Doç. Dr. Önder AYDIN

Mimarlık

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Ayşe Deniz BULUT, “Osmanlı Mimarlığının Batılılaşma Sürecinde Erzurum Şehir İçi Hanları” (2014)
 • Bengi Su ERTÜRKMEN, “Ankara Yahudi Mahallesi Birlik Sokak’ta Bulunan Ankara Sinagogu ile Albukrek ve Araf Konutlarının 19.yy Osmanlı Batılılaşması Bağlamında İncelenmesi” (2013)

Dersler

 • M114 Anlatım ve Sunuş Teknikleri(Prof.Dr. Sare SAHİL başkanlığında) (2009- )
 • M101 Mimari proje I ve Anlatım Teknikleri(Prof.Dr. Sare SAHİL Başkanlığında) (2009- )
 • M106 Mimarlık Tarihi I (2008-2009) (2015- )
 • M206 Mimarlık Tarihi III (2015- )
 • M303 Mimarlık Tarihi IV (2009- )
 • M473 Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarlığı (Seçmeli Ders) (2009- )
 • M529 Cumhuriyetten Günümüze Apartman-Konutun Gelişimi (lisansüstü) (2009- )
 • M545 Biçimlendirme, Estetikle İlgili Oranlar (lisansüstü) (2009- )

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • Innsbruck Leopold Fraezens Ünivrsitesi Sanat Tarihi Enstitüsü (2008) - (2008)

Yabancı Dil

 • 25.03.2007 / 88.75 (ÜDS-Almanca)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Önder AYDIN (2009). Sultan II. Abdülhamid Devri Camilerine Eskişehir Mahmudiyeden İki Örnek: Çarşı ve Hara Camileri (Arts and Humanities Citation Index). Belleten, 268(695).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Önder AYDIN, Emine Nihal ÇETİNTÜRK (2016). A Preliminary Study on the Use of Classical Proportions in Ottoman Architecture Column Order Analysis in Government Palaces from the Period of Sultan Abdülhamid II. International Journal of Advanced Research and Review, 1(10)(99-119).
 • Önder AYDIN, Giorgio GASCO, Nihal ÇETİNTÜRK, (2014). “Courtyards in Ancient Anatolia: A Discussion on the Architectural Features of Open Spaces from Neolithic Age to the End of Bronze Age” (ISI Master List, Ebsco, Scopus). GUJS, 27(2)(823-837).
 • Önder AYDIN, Erhan AKÇA, Bora TUBAY (2013). Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Yazıdere Köyündeki Eski Kalenderi Zaviyesi: Üryan Baba Manzumesi Üzerine Değerlendirmeler (ISI Master List). TUBAV Bilim Dergisi, 6(1)(11-22).
 • Önder AYDIN (2012). Sultan II. Abdülhamit Dönemi Yapılarında İmparatoru/İmparatorluğu Temsil Eden Semboller (Avery Index, DAAI). Mimarlık, 364(74-78).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Önder AYDIN, Nuray BAYRAKTAR, Ela TEKKAYA (2003). Cumhuriyet Başkentinde Aykırı Bir İlçe: Keçiören. Mimarlık, 309(56-59).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Elif TEKTAŞ, Önder AYDIN, 2017. Erken Cumhuriyet Döneminde Aksaray Kenti ve Mimarlığı, 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli
 • Önder AYDIN, 2010. "Sultan II.Abdülhamit Devri Yapılarında Osmanlı İmparatorluğunu Temsil Eden Semboller", Architectural History Conference / Turkey I - 1. Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi, 20-22 Ekim 2010, Ankara
 • Zeynep ONUR, İlhan KESMEZ, Önder AYDIN, 1960. "Re-Integrating Theory and Design in Architectural Education", 19. EAAE International Conference, Ankara, 23-25 Mayıs 2001 Ankara

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Karsın Kurtuluşunun 79. Yıldönümünde "Kimlikli Gelişen Kars" Kafkas Üniversitesi- KARS(1999)

Seminer

 • Sultan II.Abdülhamit Devri İmparatorluk Yapıları (2010) TÜTEV, Ankara
 • Project of Land Use in Inebolu Habitat II, International Conference, 3-14 June 1996

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2010). METU JFA, SPATIAL CHOICES OF MIDDLE CLASSES
 • (2009). AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, Exploring public perception of urban identity: The case of Ankara, Turkey
 • (2004). Envıronment and Plannıng D-Society Space, Displaced memories,the architecture of forgetting and remembrance

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Tanzimat Sonrası Osmanlı Hükümet Konakları (Yrd.Doç.Dr. Nihal Çetintürk yöneticiliğinde) (2006) Gazi Üniversitesi