Doç. Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK

Lisans

 • Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme / Muhasebe Bölümü 1985

Yüksek Lisans

 • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı 1988

Doktora

 • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı 1997

İş Deneyimi

 • Muhasebe Elemanı, Ltd.Şti. 1986-1988

 • Maliyet Muhasebesi Uzmanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Komptrolörlük (Mali İşler) D.Bşklığı 1990-1993

 • Araştırma Görevlisi, G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fak. 1993 - 1997

 • Misafir Öğretim Elemanı, Kırgızistan Celal-Abad Komersiyallık Enstitüsü Türk Dünyası İşletme Fakültesi, 26.11.1993 - 14.02.1994

 • Yardımcı Doçent, G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 14.05.1997-07.10.2013

 • Bölüm Başkan Yardımcısı, G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi İşletme Eğitimi Bl. 17.11.1997 - 30.11.2000

 • Misafir öğretim üyesi, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. 1997-1998

 • Misafir öğretim üyesi, Kara Harp Okulu 2001-devam ediyor

 • Misafir öğretim üyesi, Kırıkkale Üniversitesi İ.İ.B.F. 2001-2002

 • Misafir öğretim üyesi, Ankara Üniversitesi Başkent M.Y.O. 2002 - 2008

 • Misafir öğretim üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İ.İ.B.F. 2004-2005

 • Misafir öğretim üyesi, Ufuk Üniversitesi İ.İ.B.F. 2004 - 2011

 • Dekan Yardımcısı, G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğt. Fak. 09.11.2004 – 12.09.2005

 • Yönetim Kurulu Üyesi, G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 10.12.2004-10.12.2007

 • Müdür, G.Ü. Gazi Meslek Yüksekokulu, 13.09.2005-26.09.2008

 • Senato üyesi, Gazi Üniversitesi Senatosu 13.09.2005-26.09.2008

 • Bölüm Başkanı, G.Ü. Gazi Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü. Mayıs 2007 - Eylül 2008

 • Misafir öğretim üyesi, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. 2012 - devam ediyor

 • Doçent, ÜAK, 07.10.2013

 • Yardımcı Doçent, G.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, 16.11.2016-20.03.2017

 • Misafir öğretim üyesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-2017 Bahar dönemi

 • Doçent, G.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, 21.03.2017 devam ediyor

Doğum Yeri

 • Ankara

Doğum Tarihi

 • 25 Nisan 1962

Yabancı Diller

 • İngilizce

İlgi Alanları

 • Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Finansal (Genel) Muhasebe, Envanter Bilanço, Muhasebe Denetimi, Türkiye Muhasebe Standartları, Enflasyon Muhasebesi, Kamu İç Denetimi