Prof. Dr. Ersin ÖZARSLAN

İletişim Fakültesi > Gazetecilik

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • “Dava Adamı Mehmet Âkif Ersoy” Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu (2016)
 • “İLET 822 - Sözlü Ve Yazılı Kültür» Dersi Çerçevesinde Âşık Kerem’den Yaşar Reyhanî’ye Sözlü Kültür Mahsûlleri - Âşık Ercan Çatal'ın Canlı İcrası Eşliğinde Konferans” Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu (2016)
 • “«İLET 822 - Sözlü Ve Yazılı Kültür» Dersi Çerçevesinde ÂŞIK Kerem’den Yaşar Reyhanî’ye Sözlü Kültür Mahsûlleri- Canlı İcrası Eşliğinde Konferans”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu, (2015)
 • ''Arif Nihat Asya'nın Şiirinde Memleket-Eskişehir'' Eskişehir Türk Ocağı Konferans Salonu, (2014)
 • “Gölgeler’den Hareketle Mehmet Âkif’in Şahsiyeti”, Mehmed Âkif ve Gölgeler Bilgi Şöleni, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 26-27 Aralık 2013 Perşembe, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Merkez Kampüsü, Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL(2013)
 • “Cemile”, Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni 17-18 Aralık 2013,, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi, ESKİŞEHİR (2013)
 • “Âşıklık Müessesesi ve Devamı Üzerine Bazı Dikkatler”, Atatürk Üniversitesi, I. Uluslararası Âşık Sümmanî ve Âşıklık Geleneği Sempozyumu, 31 Mayıs- 2 Haziran 2012, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi, ERZURUM (2012)
 • “Mehmet Âkif’in Şahsiyet Çizgileri” “Mehmet Akif Ersoy Paneli” 19.Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, 23 Ekim 2011, Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi, ELAZIĞ. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esma Şimşek Konuşmacılar: Prof. Dr. Nazım H. Polat, Doç. Dr. Ersin Özarslan, Prof. Dr. Nurullah (2011)
 • «Türkçe'nin Kanayan Yarası: Yabancı Dille Eğitim» Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı - Beytepe 18 Aralık 2008 (2008)
 • “İletişim ve Dil”, Birlik Vakfı Salonu, 1997, Isparta. [Konferans] Birlik Vakfı Salonu, Isparta. (1997)
 • “Çağdaş Türk Şiirinin Meseleleri” Trabzon Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Şiir Şöleni(1997)
 • “Bahaeddin Özkişi Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Eserleri” Türkiye Yazarlar Birliği Salonu, Ankara, 15 Kasım 1994. [Konferans] Türkiye Yazarlar Birliği Salonu, Ankara, 15 Kasım 1994. (1994)
 • “Çağdaş Türk Şiirinin Gelişme Seyri İçinde Ara Nesil Edebî Faaliyeti”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kültür Merkezi, [Panelist]. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kültür Merkezi(1994)
 • “Günümüz Türk Şiiri” Çorum Hitit Festivali Çerçevesinde, Çorum Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Şiir Şöleni Çorum İl Kültür Merkez(1994)

