Prof. Dr. Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

Gazi Eğitim Fakültesi > İlköğretim Eğitimi > Okul Öncesi Eğitimi

. Proje Ortağı: Çankırı Sivil Toplum Derneği (Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik), Proje Yürütücüsü: Çankırı Karatekin Üniversitesi, (Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Sezai Özçelik), "Innovation Management Agents in SMEs" (INMA), Proje No: 2015-1-TR01-KA202-022353, Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus Plus KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi, 2015-2017, Ortaklar: İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Türkiye, Bütçe: 246,524 Avro

P2. Proje Yürtücüsü: TÜKO-BİR ve Çankırı Sivil Toplum Derneği, “Tüketici Hakları Güçleniyor Projesi”, (Empowering Consumer Rights Projects), , Training for Consumer Rights Empowerment (TRACORE) Projesi, Proje No: TR2011/0135.15-03/03, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Sivil Toplum Diyalogu-IV Tüketici ve Sağlığın Korunması Programı, Ortaklar: Türkiye, Romanya, Yunanistan, Süre: 15 ay, Bütçe: 163.097,79 Avro, Ankara, Çankırı, Kavala, Bükreş.

www.tuketici.eu

http://siviltoplumdiyalogu.org/project/tuketici-haklari-gucleniyor/

 

P3. Proje Yürütücüsü: Çankırı Sivil Toplum Derneği, (Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik), Developing Online Guidance Tools to Facilitate Women to Enter ICT Sector. Proje No: 2013-1-PL1-LEO04-38543-7, Türkiye Ulusal Ajansı, LdV Ortaklık Projesi, Ortaklar: Polonya, İspanya, İtalya, Fransa ve Türkiye, 2013-2015. Bütçe: 24,000 Avro, Başlangıç T: 01.09.2013, Bitiş T: 31.08.2015.

http://www.haydikizlarbilisime.org/

P4. Çankırı Karatekin Üniversitesi (Proje Uzmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) Bir Güçlendirme Aracı Olarak Doğa Turizmi Projesi (Nature Tourism as as an Empowerpent Tool: NATUR Project) Destekleyen Kurulus: No: 2010-1-PT1-LEO05-05165, Portekiz Ulusal Ajans (LdV-Yenilik Transferi), Ortaklar: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Aidlearn (Portekiz), ROC West-Brabant (Hollanda), Vorumaa Kutsehariduskeskus (Estonya) 

P5. Sessizliği Kıralım: Engelli Kadınlara ve Kızlara Şiddetin Önlenmesi Projesi (Breaking the Silence: Violence Against Women and Girls with Disabilities Projec)t, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Sivil Toplum Geliştirme Projesi), 8 Ay, FINANCING SOURCE: Budget line: 22.02.04.01, Developing Civil Dialogue Among NGOs, CFCU/TR 0801.08-02 / 09, Yararlanıcı: YURT-YUVA DER, Project No: DCD-09, Proje Uzmanı.

P6. Çankırı Karatekin Üniversitesi (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) Kırsalda Yaşayan Kadınların İşgücü Piyasasına Dönmesi için Sürekli Eğitim Yaklaşımının Adaptasyonu: Beypazarı Modeli (Adaptation of Permanent Training Approach for Rural Women Returning to the Labour Market: The Beypazari Model) Destekleyen Kurulus: No: 2009-TR1-LEO05-08660, Ulusal Ajans (LdV-Yenilik Transferi), Ortaklar: Gazi Üniversitesi, AVRASYA-DER, IFES (İspanya), C.V.T (Yunanistan), BDC (Polonya) 

P7. Gazi Üniversitesi (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) Aidlearn, Portekiz Learn Plus for Adult Educators (Learn +) Destekleyen Kurulus: Grundtvig (Avrupa Komisyonu), Ortaklar: Gazi Üniversitesi, Learn SouthWest (UK), MERIG (AT), ASHE (PL), FDEP (SE) 

P8. (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) CASCADING TRAINING OF TURKISH YOUTH ON CONFLICT AND DIVERSITY MANAGEMENT (CTTYCDM) PROJECT, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), 12 Ay, FINANCING SOURCE: Budget line: BG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG, Grants awarded under Call for Proposals CFCU-TR 0604.01/04, Yararlanıcı: YURT-YUVA DER, Project No: CSD-04-078, Proje Uzmanı,

http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/1030/Contract_Award_Notice_CSD_04_Youth_.doc

 

P9. (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) YOUTH FOR SUSTAINABLE CONSUMPTION AND LIFESTYLE, EUROMED – YOUTH III PROGRAMME, MEDA/2005/017-591/10, 8 Ay, Yararlanıcı: Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, Project No: EMYU-011, Proje Uzmanı.

 

P10. Voluntary service in tourism industry (hotels, restaurants, tourist agencies, NGO”s ", Youth Project, European Voluntary Service (EVS), Project ID: BG11/A2/097/R1, Project Coordinator,  Proje Yardımcı Araştırmacı, 2011

 

P11. (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) Action Against Child Labor Through Education and Training: Child to Child Approach, 12 Ay, Proje No: CFCU/TR0501.02/A4-80, Strengthening Civil Society in the Pre-accession Process: NGO Grant Facility, Component A4:Strengthening the Protection of Children’s Rights, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Yararlanıcı: Gazi Üniversitesi, Proje Uzmanı,

http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/1024/A4_final_award_notice.doc

 

P12. (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik)  “The Early Childhood and Primary Education for Peace”, Proje No: LLP-LdV-TOI-2007-TR-055, 24 Ay, Yararlanıcı: Gazi Üniversitesi, Proje Uzmanı,

http://www.ua.gov.tr/uploads/leonardodavinci/ek9471.pdf?CFID=7924&CFTOKEN=66453322

 

P13. (Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) Kırım Türkleri ve Nogay Türkleri Sözlü Tarih Belgesel Projesi: Kırım’dan Türkiye’ye Hikayeler, 12 Ay, TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL HAKLAR YAYIN DESTEK HİBE PROGRAMI (BSGS), Budget line BG-UE-B2004-22.020401-ELARG Reference: CFCU-TR 0401.06.01/ BSGS, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Yararlanıcı: Nogay Türkleri Kültür, Dayanışma ve Eğitim Derneği, Proje Uzmanı, http://nogayturkleri.org/nogayturkleri/nogayportre/sezai_ozcelik.html

http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/167/BSGS.doc

 

P14. (Proje Uzmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir-Özçelik) Tüketici Köprüleri Projesi, Sivil Toplu Diyalogu: Avrupa Bilgi Köprüleri Programı, Referans No: DG ELARG/MEDTQ/12-02, 12 Ay, Avrupa Birliği Projesi (Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Yararlanıcı: Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Derneği, Proje Uzmanı

http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/158/Award_Notice.doc

 

P15. Pozitif Düşünceye Dayalı Eğitim Programının Kanser Hastalarının İyileşme Sürecine Etkisi, TÜBİTAK –SOBAG KARİYER Projesi-105K158, Proje Yöneticisi, 2005.

 

P16. Çocuğun Şiddet Eğiliminde Görsel Medyanın ve Aile Dinamiklerinin Etkisi, HIZLI DESTEK-105K128, Proje Yöneticisi, 2005.

 

P17. 11-14 Yaş Özel Sağlik Bakim İhtiyaci Olan Çocuklar Üzerinde Yaşam Kalitesini

Yükseltmeye  Dayali  Disiplinler Arasi Destek Eğitiminin (Dade) Etkililiğinin Araştırılması,

TÜBİTAK Projesi, SOBAG-1001,  Proje Yardımcı Araştırmacı, 2005.