Prof. Dr. Olgun Kadir ARIBAŞ

Tıp Fakültesi > Cerrahi Tıp Bilimleri > Göğüs Cerrahisi

YAYINLAR VE DİĞER AKTİVİTELER

A- DOÇENTLİK ÖNCESİ FAALİYETLER

1. KİTAPLAR

d. Alanında Tercüme Kitap Yazarlığı

1. Arıbaş OK. Solunum Gazlarının Taşınması. In: Yoğun Bakım Kitabı, Ed: Özergin U, (54 bölüm ve toplam 470 sayfa, Bölüm:2) İstanbul, LOGOS Yayıncılık, 2002,10-15.

2. Arıbaş OK. Oksidan Hasarın Tedavisi. In: Yoğun Bakım Kitabı, Ed: Özergin U, (54 bölüm ve toplam 470 sayfa, Bölüm:3) İstanbul, LOGOS Yayıncılık, 2002,16-24.

3. Arıbaş OK. Doku Oksijenlenmesi. In: Yoğun Bakım Kitabı, Ed: Özergin U, (54 bölüm ve toplam 470 sayfa, Bölüm:13) İstanbul, LOGOS Yayıncılık, 2002,90-97.

4. Arıbaş OK. Hipoksemi ve hiperkapni. In: Yoğun Bakım Kitabı, Ed: Özergin U, (54 bölüm ve toplam 470 sayfa, Bölüm:21) İstanbul, LOGOS Yayıncılık, 2002,169-176.

5. Arıbaş OK. Oksimetri ve kapnografi. In: Yoğun Bakım Kitabı, Ed: Özergin U, (54 bölüm ve toplam 470 sayfa, Bölüm:22) İstanbul, LOGOS Yayıncılık, 2002,177-184.

6. Arıbaş OK. Akut solunum sıkıntısı sendromu. In: Yoğun Bakım Kitabı, Ed: Özergin U, (54 bölüm ve toplam 470 sayfa, Bölüm:23) İstanbul, LOGOS Yayıncılık, 2002,185-192.

7. Arıbaş OK. Oksijen inhalasyon tedavisi. In: Yoğun Bakım Kitabı, Ed: Özergin U, (54 bölüm ve toplam 470 sayfa, Bölüm:24) İstanbul, LOGOS Yayıncılık, 2002,193-198.

8. Arıbaş OK. Solunum farmokoterapisi. In: Yoğun Bakım Kitabı, Ed: Özergin U, (54 bölüm ve toplam 470 sayfa, Bölüm: 25) İstanbul, LOGOS Yayıncılık, 2002,199-206.

2. SCI, SSCI, AHCI LİSTELERİNDE YA DA TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK LİSTELERİNİN A VE B SINIFINA GİREN DERGİLERDE YER ALAN YAYINLAR

a. Araştırma Makaleleri:

1. Aribas OK , Kanat F, Turk E, Kalayci MU: Comparison Between Pulmonary and Hepatopulmonary Hydatidosis. Eur J Cardiothorac Surg 21(3):489-496, 2002.

2. Ceran S, Sunam GS, Aribas OK, Gormus N, Solak H: Chest Trauma in Children. Eur J Cardiothorac Surg 21(1):57-59,2002.

3. Aribas OK , Kanat F, Gormus N, Turk E: Pleural Complications of Hydatid Disease. J Thorac Cardiovasc Surg 123(3):492-497, 2002.

b. Derleme, vaka takdimi, editöre mektup:

1. Ozer F, Kanat F, Aribas OK, Odev K: Medical treatment of multiple pleural hydatid cysts. Int J Tuberc Lung Dis . 7(4):404-405, 2003.

2. Özergin U, Görmüş N, Aribaş OK, Durgut K, Yüksek T: Benign Mature Cystic Teratoma of the Anterior Mediastinum Leading To Heart Failure: Report Of A Case. Surgery Today 33(7):518-520, 2003.

3. Reisli I, Aribas OK, Koksal Y, Avunduk MC, Koc H: A Giant Gastroenteric Cyst Associated With Pectus Excavatum And Compression Of The Thoracic Duct. J Thorac Cardiovasc Surg 126(2):584-585,2003.

4. Aribas OK , Kanat F, Gormus N, Turk E: Cold Abscess of the Chest Wall as an Unusual Complication of BCG Vaccination. Eur J Cardiothorac Surg 21(2):352-354,2002.

5. Gormus N, Ceran S, Aribas OK, Sunam GS: Ingestion Of A Knife Into The Right Mainstem Bronchus. Canadian J Surg 45(6):447-447,2002.

6. Aribas OK , Gormus N, Kanat F, Avunduk MC: Giant Localized Solitary Fibrous Tumors O f The Diaphragmatic Pleura: Report Of Two Cases. Surg Today 32(5):406-409, 2002.

