
 • AED Exlibris Sergisi Snap Gallery, Edmonton - Kanada
 • Marmara Üniversitesi 50. Yılı, GSF Öğretim Üyeleri Sergisi, Mustafa Kemal Kültür ve Sanat Merkezi - İstanbul
 • FISAE 2. Uluslararası CGD Ex libris Yarışması Sergisi - Ankara
 • AED – Fin-Türk Cemiyeti Exlibris Sergisi - Finlandiya
 • 3. Uluslararası Ex libris Yarışması Sergisi - Belçika
 • 1. Uluslararası Exlibris Yarışması Sergisi - Ankara
 • H. Ü. Güzel San. Fak. Grafik Böl. Ögretim Elemanları Sergisi - Ankara
 • Biennale Van De Kleingrafiek Mythologie Sergisi - Belçika
 • H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Gençlik Sanat Sergisi - Ankara
 • 6th International Graphic Competition for Ex Libris, Gliwice - Polonya
 • Identity - 34th Brno Graphic Design Biennal - Çek Cumh.
 • 2. Uluslararası Ex libris Yarışması Sergisi - Ankara
 • 18+, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi - Ankara