Seminer

 • “Millî Eğitim Bakanlığı Çocuk Yayınları Yayın ve Danışma Kurulu” üyesi. (2006)
 • Kültür Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı "Temel Davranış Biçimleri ve Halkla İlişkiler Semineri", 24-28 Şubat 2003, (İki gruba 8 ders). (2003) Ankara
 • Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığı "Mavi Masa Danışma Memurları Eğitim Semineri", 14-16 Mayıs 2003, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Emek Ankara. (İki gruba 2X3=6 ders). (2003) Ankara
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Hizmette Yükselme ve Hizmet İçi Eğitimi Semineri "Muhasebeci ve Eksper Görevde Yükselme Semineri", 11 Mart-19 Nisan 2002, Ankara. (9 saat). (2002) Ankara
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Hizmette Yükselme ve Hizmet İçi Eğitimi Semineri "Şube Müdürü, Şube Müdür Yardımcısı Görevde Yükselme Semineri", 06 Mayıs - 10 Mayıs 2002, İskenderun. (6 saat). (2002) İskenderun
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Hizmette Yükselme ve Hizmet İçi Eğitimi Semineri "Şube Müdürü, Şube Müdür Yardımcısı Görevde Yükselme Semineri", 07 Ekim-24 Ekim 2002, (9 saat). (2002) Ankara
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Hizmette Yükselme ve Hizmet İçi Eğitimi Semineri "Ajans Amiri Görevde Yükselme Semineri" (2001) Ankara
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Hizmette Yükselme ve Hizmet İçi Eğitimi Semineri "Eksper ve Alım Muhafaza Ticaret Şefliği Görevde Yükselme Semineri", 24 Eylül -21 Kasım 2001, Ankara. (9 saat) (2001) Ankara
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Hizmette Yükselme ve Hizmet İçi Eğitimi Semineri "Muhasebe, Ticaret,ve İdarî ve Teknik İşler Şeflikleri Görevde Yükselme Semineri", 1 Ekim - 14 Aralık 2001, (9 saat). (2001) Ankara
 • T. C. Tarım Bakanlığı “Yayın Dairesi Hizmet İçi Eğitim Semineri” (1994) Ankara
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi öncülüğünde düzenlenen “Uyuşturucu ve Gençlik” konulu Kompozisyon Yarışması Jüri Üyeliği, 09 Mayıs 1994 (1994) Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • “Yabancı Kültürlerin Türkiye'de Öğretimi ve Türk Kültürü Sempozyumu” Ankara, Türkiye Yazarlar Birliği (1994)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Gazi Üniversitesi 2011 GÜZ dönemine kadar tez yönetme görevini lütfedip bize layık görmediği için bir tez yönetip tamamlatma imkânıyla henüz teşerrüf edemedik. Ama Bölümümüzde tez yönetip tamamlatan yardımcı doçentler mevcut. (2011)

Dersler

 • Yeni Türk Edebiyatı III (2009-2010 Güz - 2011 Güz)
 • Yeni Türk Edebiyatı IV (2009-2010 Bahar)
 • Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı I (2009-2010 Güz)
 • Batı Edebiyatı II (2009-2010 Bahar)
 • Tiyatro Tarihi I (2009-2010 Güz)
 • Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı II (2009-2010 Bahar)
 • Yeni Türk edebiyatına Giriş I (2009-2010 Güz)
 • Yeni Türk Edebiyatı VI (2009-2010 Bahar)
 • Bitirme Çalışması II (2009-2010 Bahar)
 • Yeni Türk Edebiyatı I (2009-2010 Güz - 2011 Güz)
 • Batı Edebiyatı I (2009-2010 Güz)
 • Tiyatro Tarihi II (2009-2010 Bahar)
 • Yeni Türk edebiyatına Giriş II (2009-2010 Bahar)
 • Yeni Türk Edebiyatı II (2009-2010 Bahar)
 • Yeni Türk Edebiyatı V (2009-2010 Güz - 2011 Güz)
 • GAZ-421 HABER TOPLAMA-YAZMA TEKNİKLERİ II (2010-2011 Bahar Dönemi)
 • İLET-822 SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR (2010-2011 BAHAR)
 • İLET-692 TÜRK EDEBİYATI II (2010-2011 BAHAR)
 • GAZ-612 GAZETE YAZI TÜRLERİ (2004-2005 GÜZ - 2010-2011 BAHAR)
 • 2350008 DEĞİŞME, KÜLTÜR VE EDEBİYAT (2010-2011 BAHAR)
 • Çocuk Edebiyatı (2011 Güz)
 • ADT-121 ETKİLİ KONUŞMA VE İLETİŞİM (2011-2012 Güz)
 • EGK-125 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TEKNİKLERİ (2011-2012 Güz)
 • GAZ-321 HABER TOPLAMA-YAZMA TEKNİKLERİ I (2011-2012 Güz)
 • İLET 734 DİL VE İLETİŞİM (2011-2012 Güz)
 • 4350046 KÜLTÜREL ÇÖZÜMLEMELER (2011-2012 Güz)
 • GAZ-592 Türk Edebiyat ve Matbuatında Düşünce Hareketleri (2009-2010 Güz)
 • GAZ - MAKALE ve YORUM UYGULAMALARI (2004-2005 GÜZ)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2013). Ömer Seyfeddin –Yalnız Efe ve Diğer Hikâyeler, (2013), Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Yayınları. 978-975-11-3762-3. Ömer Seyfeddin hakkında muhtasar bir monografi,Yazarın seçme hikyelerinin tenkidli neşri ve Seçilen hikâyelere mahsus geniş bir lügatçe. Türkiye.
 • (2010). Şiirden Coğrafyaya - Ârif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Mekân Endişesi, 2010, İstanbul: Ötüken Neşriyât, 390 sayfa, ISBN 978-975-437-810-8. (GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ İKİNCİ BASKI) [Şiirden Coğrafyaya - Ârif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Mekân Endişesi, Ankara: Lotus Yayınları. (2007).]. Türkiye. Lotus Yayınları.
 • (2007). Düşünce Ufuklarında -Erol Güngör’ün Sanat, Edebiyat, Dil ve Tercüme Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri. Prof. Dr. Erol Güngör’ün umumî olarak sanat, edebiyat, dil ve tercüme hakkındaki görüş ve düşünceleri ile bazı sanatkârlar hakkındaki görüş ve kanaatlerinin değerlendirilmesi. Türkiye. Lotus Yayınları.
 • (2007). Mehmed Said Paşa: Gazeteci Lisânı. Mehmed Said Paşanın hayatı, gazeteciliği ve diğer faaliyeti ile Gazeteci Lisânı adlı eserinin tahlil ve değerlendirilmesi ve eserin yeni harflerle tenkidli metni. Tükiye. Lotus Yayınları.

