Arş. Gör. Ozan Sever

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu