Doç. Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nca Yapılan Muhasebe Denetiminin Uluslar arası Denetim Standartlarına Göre Değerlendirilmesi

Hikmet YILMAZ, "Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca Yapılan Muhasebe Denetiminin Uluslararası Denetim Standartlarına Göre Değerlendirilmesi," Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000.

Hastane İşletmelerinde Stok Yönetimi ve Bir Örnek Uygulama

Cemil AYDIN, "Hastane İşletmelerinde Stok Yönetimi ve Bir Örnek Uygulama," Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004.

Muhasebe Eğitiminde Faaliyete Dayalı Maliyetlendirme ve Bir Örnek Uygulama

Bülent YILMAZ, "Muhasebe Eğitiminde Faaliyete Dayalı Maliyetleme ve Bir Örnek Uygulama," Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004.

İşletmelerin Yatırım Finansmanında Risk Sermayesi Kullanımı, Eğitimi ve Bir Alan Araştırması

Metin UYAR, "İşletmelerin Yatırım Finansmannda Risk Sermayesi Kullanımı, Eğitimi ve Bir Alan Araştırması," Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006.

Basel II Kriterleri ve Bankacılık Sektöründe Basel II Eğitimi

Derya Kaptan, "Basel II Kriterleri ve Bankacılık Sektöründe Basel II Eğitimi," Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının Türkiye ekonomisine maliyeti ve konuyla ilgili eğitimin önemi (1960 – 2000 dönemi )

Ferhat TÜRKOĞLU, "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Türkiye Ekonomisine Maliyeti ve Konuyla İlgili Eğitimin Önemi (1960-2000 Dönemi)," Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006.

Türkiye\'de Bankacılık Sektöründe Basel II Uygulamaları ve Eğitimi

Fatih KIRAÇ, "Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Basel II Uygulamaları ve Eğitimi," Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008.

Bayram Kaya, "Katılım Bankalarında Bireysel Emeklilik Sistemi ve İşleyişi," Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2013.