Editörlük

 • (2014). Gülşen-i Şuʽarâ- [Tezkire-i Şuʽarâ-yı Ahdî-i Bağdâdî] İndeksli Tıpkıbasım, Ahdî, Hazırlayan Süleyman Solmaz, Editör: Prof. Dr. Esin Özarslan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014, XXIX+12+2+418 s.,
 • (2001). Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Armağanı, Hazırlayan: Ersin Özarslan, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara, ,
 • (1997). Yabancı Kültürlerin Türkiye’de Öğretimi ve Türk Kültürü, Hazırlayan: Ersin Özarslan, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları: 18, Toplantı Metinleri Dizisi: 3, REM Matbaacılık, Ankara, 1997, [ISBN: 975–7382–07–6] ,
 • (1997). Türkçenin Uluslar Arası Şiir Şöleni Güldestesi 3, Hazırlayan: Ersin Özarslan, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları: 19, Güldeste Dizisi: 3, REM Matbaacılık, Ankara, 1997. [ISBN: 975–7382–09–4] ,

Atıf

 • (2016). TAT, Mehmet, “Ayrılığın Mısralara Dökülmüş Hâli: Ârif Nihat Asya'nın Mersiyeleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research 9/42 (Şubat 2016), www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581, ATIF SAYFASI: 385, 388; ATIF YAPILAN KİTAP; ÖZARSLAN, Ersin (2010). Şiirden Coğrafyaya Arif Nihat Asya’nın Şiirinde Mekân Endişesi, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • (2016). GÜZ, Nurettin ve Gamze BAYHAN, (2016), “İlk muhalif gazete olarak İbret”, Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), 1/1, 1-15; ATIF YAPILAN SAYFA: 2, ATIF YAPILAN ESER: ÖZARSLAN, Ersin. (2007). Özarslan, Ersin (2007) Mehmed Said Paşa: Gazeteci Lisanı. Ankara: Lotus Yayınları.
 • (2015). ÖZEL, Oktay, (2015), “Aşk, Istırap, Hasret Ve Fotoğraf: Kadın Eli/Kalbi Değmiş Eski Mektuplar”, Kebikeç, “Gayriresmi Tarihimizin Tanıkları: Mektup, Fotoğraf ve Fotokartlar” özel sayısı, 40 (2015) 247-262. Atıf Sayfası: 2, ATIF YAPLAN YAZI: ÖZARSLAN, Ersin “Harf İnkılabından Önce Neşredilmiş Türkçe İnşa, Kitabet ve Münşeat Kitapları”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Erzurum), 34 (2007), 63-78.
 • (2015). Ersin Özarslan, “Harf İnkılabından Önce Neşredilmiş Türkçe İnşa, Kitabet ve Münşeat Kitapları”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Erzurum), 34 (2007), 63-78.
 • (2014). İLHAN, Erol, Erhan AYDOĞDU ve Adalet GÖRGÜLÜ AYDOĞDU, “Medya Okuryazarlığı Dersi ve Televizyon Algısına Etkisi (Ankara Örneği)”, Akdeniz İletişim-Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (ISSN 1304 384), 21 (Haziran 2014) 42*68; ATIF YAPILAN SAYFA: 46, ATIF YAPILAN ESER: ÖZARSLAN, Ersin. (2008). Mehmet Said Paşa Gazeteci Lisanı, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kırkıncı Yıl Kitaplığı No:17, Ankara.
 • (2013). ÖKTEN, Celile, “Yazma Dersinin Serüveni: İnşadan Kompozisyona”, Türkiyat Mecmuası, 23 (Bahar 2013) 90-108. Atıf sayfası: 95, 96. Atıf Yapılan yazı: ÖZARSLAN, Ersin, 2007, “Harf İnkılabından Önce Neşredilmiş Türkçe İnşa, Kitabet ve Münşeat Kitapları”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 34, 63-78, Erzurum.
 • (2013). APAYDIN, Dinçer, “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinin İlk On Yılında Ortak Yönelişler”, Gazi Türkiyat, 13 (Güz 2013) 133-155; ATIF YAPILAN SAYFA: 143-143, ATIF YAPILAN ESER:, ÖZARSLAN, Ersin (2003), Nâzım Hikmet – Hayatı ve Şiiri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • (2013). KAYA, Ahmet İhsan, “Türk Edebiyatında Ara Nesil”, DÜSBED-Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5/9 (Nisan 2013) 148-159. Atıf Sayfası:151, 153. ÖZARSLAN, Ersin. (1996) “Edebiyatta Nesil Meselesi ve Ara Nesil” Kubbealtı Akademi Mecmuası, 25/4, s. 187-200.
