Öğr. Gör. Dr. Olena KOZAN

Lisans

  • Tavrida Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Rusça-Türkçe), 2004.

Yüksek Lisans

  • Gazi Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2012. Yüksek Lisans Tezi: Rus ve Türk Gazete Haber Başlıklarının Kültürdilbilmsel Çözümlemesi. 

Doktora

  • Gazi Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2017. Doktora Tezi: ÇAGDAŞ ÇEVİRİ KURAMI VE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE RUSÇA-TÜRKÇE ÇEVİRİ SORUNLARI VE ÇEVİRİ STRATEJİLERİ.

Doğum Tarihi

  • 12.11.1981

İlgi Alanları

  • Çeviribilim, Dilbilim, Filoloji