7. Odev K, Acikgozoglu S, Gormus N, Aribas OK, Kiresi DA, Solak H: Pulmonary Embolism Due To Cardiac Hydatid Disease: Imaging Findings of Unusual Complication Of Hydatid Cyst. Eur Radiol 12(3):627-633, 2002.

8. Aribas OK , Gormus N: Pulmonary Arteriovenous Fistula. Eur J Cardiothorac Surg 20(1):196-196,2001.

9. Aribas OK , Gormus N, Kiresi DA: Epidural Emphysema Associated With Primary Spontaneous Pneumothorax. Eur J Cardiothorac Surg 20(3):645-646,2001.

10. Aribas OK , Gormus N: Giant Chondroma of the Anterior Chest Wall. Eur J Cardiothorac Surg 19(6):931-931,2001.

11. Aribas OK , Gormus N: Obstructing Endobronchial Malignant Fibrous Histiocytoma. Eur J Cardiothorac Surg 19(5):716-718,2001.

12. Duranay M, Aribas OK, Erbilen M, Bali M, Sahin M, Arab A, Kuzu I: Histiocytosis X and Glomerulonephritis: A Case Report. Nephron 73(2):329-330,1996.

3. DİĞER İNDEKSLERDE VE TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK LİSTELERİNİN C SINIFINDA YER ALAN YAYINLAR

b. Derleme, vaka takdimi, editöre mektup :

1. Aribas OK , Savaci N, Kucukcelebi A, Koc K: An Unusual Case of Giant Cavernous Hemangioma Presenting As a Lytic Lesion in Manubrium Sterni. Eur J Plast Surg 20(5):278-279,1997.

4. YURT İÇİ HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ YAYINLAR

a. Araştırma Makaleleri:

1. Yeniterzi M, Avunduk MC, Baltacı AK, Arıbaş OK, Görmüş N, Tosun E: 50 Hz frekanslı manyetik alanın ratlarda oluşturduğu histopatolojik değişiklikler. SÜ Tıp Fak Derg 18:39-51,2002

2. Arıbaş OK , Görmüş N: Bronşektazi: Cerrahi uygulanan 39 olgunun değerlendirilmesi. T Klin Tıp Bilimleri 22:24-30,2002.

3. Demirci Ş, Günaydın İG, Arıbaş, OK: Penetran göğüs travmalarına bağlı ölümler. Genel Tıp Derg 10, 63-69 (2000).

4. Şanlı A, Ceran S, Arıbaş O, Yüksek T, Solak H: Tanı konulamayan plevral efüzyonlu olgularda video yardımlı torakoskopik cerrahi tekniği (VATS) ile yapılan plevral biyopsinin tanı değeri. SÜ Tıp Fak Derg 15:27-33,1999.

5. Arıbaş O , Akay H, İçöz V, Ökten İ, Kavukçu Ş, Yavuzer Ş: Spontan pnömotorakslarda Alfa-1-Antitripsinin rolü. AÜ Tıp Fak Mecmuası 45:229-240,1993.

6. Arıbaş O , Akay H, İçöz V, Ökten İ, Kavukçu Ş, Yavuzer Ş: Spontan pnömotoraksların etyolojisi: 352 olgunun değerlendirilmesi. AÜ Tıp Fak Mecmuası 45:681-698,1992.

7. Yavuzer Ş, Tüzüner A, Mergen E, Çetin İ, Kara E, Zorlutuna S, Özdemir N, Arıbaş O: Torasik Outlet Sendromunda birinci ve servikal kostaların transaksiller rezeksiyonu. Journal of Ankara Medical School 11:123-133,1989.

b. Derleme, vaka takdimi, editöre mektup :

1. Arıbaş OK , Kurtoğlu E: Bir primer pulmoner non-hodgkin lenfoma olgusu. Genel Tıp Derg 12:65-69,2002.

2. Sunam GS, Ceran S, Arıbaş OK, Akyol K, Demirci Ş, Ural O: Köpek ısırığına bağlı pnömotoraks olgusu. Genel Tıp Derg 12:71-73,2002.

3. Arıbaş OK , Poyraz AS: Mediastinal schwannoma cerrahisini takiben gelişen BOS sızıntısı: Dura defektinin fibrin yapıştırıcı ve fasiya ile tamiri. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 10:41-43,2002.

4. Öğün CÖ, Duman A, Arıbaş O, Topal A, Ökesli S: Futbol maçı esnasında gelişen myokard kontüzyonuna bağlı akut miyokard infarktüsü: Olgu sunumu. GKD Anest Yoğ Bak Derg 7:90-96,2001.

5. Arıbaş O , Kanat F, Ceran S: Multipl primer tümörler (iki olgu sunumu). Genel Tıp Derg 11:123-127,2001.

6. Arıbaş OK , Kanat F, Görmüş N: Konjenital pulmoner arterio-venöz fistüller. SÜ Tıp Fak Derg 17:251-255,2000.

7. Arıbaş OK , Emlik D, Görmüş N: Post-travmatik akciğer psödokistleri. SÜ Tıp Fak Derg 17:207-212,2000.

8. Kavukçu Ş, Arıbaş O, Ekinci C, İçöz V: Hemangiopericytoma of the diaphragma. Journal of Ankara Medical School 17:337 -343,1995.