 • (2012). ÖZCAN, Recai, (2012), Türk Romanında Aşk, İstanbul: Kitabevi Yayınları. Atıf sayfaları: 253, 304, 409. ÖZARSLAN, Ersin, (1994), Ara Nesil Edebiyatçısı ve Gazetecisi Mustafa Reşîd Bey: Hayatı ve Eserleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi SBE, Erzurum.
 • (2012). ÖLKER, Perihan, Tanzimat Basınını Dili, Konya: Aybil Yayınları, ISBN 978-605-4366-78-1 Atıf sayfaları: s. XVII, 316, 317. MEHMED SAİD PAŞA (2008) Gazeteci Lisanı, Haz. Ersin ÖZARSLAN, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları
 • (2012). BUGAN, Funda (2012), “Üniversitelerde Türk Dili Öğretiminin Önemi”, Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı Bildiri Kitabı, (13-15 Haziran), s. 192-197, Nevşehir, TÜRKİYE. ATIF YAPILAN MAKALE : ÖZARSLAN, Ersin (1988), “Yükseköğretimde Türk Dili Öğretiminin Bazı Meseleleri”, Türk Dilinin Öğretim Toplantısı, Ankara.
 • (2011). ÖLKER, Perihan, "Tanzimat Gazetelerindeki Batı Kaynaklı Kelimeler", MTAD Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 2011, 8/4 : 22-43.Atıf Sayfası: 42. E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2012 MEHMED SAİD PAŞA (2008) Gazeteci Lisanı, Haz. Ersin ÖZARSLAN, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları
 • (2011). DOĞAN, Yard Doç. Dr. Şaban, “XIX. Yüzyılda Kaleme Alınmış Bir Münşeat Kitabı: İnşâ-yı Cedit”, III.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı (UDDTS), [16-18 Aralık 2010], İzmir, Ed. İlyas Yazar, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Yayını, 327-335, Atıf Sayfası: 328. ÖZARSLAN, Ersin, “Harf İnkılâbından Önce Neşredilmiş Türkçe İnşâ’, Kitâbet ve Münşe’ât Kitapları”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 14/34 (Yaz 2007) 63–78. ,
 • (2011). 2. ACEHAN, Abdullah, (2011), “Yeni Türk Edebiyatının Devirleri ve Genç Türk Edebiyatı Birliği”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1 Winter 2011, p. 589 [583-596] Ersin Özarslan, Ara Nesil Edebiyatçısı ve Gazetecisi Mustafa Reşîd Bey Hayatı ve Eserleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Orhan Okay, Basılmamış Master Tezi, Erzurum 1994.
 • (2011). GÜNEŞ, Mehmet, “Rumeli’nin Kaybının Türk Şiirindeki Akisleri”, Türkbilig, 21 (2011) 183- 206. ATIF YAPILAN MAKALE ÖZARSLAN, Ersin (2005),“Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Dış Dünya: Tarihî Coğrafya ve Şehir Tezâhürleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı: 28 (Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu Özel Sayısı): 145-175. Aıf Sayfası: 201
 • (2011). ŞAHİN, İbrahim, (2011), II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını. ÖZARSLAN, Ersin, (1994), Ara Nesil Edebiyatçısı ve Gazetecisi Mustafa Reşîd Bey: Hayatı ve Eserleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi SBE, Erzurum. Atıf sayfası: 179
 • (2010). Prof Dr. Kurtuluş Kayalı,, "Türk düşünce dünyasının takipçisi olmayan filizi Erol Güngör"; Star Gazetesi, 13 Aralık 2010 Pazartesi, Ersin Özarslan, "Prof Dr. Erol Güngör (1938-1983)" Türkiye'de Değişim Sempozyumu: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü yayını Ankara 2010, S. 13-34
 • (2010). MEHMET VİCDAN (2010), Türk dili ve edebiyatı öğretim programlarında dilbilim ve göstergebilim kuramlarının etkileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
