Yrd. Doç. Dr. Ö. Hakan Çetin

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesinde Bulunan Kadın Takılarının Değerlendirilmesi, Birgi Araştırmaları Sempozyumu, 23-24 Ekim 2015 Ödemiş-Birgi-İzmir(2015)
 • Ö. Hakan Çetin., " Osmanlı Resim Sanatı Örneklerinde Sokak Satıcıları", II. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Bildiriler 17-18-20 Mayıs 2010, s.541-557 (2010)
 • Ö. Hakan Çetin., "Onyedinci Yüzyıl Osmanlı Resim Sanatında Sosyal Hayattan Yansımalar", Genç Bilim Adamları Sempozyumu Bildiriler, 4 Mayıs 2009,s. 527-539. Ankara.(2009)
 • Ö. Hakan Çetin., "Beypazarı Boğazkesen Kümbeti"(Yayınlanmamış Bildiri) Beypazarı Ankara(1998)
 • Ö. Hakan Çetin., "Hz.Daniel Camii", Cumhuriyetimizin 75. Yılında Dünden Buğüne 1.Trasus Sempozyumu(Yayınlanmamış Bildiri) Tarsus Mersin(1998)
 • H. Örcün Barışta, M. Çerkez, M. Görürür, H. Çetin., "Yaygın Eğitim Kurumları Programındaki Geleneksel Türk El Sanatları Üzerine" Türkiye'de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu Bildirileri, s. 198-212, Ankara 1997. İzmir(1997)

Seminer

 • " Jean Baptiste Van Mour'un XVIII. Yüzyıla Ait Kıyafet Albümü'nden Osmanlı Askeri Kıyafetleri", II.Müzecilik Semineri Bildirileri, s. 142-145 (1994) Harbiye-İstanbul

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • X.Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • SAN 219- 220 Türk Kültür Tarihi I-II (2011-2012 Güz ve Bahar Dönemleri)
 • STA 103 Türk Kültür Tarihi (2010-2011 Güz Dönemi)
 • SAN 317-318 Osmanlı Medeniyet Tarihi I-II (2012-2013 GÜZ ve BAHAR)
 • SAN 301-302 Kafkasya ve Orta Asya Türk Sanatı I-II (2009-2010)
 • SAN 419-420 Araştırma Projesi I-II (2009-2010)
 • San 301-302 Kafkasya ve Orta Asya Türk Sanatı I-II (2010-2011)
 • San 419-420 Araştırma Projesi I-II (2010-2011)
 • STA 103 Türk Kültür Tarihi(İ.Ö.) (2010-2011 Güz Dönemi)
 • ETU 104 Türk Süsleme Sanatı Tarihi. (2010-2011 BAHAR YARIYILI)
 • ETU 104 Türk Süsleme Sanatı Tarihi(İ.Ö) (2010-2011 BAHAR YARIYILI)
 • GTS 517 Türk Süsleme Sanatı Tarihi (2014-2015 GÜZ)
 • SAN 358 Resimli Osmanlı Giyim Tarihi (2014-2015 BAHAR)
 • SAN 233 Sanat Tarihi Araştırmaları/Seminer (2014-2015 GÜZ)
 • SAN 235-236 Güney ve Doğu Asya Sanatı I-II (2014-2015 GÜZ VE BAHAR )
 • SAN 446 Türk-Giyim Kuşam Sanatı Tarihi (2014-2015 BAHAR)
 • ADL 102 Türk Sanatına Giriş II (Bahar 2014)
 • SAN 319-320 Osmanlı Medeniyet Tarihi I-II (Güz-Bahar 2013-2014)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2014). " 17. Yüzyıla Ait Kıyafet Albümlerinde Kadın Giyim- Kuşamı", Tarihin ve Tarihçinin İzinden Kâzım Yaşar Kopraman Armağanı, s. 261-276, Ankara 2014. . Türkiye. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü .
 • (2013). "Kırkağaç İlçesi", Türk Kültür Varlıkları Envanteri Manisa İlçeleri 45, Ankara 2013, s. 241-305. . Türkiye. Türk Tarih Kurumu.
 • Ö. Hakan Çetin. (2012). Ö. Hakan Çetin., " Onyedinci Yüzyıla Ait Kıyafet Resimlerinde Osmanlı Kadın İmgesi", Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Doç. Dr. Şahin GÜRSOY Anı Kitabı, Ankara 2012, s. 151-170.. Türkiye. Gazi Üniversitesi Matbaası.
 • Ö.Hakan Çetin. (2011). Ö. Hakan Çetin., " Paris Bibliotheque Nationale' de Bulunan Od. 7-4 Nolu Albüm Resimlerindeki Derviş Giyim-Kuşamları" , Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve Değişim Dr. A. Mine Kadiroğlu'na Armağan, Ankara 2011, s. 171-184.. Türkiye. Rekmay Ltd. Şti. .

Atıf

 • (2015). Boyabat Mezar Taşları
 • (2014). Turkish Studies, Kıyafetnameler ve Ralamb’ın Kıyafet Albümün’deki 17. Yüzyıl Osmanlı Toplumu Giysi Özelliklerinin İncelenmesi
 • (2008). Kitap, Kastamonu Atabey Gazi Camisi ve Türbesi Hazirelerindeki Mezar Taşları

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Burak E. Tarlakazan (2018). Hayi Hak, Perdeye Yansıyan Zaman, Türk Gölge Tiyatrosu Karagözün Kökenine Dair İmgesel İzler. History Studies, Volume 10(17-41).
 • (2018). Ondokuzuncu Yüzyıla Ait Bir Kıyafet Albümü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, 87(195-217).
 • (2016). Onyedinci Yüzyıla Ait Kıyafet Albümlerinde Osmanlı Erkek Giyim-Kuşamı . Jasss(The Journal of Academic Social Science Studies), 53(259-276(dergide yanlışlıkla 264)).
 • (2014). Ankara Etnografya Müzesi 8283 no lu Kıyafet Albümü: Osmanlı Modasından İzler. Turkish Studies , 9/10 (301-314).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2017). Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde Teşhirde Bulunan Kadın Takılarının Değerlendirilmesi. İzmir Araştırmaları Dergisi, Sayı:5(115-130).
 • (2011). Ö. Hakan Çetin., "17. Yüzyıla Ait Bazı Osmanlı Tasvirlerinin Günümüze Ulaşmış Taşınabilir Kültür Varlıkları İle Bağlantıları". EKEV Akademi Dergisi, 48(421-441).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • BTC Ham Petrol Boru Hattı Arkeolojik Kazıları Projesi 2003-2006(2005). (2005) BOTAŞ, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazi Üniversitesi.
 • Manisa İli Türk Anıtları Tespit ve Tescil Projesi (2001) Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)

Bilimsel Kazı

 • Sultan Alparslan'ın Mezarını Bulma ve Türbesini İnşa etme (2015)
 • Kars Ani Ören Yeri Kazısı(1989-91) (1989)
 • İstanbul Cafer Ağa Türbesi Kazısı
 • İstanbul Saliha Sultan Çeşmesi Kazısı
 • Ankara Eyne Bey Hamamı Kazısı
 • Kosova Prizren Osmanlı Mezarlığı Restorasyon ve Yüzey Araştırması
 • Moğolistan Türk Anıtları Kazısı
 • Erzurum Güllüdere Kazısı
 • istanbul Cafer Ağa Türbesi Kazısı
 • Kastamonu Yakup Ağa Külliyesi Medresesi Kazısı