9. Kavukçu Ş, Arıbaş O, Sağlık Y: A case of osteoid osteoma of the rib and review of the literature. Journal of Ankara Medical School 17:163-168,1995.

10. Kavukçu Ş, Arıbaş O, Akal M, İçöz V: Dev büle eşlik eden bir akciğer neoplazmı olgusu. AÜ Tıp Fak Mecmuası 48:271-276,1995.

11. Erden İ, Yavuzer Ş, Arıbaş O: Bilgisayarlı tomografik görüntüsü ile özofagus epifrenik divertikülü. AÜ Tıp Fak Mecmuası 42:41-44,1989.

5. ULUSLAR ARASI YABANCI DİLDE YAPILAN BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

e. Poster Olarak Sunulan Özeti Yayınlananlar :

1. Aribas OK, Kanat F: Pulmonary pseudocysts developed after blunt chest traumas. Proc. 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, Vol. 20, Supplement 38, 150s, The European Respiratory Society, 2002.

2. Kanat F, Aribas OK, Karabayir Y, Imecik O: Secondary pleural hydatid cyst presented with loculated pleural fluid. 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, Vol. 20, Supplement 38, 447s, The European Respiratory Society, 2002.

3. Kanat F, Aribas OK, Golcuk A, Imecik O: Hepatopulmonary fistula developing after surgical treatment of hydatid cysts localized at the liver dome. 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, Vol. 20, Supplement 38, 447s, The European Respiratory Society, 2002.

4. Aribas O , Kanat F, Ceran S, Sunam GS: Hydatid disease of the liver complicated with hepatobronchial fistula developing after a chemotherapy for lung cancer. Proc. 11th ERS Annual Congress, Berlin, Germany, Vol. 18, Supplement 33, 221s, The European Respiratory Society, United Kingdom, 2001.

5. Kanat F, Mermer M, Aribas O, Imecik O. Pneumothorax and paralysis of left vocal cord as initial manifestations of sarcoidosis. Proc. World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress, Florence, Italy, Vol. 16, Supplement 31, 243s, The Society and Munksgaard, Copenhagen, 2000.

 

6. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

b. Sözlü Sunulan ve Özeti Yayınlananlar:

1. Özergin U, Arıbaş O ve Görmüş N: Çocukta Anterior Mediastinal Yerleşimli Benign Matür Kistik Teratom. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 21-25 Ekim, Antalya, 2000.

2. Arıbaş O , Ceran S, Sunam GS, Görmüş N, Hoşgör K, Gerçeker M ve Solak H. Post-travmatik akciğer psödokisti. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kongre Özet Kitabı, 31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, 1999.

3. Sunam GS, Ceran S, Arıbaş O, Görmüş N ve Solak H: Travmatik Diyafragma Hernileri. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kongre Özet Kitabı, 31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, 1999.

e. Poster Olarak Sunulan Özeti Yayınlananlar:

1. Mermer M, Kanat F, Arıbaş OK, İmecik O. Pnömotoraks ve vokal kord paralizisine bağlı ses kısıklığı ile başvuran bir sarkoidoz olgusu. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 9-13 Nisan 2000, Antalya.

2. Öğün CÖ, Duman A, Arıbaş O, Topal A ve Ökesli S: Myokardiyal Kontüzyon Olgusu. 34. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kongre Özet Kitabı, Kuşadası, 2000.

3. Arıbaş OK , Ceran S, Sunam GS ve Öncel M: Polisitemia ile Başvuran Pulmoner Arterio-venöz Fistül. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 9-13 Nisan, Belek-Antalya, 2000.

4. Arıbaş OK , Sunam GS, Ceran S ve Öncel M: Bronşektazi: Cerrahi Uygulanan 39 Olgunun Değerlendirilmesi. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 9-13 Nisan, Belek-Antalya, 2000.

5. Arıbaş OK , Ceran S, Sunam GS ve Öncel M: Multipl Primer Tümör: Pulmoner Adenokarsinom ve Gluteal Mixoid Sarkomlu Bir Olgu. Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 9-13 Nisan, Belek-Antalya, 2000.

6. Ceran S, Arıbaş O, Şanlı A, Öncel M ve Gerçeker M: Bir infant olguda extrapulmoner tüberkülozun nadir lokalizasyonu: Anterior Torax Duvarı. Toraks Derneği İkinci Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 6-10 Mayıs, Antalya, 1998.

7. Arıbaş O , Ceran S, Şanlı A, Öncel M ve Gerçeker M: Bir olgu nedeniyle plevranın lokalize solid fibroz tümörü. Toraks Derneği İkinci Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 6-10 Mayıs, Antalya, 1998.