 • (2009). AKAY, Prof. Dr. Hasan, “‘Okuma’nın Yeniden Okunması: Bile Bile Okumak ‘İle Bile Okumak” Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/3 (Spring 2009) 20-41. ÖZARSLAN, Ersin., “Yüksek Öğretimde Türk Dili Öğretiminin Bazı Meseleleri”, Türk Dilinin Öğretimi Toplantısı, Bildiriler, Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi. Yayınları.1998, s.157–161.
 • (2009). ÇIKLA, Selçuk, “Tanzimat’tan Günümüze Gazete-Edebiyat İlişkisi”, Türkbilig, 18 (2009) 39. ÖZARSLAN, Ersin, (1987), “Yenileşme, Batılılaşma, Çağdaşlaşma, Modernleşme, Tekâmül, Terakki Hareketleri İçinde (1800- 1875) Gazetenin Rolü”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, 4: 50- 54.
 • (2008). Cafer GARİPER-Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN, “Nâzım Hikmet’in Sanat Evreninde Bilinç Parçalanması ve Mevlânâ Karmaşası”, Erdem, 50 (2008) ÖZARSLAN, Ersin (2003), Nâzım Hikmet –Hayatı ve Şiiri-, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi. Atıf sayfası: 89
 • (2007). BAĞCI, Hasan, “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatıma ve Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi”, TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları, XXI (2007-Bahar) 29-61, Atıf s.: 40. ÖZARSLAN, Ersin; “Yüksek Öğretimde Türk Dili Öğretiminin Bazı Meseleleri”, Türk Dilinin Öğretimi Toplantısı, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara 1988. [ÖZARSLAN, Ersin; “Yüksek Öğretimde Türk Dili Öğretiminin Bazı Meseleleri", Türk Yurdu, 7. Devre, 9. Cilt, sayı: 20 (366) : (Eylül 1988) 45–46.]
 • (2005). OKAY, Orhan, (2005), Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergâh Yayınları, Atıf: s.134, , Ersin Özarslan, Bir Ara Nesil Edebiyatçısı ve Gazetecisi Mustafa Reşîd Bey Hayatı ve Eserleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Orhan Okay, Basılmamış Master Tezi, Erzurum 1994.
 • (2004). Gariper, Cafer, (2004) “Ara Nesil” Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000 Editör: Ramazan Korkmaz, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara: Grafiker Yayınları Atıf: 118 ve 120. ÖZARSLAN, Ersin, “Edebiyatta Nesil Meselesi ve Ara Nesil”, Umay Günay Armağanı, Ankara, 1976, s. 266-279.
 • (2001). Özay KARADAĞ, “Sivas’taki Okullar Örneği Çerçevesinde Eğitim Sürecinde Ana Dili Kullanma Becerisinin Gelişimi Üzerine Bir Araştırma” TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları, X (2001) 181-194, Atıf :184. ÖZARSLAN, Ersin; “Yüksek Öğretimde Türk Dili Öğretiminin Bazı Meseleleri”, Türk Dilinin Öğretimi Toplantısı, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara 1988. [ÖZARSLAN, Ersin; “Yüksek Öğretimde Türk Dili Öğretiminin Bazı Meseleleri", Türk Yurdu, 7. Devre, 9. Cilt, sayı: 20 (366) : (Eylül 1988) 45–46.]
 • (2000). BİRİNCİ, Necat, (2000), “Ara nesil Edebiyatı”, Edebiyat Üzerine İncelemeler, İstanbul: Kitabevi Yayınları. Atıf sayfası: 110. ÖZARSLAN, Ersin, “Edebiyatta Nesil Meselesi ve Ara Nesil”, Umay Günay Armağanı, Ankara, 1976, s. 266-279.
 • (1960). ATASOY, Fahri, (2010), “Küreselleşme Bağlamında Erol Güngör’ün Kültür Milliyetçiliğini Yeniden Düşünmek” Öğretim Görevlisi Hüseyin Yalçın’a Armağan Sosyoloji Yazıları 3, Editörler: Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. ATIF YAPILAN ESER: ÖZARSLAN, Ersin. Düşünce Ufuklarında, Lotus Yayınları, Ankara, 2007.

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2013). “Emin Recep Gürel’in Dergilerde Kalan Kalem Mahsullerinden On İki Şiiri ve Terbiyevi Bir Monologu (Şiirlerine Yeni Ekler II)” . Millî Eğitim, Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, , 42/200 ( 159-179).
 • (2013). Unutulmuşluğun Karanlığında Bir Şair Ârif Dündâr. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi , 53/2 (377-409).
 • (2013). Basın Dili Üzerine Bazı Dikkatler . İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi -Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi, [E-ISSN: 2147-4524] , 37 ( 251-267).
 • (2007). "Harf İnkılabından Önce Neşredilmiş Türkçe İnşa, Kitabet Ve Münşeat Kitapları". TAED Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 14/34 (Yaz 2007), 63(78).
 • (2007). “Feyyaz Kayacan ve Lütfiye Ablanın Unutkanlıkları”. Türk Dili-Dil ve Edebiyat Dergisi, 133(144).
 • (2006). “Emin Recep Bey ve Şiirlerine Yeni Ekler”. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 59(76).
 • (2006). Osmanlı Araştırmaları Dergisi. “Prof. Dr. Erol Güngör’ün Sanat Edebiyat, Dil ve tercüme Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri”, 297(335).
 • (2006). “Edebiyat Öğretimi Üzerine Tasvirî Bir Deneme”. Millî Eğitim -Üç Aylık Eğitim Ve Sosyal Bilimler Dergisi, 247(259).
 • (2005). “Memmed İsmail Hakkında Bir Nice Söz”. TAED - Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 12/29 (Bahar 2005), 135(143).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2012). “Âşıklık Müessesesi ve Devamı Üzerine Bazı Dikkatler”, Atatürk Üniversitesi, I. Uluslararası Âşık Sümmanî ve Âşıklık Geleneği Sempozyumu, 31 Mayıs- 2 Haziran 2012, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi, ERZURUM (2012) Bildiriler Kitabı, Ankara: Birleşik Yayınevi.,
 • (2010). Ârif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Mekân Olarak Edirne . Yeni Türk Edebiyatı, 1(135-156.).
 • (2008). “Mahallenin Namusu” . Aprınçor, 1(9-12).
 • (2005). “Şiirimizin Canon’ları, Kanunları veya Kanunsuzluklarına Dair”. Mor Taka: Şiir ve Kent Kültürü Dergisi, 3(57–61).
 • (2002). “Hüsrev Hâtemi’nin Hatıraları Anıcak Ol Meclisi’nin Hatırlattıkları”. Türk Kültürü, XL(695–698).
 • (2001). “Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu'nun Hayat Hikâyesi ve Yayınları”. Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Armağanı, (3–16.).
 • (2000). . “Toroslardan Beşparmaklara Uzanan Şiir Köprüsü”. Rauf Denktaş Armağanı, (288–300.).
 • (1999). “Medya ve Dili Çerçevesinde Bazı Dikkatler”. İletişim - Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, (140–145.).
 • (1998). “Yüksek Öğretimde Türk Dili Öğretiminin Bazı Meseleleri" . Türk Yurdu, , 7. Devre, 9. Cilt, sayı: 20 (366)(45–46.).
 • (1996). "Kitle Haberleşmesinde Söz ve İfade Sakatlıkları veya Mesaj Tıkanması”, Türk Yurdu, 7. Devre, Cilt: 10, nr. 103 (453), (Haziran 1996). Türk Yurdu, 7. Devre, Cilt: 10, nr. 103 (453), (Haziran 1996), 53(56).
 • (1996). “Edebiyatta Nesil Meselesi ve Ara Nesil”. Kubbealtı Akademi Mecmuası, Cilt:25/100, (Kış 1996), 187(200).
 • (1996). “Kültür Hayatımız-1995 Yılında Kültür Hayatımıza Bakışlar”. Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1996, ( 80-86).
 • (1987). “Yenileşme, Batılılaşma, Çağdaşlaşma, Modernleşme, Tekâmül, Terakki Hareketleri İçinde (1800-1875) Basının Rolü”. Kubbealtı Akademi Mecmuası, 16/4 [47]( 50–56).