Prof. Dr. M. Öcal Oğuz

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Yozgat’ın Somut Olmayan Kültürel Mirası Bozok Üniversitesi-Yozgat(2012)
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Eskişehir Anadolu Üniversitesi(2012)
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Abant İzzet Baysal Üniversitesi(2012)
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Yalova(2012)
 • UNESCO Doğal ve Kültürel Miras Listeleri Kozyatağı Kültür Merkezi, İstanbul(2012)
 • Hıdırellez Çalışmaları Uluslararası Semineri ve Çok Uluslu Dosya Hazırlama Yuvarlak Masa Toplantısı İstanbul(2012)
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesinin Uygulanması” Başlıklı Değerlendirme Toplantısı Fransa, Paris(2012)
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi Taraf Devletler 4. Genel Kurulu Fransa, Paris(2012)
 • UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Sözleşmesi Dünya Miras Komitesi’nin 36. Dönem Toplantısı St. Petersburg, Rusya(2012)
 • Güneydoğu Avrupa Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bölgesel Merkezi Genel Kurulu Bulgaristan(2011)
 • Türksoy Üyesi Ülkeler Somut Olmayan Kültürel Miras Seminerleri Azerbaycan, Tataristan, Türkiye, Kazakistan(2010)
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Gündoğu Avrupa ve Türksoy Üyesi Ülkeler Bölgesel Seminerleri Bulgaristan, Türkiye, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan(2010)
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Nevşehir Üniversitesi(2009)
 • Çağdaş Kentin Kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Miras İstanbul(2006)
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetler Arası Komite Toplantıları Namibya, Etiyopya, Güney Kore, Cezayir, Japonya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya, Bali, Fransa(2006)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu Sapanca, Sakarya(2017)
 • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması Antalya(2012)
 • Evliya Çelebi’nin Sözlü Kaynakları Uluslararası Sempozyumu Ankara(2011)
 • Somut Olmayan Kültürel Miras ve Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı Ankara(2009)
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan Âşık Sanatı Ankara(2007)
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan Karagöz Uluslar arası Sempozyumu Ankara(2006)
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu Ankara(2004)
 • Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslararası Sempozyumu Ankara(2004)
 • Türkiye’de Halkbilim Müzeciliği ve Sorunları Sempozyumu Ankara(2003)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2009). Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir. Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir Türkiye. Geleneksel Yayınları.
 • (2008). Türkiyenin Somut Olmayan Kültürel Mirası. Türkiyenin Somut Olmayan Kültürel Mirası Türkiye. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • (2008). Çağdaş Kentin Kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Miras. Çağdaş Kentin Kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
 • Nuray aykanat, ayşenur karagöz. (2006). Kentler ve İmgesel Yemekler 2. Kentler ve İmgesel Yemekler Türkiye. Gazi. Ün. THBMER YaY..
 • Nuray aykanat , Ayşenur KAragöz. (2006). Kentler ve İmgesel Yemekler. Kentler ve İmgesel Yemekler Türkiye. Gazi. Ün. THBMER YaY..
 • Tuba Saltık Özkan, Emine Aydoğan, Nilgül Aytuzlar. (2005). Türkiyede 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Meslekler. Türkiyede 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Meslekler Türkiye. THBMER Yay..
 • Seval Kasımoğlu. (2005). Türkiyede 2005 Yılında Yaşayan Geleneksel Kutlamalar. Türkiyede 2005 Yılında Yaşayan Geleneksel Kutlamalar Türkiye. THBMER Yay..
 • Petek Ersoy. (2005). Türkiyede 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları. Türkiyede 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları Türkiye. THBMER Yay..
 • Selcan Gürçayır. (2005). Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 2. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 2 Türkiye. Geleneksel Yayınları.
 • Tuba Saltık Özkan. (2004). Kentler ve İmgeler. Kentler ve İmgeler Türkiye. GTHT Yay..
 • Tuba SAltık Özkan. (2004). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyum Bildirileri. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyum Bildirileri Türkiye. THBMER Yay..
 • Tuba Saltık Özkan. (2003). Türkiyede Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyum Bildirileri. Türkiyede Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyum Bildirileri Türkiye. Gazi. Ün. THBMER YaY..
 • Gülin Öğüt Eker Nebi Özdemir. (2003). Dünya Halkbilimi Çalışmaları Tarihi. Dünya Halkbilimi Çalışmaları Tarihi Türkiye. Milli Folklor Yayını.
 • Metin Ekici Nebi Özdemir Gülin Öğüt Eker. (2003). Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar Türkiye. Milli Folklor Yayını.
 • (2002). Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi. Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi Türkiye. Akçağ Yayını.
 • (2002). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı Türkiye. Grafiker Yayınevi.
 • (2001). Halk Şiirinde Tür, Şekil ve Makam. Halk Şiirinde Tür, Şekil ve Makam Türkiye. Akçağ Yayını.
 • (2000). Türk Dünyası Halkbiliminde Yöntem Sorunları. Türk Dünyası Halkbiliminde Yöntem Sorunları Türkiye. Akçağ Yayını.
 • (1988). Yozgatlı Hüznî Hayatı ve Eserleri. Yozgatlı Hüznî Hayatı ve Eserleri Türkiye. kültür bak..

Editörlük

 • (2010). Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1-2-3-4,
 • (2006). Türk Edebiyatı Tarihi ,
 • (2004). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı,
 • (2003). Dünya Halkbilim Çalışmaları Tarihi,
 • (1989). Millî Folklor,

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2016). Ahmed Yesevi: Anlatılan Hayat ve Adına Üretilen Hikmet. Millî Folklor, 112
 • (2014). Çağdaş Kentte Bir Yeniden Canlandırma Örneği. Millî Folklor, 101
 • (2013). Türkiye’de Folklorun İlk Makaleleri. Millî Folklor, 99
 • (2013). Terim Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras. Millî Folklor, 100
 • (2012). Yazılı Hukuk ve Sözlü Hukuk Açısından Evlenme Pratikleri ve “Töre Cinayetleri”. Millî Folklor, 95
 • (2011). Prof. Dr. Gürbüz Erginer ve Halk Kültürü Dersi Üzerine. Millî Folklor, 89
 • (2011). Çok Mekânlı ve/veya Çok Mezarlı Anlatı Kahramanları: Yunus Emre. Millî Folklor, 91
 • (2011). Karacaoğlan: Anlatıcılar ve Biyograflar. Millî Folklor, 93
 • (2010). Türkiye'de Mit ve Masal Çalışmaları veya Bir Olumsuzlama ve Tektipleştirme Öyküsü . Millî Folklor Dergisi , 85(36-46).
 • (2010). Sözlü Belleğin Tarihe Tanıklığı ve Âşıkların İnanılan Biyografileri . Millî Folklor Dergisi , 87(5-13).
 • (2009). Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kültürel İfade Çeşitliliği . Millî Folklor Dergisi , 82
 • (2009). Kul Himmet ve Sözlü Gelenek Tanıklığında Kozmogonik Mitin Eskatolojik Serüveni . Millî Folklor Dergisi , 84(51-57).
 • (2008). UNESCO ve Geleneğin Ustaları. Millî Folklor Dergisi , 77(5-11).
 • (2008). UNESCO ve İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları . Millî Folklor Dergisi , 78(5-12).
 • (2008). SOKÜM'ün Korunmasına Giden Yolda 1989 Tavsiye Kararı . Millî Folklor Dergisi , 80(26-33).
 • (2007). UNESCO, Kültür ve Türkiye. Millî Folklor Dergisi , 73(5-12).
 • (2007). Folklor, Ortak Bellek veya Paylaşılan Deneyim. Millî Folklor Dergisi , 74(5-9).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Âşıklık Sanatına Destek Ödülü (2009)
 • Folklor Araştırmaları Kurumu İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü (2006)
 • Motif Vakfı Türk Folkloruna Hizmet Ödülü (2004)

Proje

 • Tatların Benzer Dünyası: Türk Macar Ortak Yemek Kültürü Projesi (2016) UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
 • Türkiye ve Azerbaycan Geleneksel El Sanatları Projesi (2013) UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
 • Türkiye Kazakistan Müzik Kültürü Projesi (2012) UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
 • Geleneksel Giyim Tarzlarında Ortaya Çıkan Değişim: Nedenleri Sonuçları ve Örnekleri (2012)
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinde Belirlenen Beş Alanla İlgili Kültürel Mirasın Tespiti, Derlenmesi, Yayımlanması Ve Sergilenmesi (2012)
 • Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi (2012)
 • Türkiye Romanya Ortak Mutfak Kültürü Projesi (2011) UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
 • Yaşayan İnsan Hazinelerinin Tespiti ve Yayımlanması (2011)
 • Geleneksel Çocuk Oyunlarının Derlenmesi, Tanıtılması (2011)
 • 2. Türkiye ve Bulgaristan Sınırındaki Halkların Yaşayan Müzik Formları ve Geleneksel Kültürleri Projesi (2009) UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
 • Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye ve Makedonya Geleneksel Ortak Mutfağı Projesi (2008) UNESCO Türkiye Millî Komisyonu
 • Somut Olmayan Kültürel Mirası Derleme, Araştırma ve Tanıtma (2007)
 • Kaybolma Tehlikesi Altındaki Geleneksel Meslekler Halkbilimsel Araştırma ve Derleme Projesi (2004)
 • Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyumu ve Türk Halkbilimi Müzesine Doğru Sergisi (2002)