8. Arıbaş O , Ceran S, Şanlı A, Öncel M ve Gerçeker M: Endobronşiyal malign fibröz histiositoma. Toraks Derneği İkinci Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 6-10 Mayıs, Antalya, 1998.

9. Arıbaş O , Ceran S, Şanlı A, Öncel M, Hoşgör K, Gerçeker M ve Yüksek T: Hidatik kistin plevral komplikasyonları. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 20-24 Ekim, Belek-Antalya, 1998.

10. Arıbaş O , Atik MA, Ceran S, Şanlı A, Öncel M, Hoşgör K, Gerçeker M ve Solak H: Primer pulmoner Non-hodgkin lenfoma. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 20-24 Ekim, Belek-Antalya, 1998.

7. ATIFLAR

a. SCI, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen her atıf için:

1. Aribas OK , Gormus N: Obstructing Endobronchial Malignant Fibrous Histiocytoma. Eur J Cardiothorac Surg 19(5):716-718, 2001.

Bu makaleye aşağıdaki dergide atıfta bulunulmuştur:

1. Kotan C, Kosem M, Alici S, Ilhan M, Tuncer I, Harman M. Primary malignant fibrous histiocytoma presenting as an intussusception: Report of the small intestine of a case. Surg Today 32(12):1091-1095,2002.

2. Aribas OK , Gormus N, Kiresi DA: Epidural Emphysema Associated With Primary Spontaneous Pneumothorax. Eur J Cardiothorac Surg 20(3):645-646,2001.

Bu makaleye aşağıdaki dergide atıfta bulunulmuştur:

1. Yousaf I, Flynn P, Mcconnell R. Symptomatic intraspinal pneumocoele resulting from closed head injury. Brit J Neurosurg 17(3):248-249,2003.

3. Aribas OK , Kanat F, Gormus N, Turk E: Pleural Complications of Hydatid Disease. J Thorac Cardiovasc Surg 123(3):492-497,2002.

Bu makaleye aşağıdaki dergide atıfta bulunulmuştur:

1. Morar R, Feldman C. Pulmonary echinococcosis. Eur Respir J 21(6):404-405, 2003.

8. ALANINDA YAYINLARLA İLGİLİ ETKİNLİKLER (her sayı için)

c. Uluslararası Dergilerde Hakemlik

1. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2002-2003. (12 sayı/yıl)

2. The Annals of Thoracic Surgery, 2002-2003. (12 sayı/yıl)

f. Ulusal Dergilerde Hakemlik

1. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2002-2003. (3 sayı/yıl)

9. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME

b. Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulunda Görev Alma

1. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks Günleri , Düzenleme Kurulu Sekreteri, SÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi-KONYA, 2001.

10. ULUSAL SEMPOZYUM VE KONGRELERDE PANELİST OLMA

1. S.Ü. Tıp Fakültesi 3. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi , Panelist, S.Ü. Alaaddin Keykubat Kampüsü. S. Demirel Kültür Mrk. 24-27 Ekim 2001.

2. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks Günleri , Panelist, SÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi-KONYA, 28-29 Nisan 2001.

11. AKADEMİK GÖREVLER

a. Yönetiminde tamamlanan uzmanlık tezi

1. Dr. Murat ÖNCEL , (Trakea Rekonstüksiyonu: Deneysel Olarak Dakron ve PTFE Greftlerinin Primer Uç Uca Anastomozla Karşılaştırlması), 2000.

12. YÖNETİCİLİK GÖREVLERİ (Her yıl için)

1. Başhekim Yardımcılığı (2 yıl)

2. Fakülte Kurulu Üyeliği (3 yıl)

3. Tıp Fakültesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği (3 yıl)

13- ALANINDA YURT İÇİ BİLİMSEL DERNEKLERE ÜYELİK

1. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

2. Toraks Derneği

14-TIPTA UZMANLIK JÜRİSİNDE BULUNMAK

1. Aydın Şanlı , 14.05.1998.

2. Ersin Çiftçi , 15.07.1998.

3. Levent Orman , 02.10.1998.

4. Mehmet Yeşiltay , 30.06.1999.

5. Ayşe Yavuz, 22.05.2000.

6. Melike Duran , 19.06.2002.

 

B- DOÇENTLİK SONRASI FAALİYETLER

 

 

1. KİTAPLAR

c. Alanında Türkçe Kitap Yazarlığı:

1. Arıbaş OK. Özofagus’un Motilite Hastalıkları. In: Göğüs Cerrahisi, Cilt II, Ed: Ökten İ ve Güngör A (85 bölüm ve toplam 1382 sayfa, Bölüm:76) Ankara, Sim Matbaacılık Ltd. Şti., 2003,1217-1226.

