Öğr. Gör. Dr. OSMAN COŞKUN

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi