Arş. Gör. Orçun ALPAY

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

  • TOLSTOY'DA ÜÇ ÖLÜM: "İVAN İLYİÇ'İN ÖLÜMÜ", "ÜÇ ÖLÜM", "EFENDİ İLE UŞAĞI" Gazi Üniversitesi IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu(2012)

Kitap ve Editörlük

Kitap

  • (2016). TÜRK BİZANS İLİŞKİLERİ VE ANADOLU'NUN TÜRKLEŞME SÜRECİ: İspir ve Bayburt Kalelerindeki Kiliseler: Harem Hristiyanlığının Kalıntısı mı? . Türkiye. Kültür Bilimleri Akademisi.
  • (2016). TÜRK BİZANS İLİŞKİLERİ VE ANADOLU'NUN TÜRKLEŞME SÜRECİ: Barış veDüşmanlık Arasında: XIV. Yüzyılda Trabzon ve Pontos Türk Çevresi. Türkiye. Kültür Bilimleri Akademisi.
  • Gamze Öksüz, İmge Alpay, Esra Kadıoğlu, Yasemin Gürsoy, Pelin Yılmaz, Rabiye Özberk, Tuğba Günör, Sonnur Aktay, Canan Paşalıoğlu, Şekip Aktay, Orçun Alpay, Esra Elmacıoğlu, Salih Acar. . (2014). Rusya'da Eylemin Sanatla Buluşması. Türkiye. Çeviribilim.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

  • (2015). Venedikt Yerofeyev'in "Moskova-Petuşki" Adlı Eserindeki İncil Yansımaları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(1416-1426).