2. Arıbaş OK. Özofagus’un Benign Striktürleri. In: Göğüs Cerrahisi, Cilt II, Ed: Ökten İ ve Güngör A (85 bölüm ve toplam 1382 sayfa, Bölüm:77) Ankara, Sim Matbaacılık Ltd. Şti., 2003,1227-1232.

 

2. SCI, SSCI, AHCI LİSTELERİNDE YA DA TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK LİSTELERİNİN A VE B SINIFINA GİREN DERGİLERDE YER ALAN YAYINLAR

a. Araştırma Makaleleri:

1. Calik M, Aribas OK, Kanat F: The Effect Of Costal Cartilage Resection On The Chest Wall Development: A Morphometric Evaluation. Eur J Cardiothorac Surg 32(5):756-60,2007.

2. Kanat F, Turk E, Aribas OK: Comparison Of Pulmonary Hydatid Cysts in Children And Adults. ANZ Journal of Surgery 21 (3):489-496,2004.

b. Derleme, vaka takdimi, editöre mektup:

1. Altinok T, Aribas OK: Early Surgical Management Of Postoperative Perforation In The Bronchus Intermedius Membrane: Is It A Necessity? Eur J Cardiothorac Surg 34(5):1126,2008.

2. Aribas OK , Kanat F, Turk-Aribas E: Hydatid liver cyst ruptured into vena cava inferior - Response Neth J Med 65(10):403,2007.

3. Aribas OK , Kanat F, Avunduk MC: Pleomorphic Adenoma Of The Trachea Mimicking Bronchial Asthma: Report Of A Case. Surg Today 37(6):493-5,2007.

4. Aribas OK , Kanat F, Turk-Aribas E, Erayman I, Yuksek T: Embolisation Of Hydatid Cysts In The Pulmonary Artery Presenting With Haemoptysis. Neth J Med 65(3):109-11,2007.

5. Koksal Y, Unal E, Aribas OK, Oran B: An Uncommon Extrapulmonary Sequestration Located In The Upper Posterior Mediastinum Associated With The Azygos Lobe In A Child. J Thorac Cardiovasc Surg 133(4):1110-1,2007.

6. Aribas OK , Kanat F, Avunduk MC: Inferior Laryngeal Paraganglioma Presenting As Plunging Goiter. Eur J Cardiothorac Surg 25:655-657,2004.

7. Aribas OK , Kanat F, Emlik D: An Epidural Emphysema Due To The Tracheal Laceration Occured After A Blunt Trauma: An Extremely Rare Condition. Eur J Cardiothorac Surg 24(4):638-638,2003.

3. YURT İÇİ HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ YAYINLAR

a. Araştırma Makaleleri:

1. Arıbaş OK , Tartar H: Diyafragma yaralanmaları: Defekt uzunluğunun erken tanı ve mortalitedeki rolü (Deneysel çalışma). Genel Tıp Derg 19(2):57-64,2009.

2. Kıreşi DA, Arıbaş OK, Karabacakoğlu A, Ödev K: Pulmoner hidatik kistin radyolojik bulguları. SÜ Tıp Fak Derg 20:7-12,2004.

b. Derleme, Vaka takdimi :

1. Sakarya ME , Koç O , Aribaş O , Özbek O , Paksoy Y , Nayman A , Ödev K : Swyer-James syndrome: Demonstration by 64-slice 3D MDCT angiography and coronal MPR CT imaging. European Journal of General Medicine. 5(3):194-197,2008.

4. ULUSLAR ARASI YABANCI DİLDE YAPILAN BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

e. Poster Olarak Sunulan Özeti Yayınlananlar :

1. Tartar H, Avunduk MC, Aribas OK, Kanat F, Sönmez FC. The Effects of Continuous and Interrupted Saturation Techniques On The Wound Healing Process In The Treatment Of Diaphragmal Rupture. 17th Conference Of The European Wound Management Association. Evidence, Concensus and Driving The Agenda Forward, May 2-4, EWMA2007, Glasgow, Ireland, p94, 2007.

2. Calık M, Aribas OK, Kanat F. The effect of costal cartilage resection on the chest wall development: a morphometric evaluation. 17th ERS Annual Congress, September 15-19, 2007, Stockholm, Sweden. The European Respiratory Journal, Vol. 30, Supplement 51, 560s-561s, 2007.

3. Aribas OK , Turk-Aribas E, Erayman I, Kanat F, Ozturk A. Tuberculous Empyema Necessitatis Involving Chest Wall and Retroperitoneum. 16th European Congress of Clinical Microbiology and ınfectious Diseases, Nice, France, p1133, 2006.

4. Aribas OK, Turk-Aribas E, Kanat F, Erayman I, Yuksek T. Multiple Hydatid Cysts in The Left Main Pulmonary Artery: An Extremely Rare Location. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Nice, France, p1084, 2006.

5. Aribas OK , Kanat F. Descending Necrotising Mediastinitis Following Difficult Intubation. 13th ERS Annual Congress, Glasgow, Ireland. The European Respiratory Journal, Vol. 24, Supplement 48, 175s, 2004.

6. Aribas OK , Kanat F. Double Aortic Arch Masquerading as Asthma. 13th ERS Annual Congress, Glasgow, Ireland. The European Respiratory Journal, Vol. 24, Supplement 48, 176s, 2004.

7. Aribas O , Kanat F, Avunduk M: Inferior Laryngeal Paraganglioma Mimicking Intrathoracic Goiter. 17th Asia Pasific Congress on Diseases of the Chest, August 29-September 1, 2003, Istanbul, TURKEY.

8. Aribas O , Kanat F, Avunduk M, Imecik O: Pleomorphic Adenoma Of The Trachea In A Patient With Symptoms Of Asthma. 17th Asia Pasific Congress on Diseases of the Chest, August 29-September 1, 2003, Istanbul, TURKEY.

9. Turk E, Aribas O, Kanat F: Comparison Of Pulmonary Hydatid Cysts In Children And Adults. 17th Asia Pasific Congress on Diseases of the Chest, August 29-September 1, 2003, Istanbul, TURKEY.

5. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

b. Sözlü Sunulan ve Özeti Yayınlananlar :

1. Çalık M, Aribas OK. Tavşanlarda kostal kartilaj rezeksiyonunun göğüs duvarı gelişimi üzerine etkisi: Morfometrik değerlendirme. Toraks Derneği Dokuzuncu Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 19-23 Nisan, Antalya, 2006.

2. Arıbaş OK , Kanat F, Apilioğullari B, Altuntaş B: Trakea Obstruksiyonunun Nadir Bir Nedeni: Duble Aortik Ark. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 17-20 Eylül, Konya, 2003.

 

 

 

e. Poster Olarak Sunulan Özeti Yayınlananlar :

1. Gümüş S, Ceran S, Sunam GS, Aribas OK, Süerdem M, Ödev K, Güngör S. Pulmoner aspergillosis’ de klinik, radyolojik, patolojik bulgular. TÜSAD 30. Ulusal Kongre, Cilt 10/ Kongre sayısı, 26-29 Ekim, Muğla, 2008.

2. Aribas OK , Altuntaş B, Metin B. FDG-PET incelemesinde pozitif bulgular veren diyafragmatik lipom olgusu. TÜSAD 30. Ulusal Kongre, Cilt 10/ Kongre sayısı, 26-29 Ekim, Muğla, 2008.

3. Aribas OK , Altuntaş B, Metin B. Perikardiyal divertikül: Timik kist zannedilen nadir bir olgu. TÜSAD 30. Ulusal Kongre, Cilt 10/ Kongre sayısı, 26-29 Ekim, Muğla, 2008.

4. Aribas OK , Altuntaş B, Metin B. Pulmoner rezeksiyonla sonuçlanan gecikmiş pisi pisi out aspirasyonu: Olgu sunumu. TÜSAD 30. Ulusal Kongre, Cilt 10/ Kongre sayısı, 26-29 Ekim, Muğla, 2008.

5. Altınok T, Aribas OK, Sunam GS, Döngel İ, Ceran S. Bronkoplöral fistüle neden olan pisi pisi otu: Olgu sunumu. IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007.

6. Altınok T, Aribas OK, Tartar H. Servikal trakeadatek giriş yeri ile iki ayrı rupture neden olan delici kesici alet yaralanması: Olgu sunumu. IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007.

7. Altınok T, Aribas OK, Altuntaş B. Servikal branchial cleft kistli bir olgu. IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007.

8. Köksal Y, Ünal E, Aribas OK, Oran B. Arka üst mediastende yerleşim gösteren extrapulmoner sekestrasyon. 50. Milli Pediatri Kongresi, Fin-Türk Pediatri günleri, 8-12 Kasım, Antalya, 2006.

9. Tuncer I, Aribas OK, Çiçekcibaşı AE. İnsan fetuslarında trakeobronşiyal ağacın morfometrik gelişimi. VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, 26-30 Ağustos, Konya, 2004.

10. Arıbaş OK , Kanat F, Apilioğullari B, Avunduk MC. Primer Anterior Toraks Duvarı Gibi Davranan Bir Lokalize Plevral Malign Mezotelyoma Olgusu. I. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Bildiri ve Özet Kitabı 25-28 Kasım, İstanbul, 2004.

11. Sunam GS, Gök M, Ceran S, Arıbaş OK, Çalik M: Mediastinoskopi: 24 Olgunun İncelenmesi. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 17-20 Eylül, Konya, 2003.

12. Arıbaş OK , Kanat F, Apilioğullari B, Altuntaş B. Trakea Obstruksiyonunun Nadir Bir Nedeni: Duble Aortik Ark. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Konya, Kongre Özet Kitabı 17-20 Eylül, 2003.

13. Demirci Ş, Sunam GS, Ceran S, Arıbaş OK, Çalik M: Göğüs Cerrahisi ABD’ da Son 3 Yıl İçinde Verilen Adli Raporların İncelenmesi. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 17-20 Eylül, Konya, 2003.

14. Arıbaş OK , Özdemir M, Apilioğullari B, Altuntaş B: Zor Entübasyonu Takiben Gelişen Dessandan Nekrotizan Mediastinit. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 17-20 Eylül, Konya, 2003.

15. Arıbaş OK , Apilioğullari B, Altuntaş B: Orta Mediasten Lokalizasyonlu Noninvaziv Timoma. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 17-20 Eylül, Konya, 2003.

16. Arıbaş OK , Özdemir M, Apilioğullari B, Altuntaş B: Onikinci Kosta Sendromu: Nadir Bir Antite. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 17-20 Eylül, Konya, 2003.

17. Kireşi DA, Arıbaş OK, Ödev K, Apilioğullari B: Pulmoner Hidatik Kistin Radyolojik Bulguları. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 17-20 Eylül, Konya, 2003.

 

6. ATIFLAR

 

1 Kanat F , Turk E , Aribas OK . Comparison of pulmonary hydatid cysts in children and adults, ANZ JOURNAL OF SURGERY 74 (10): 885-889 OCT 2004.

Bu makaleye aşağıdaki dergilerde atıfta bulunulmuştur:

 

a. SCI, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen atıflar

a.1. Arinc, S. , Kosif, A. , Ertugrul, M. , Arpag, H. , Alpay, L. , Ünal, O. , Devran, O. , Atasalihi, A. Evaluation of pulmonary hydatid cyst cases International Journal of Surgery 7 (3), pp. 192-195 2009.

a.2. Fischer GB, Sarria EE, Leite AJM, De Brittol MCA. Parasitic lung infection and the paediatric lung , PAEDIATRIC RESPIRATORY REVIEWS 9(1):557-66 MAR 2008.

a.3. Zampoli M, Zar H. Conservative management of a ruptured pulmonary hydatid cyst , PEDIATRIC PULMONOLOGY 42(12):1229-1232 DEC 2007.

a.4. Inan M, Ayvaz S, Baser M, Karaayvaz M, Ciftci A, Hatipoglu AR, Gul H. Hepatic hydatid disease in children and adults living in different areas in Turkey , SAUDI MEDICAL JOURNAL 28(4):555-558 APR 2007.

a.5. Kabiri EH, Kabiri M, Atoini F, Zidane A, Arsalane A. Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts in childhood , . ARCHIVES DE PEDIATRIE 13(12):1495-1499 DEC 2006.

a.6. Hasdiraz L, Oguzkaya F, Bilgin M. Is lobectomy necessary in the treatment of pulmonary hydatid cysts? ANZ JOURNAL OF SURGERY 76(6):488-490 JUN 2006.

a.7. Kavukcu S , Kilic D , Tokat AO , Kutlay H , Cangir AK , Enon S , Okten I , Ozdemir N , Gungor A , Akal M , Akay H . Parenchyma-preserving surgery in the management of pulmonary hydatid cysts, JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY 19(1): 61-68 JAN-FEB 2006.

b. Diğer indeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki her atıf için

b.1. Kocer, B. , Gulbahar, G. , Han, S. , Ilhan, M.N. , Dural, K. , Sakinci, U. Analysis of pulmonary hydatidosis according to their segmentary locations Clinical Pulmonary Medicine 15 (1), pp. 8-12 2008.

b.2. Holland AJA. Book Review. International Abstract of Pediatric Surgery JOURNAL OF PEDİATRİC SURGERY 40(9) : 1512 September 2005.

b.3. Gautschi OP , Zellweger R. Pulmonary echinococcosis during pregnancy: Clinical aspects and management, Case Reports and Clinical Practice Review 8, pp. 4-8 2007.

2 Aribas GK , Kanat F, Turk E, Kalayci MU Comparison between pulmonary and hepatopulmonary hydatidosis, EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 21 (3): 489-496 MAR 2002.

Bu makaleye aşağıdaki dergilerde atıfta bulunulmuştur:

 

a. SCI, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen atıflar

a.1. Gonlugur U, Ozcelik S, Gonlugur TE, Arici S, Celiksoz A, Elagoz S, Cevit R. The Retrospective Annual Surgical Incidence of Cystic Echinococcosis in Sivas, Turkey ZOONOSES AND PUBLIC HEALTH 56(5):209-214 JUN 2009.

a.2. Santivañez SJ , Sotomayor AE , Vasquez JC , Somocurcio JG , Rodriguez S , Gonzalez AE , Gilman RH , Garcia HH ; Cysticercosis Working Group in Peru . Absence of brain involvement and factors related to positive serology in a prospective series of 61 cases with pulmonary hydatid disease , AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE 79(1):84-88 JUL 2008.

a.3. Fatimi SH , Naureen S , Moizuddin SS , Puri MM , Yousuf MA , Javed MA , Ahmad U . Pulmonary hydatidosis: clinical profile and follow up from an endemic region, ANZ JOURNAL OF SURGERY 77(9):749-751 SEP 2007.

a.4. Kavukcu S , Kilic D , Tokat AO , Kutlay H , Cangir AK , Enon S , Okten I , Ozdemir N , Gungor A , Akal M , Akay H . Parenchyma-preserving surgery in the management of pulmonary hydatid cysts, JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY 19 (1): 61-68 JAN-FEB 2006.

a.5. Harlaftis NN, Aletras HA, Symbas PN.Hydatid disease of the lung (Chapter 91) , In Shields TW, Locicero III J, Ponn RB, Rusch VW (eds): General Thoracic Surgery, 6th edition Vol. 1 Philadelphia: Lipincott Williams & Wilkins, p. 1298-1308, 2005.

a.6. Erdogan A , Ayten A , Kabukcu H , Demircan A . One-stage transthoracic operation for the treatment of right lung and liver hydatid cysts, WORLD JOURNAL OF SURGERY 29 (12): 1680-1686 DEC 2005.

a.7. Kurkcuoglu IC, Eroglu A, Karaoglanoglu N, Turkyilmaz A, Tekinbas C, Basoglu A. Surgical approach of pulmonary hydatidosis in childhood, INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE 59 (2): 168-172 FEB 2005.

a.8. Raether W, Hanel H. Epidemiology, clinical manifestations and diagnosis of zoonotic cestode infections: an update , PARASITOLOGY RESEARCH 91 (5): 412-438 NOV 2003.

a.9. Sahin E, Enon S, Cangir AK, Kutlay H, Kavukcu E, Akay H, Okten I, Yavuzer S. Single-stage transthoracic approach for right lung and liver hydatid disease , JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 126 (3): 769-773 SEP 2003.

b. Diğer indeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki her atıf için

b.1. Arinc S , Kosif A , Ertugrul M , Arpag H , Alpay L , Ünal O , Devran O , Atasalihi A. Evaluation of pulmonary hydatid cyst cases, INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY 7(3):192-195 2009.

b.2. Aghajanzadeh M , Safarpoor F , Amani H , Alavi A. One-stage procedure for lung and liver hydatid cysts , ASİAN CARDİOVASCULAR AND THORACİC ANNALS 16(5):392-395 OCTOBER 2008.

b.3. Darwish B. Clinical and radiological manifestations of 206 patients with pulmonary hydatidosis over a ten-year period, PRİMARY CARE RESPİRATORY JOURNAL 15(4):246-251 2006.

b.4. Halezeroglu S. Resection of intrathoracic and subdiaphragmatic hydatid cysts, MMCTS, 2005(0425):307 April 25, 2005.

3 Aribas OK , Kanat F, Avunduk MC. Inferior laryngeal paraganglioma presenting as plunging goiter, EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 25 (4) : 655-657 APR 2004.

Bu makaleye aşağıdaki dergilerde atıfta bulunulmuştur:

 

a. SCI, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen atıflar

a.1. Pinto FR, Capelli FD, Maeda SA, Pereira EM , Scarpa MB , Brandao LG . Unusual locatıon of a cervıcal paraganglıoma between the thyroıd gland and the common carotıd artery: case report , CLINICS 63(6):845-848 2008.

a.2. Ferlito A, Devaney KO, Rinaldo A Neuroendocrine neoplasms of the larynx: Advances in identification, understanding, and management ORAL ONCOLOGY 42(8):770-788 SEP 2006.

4 Aribas OK , Kanat F, Emlik D. An epidural emphysema due to the tracheal laceration that occurred after a blunt trauma: An extremely rare condition, EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 24(4): 638 2003.

 

Bu makaleye aşağıdaki dergilerde atıfta bulunulmuştur:

 

b. Diğer indeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki her atıf için

b.1. Pangtey GS , Das CJ , Javan N. Airlessness in airspace Simultaneous occurrence of spontaneous pneumothorax with pneumomediastinum and pneumorrhachis: Report of a case , SURGERY TODAY 38(1):49-51 2008.

5 Özergin U , Görmüs N , Aribas OK , Durgut K , Yüksek T. Benign mature cystic teratoma of the anterior mediastinum leading to heart failure: Report of a case , SURGERY TODAY 33 (7) : 518-520 2003.

 

Bu makaleye aşağıdaki dergilerde atıfta bulunulmuştur:

 

b. Diğer indeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki atıflar

b.1. Revere DJ , Makaryus AN , Bonaros Jr EP , Graver LM. Chylopericardium presenting as cardiac tamponade: Secondary to an anterior mediastinal cystic teratoma , TEXAS HEART INSTİTUTE JOURNAL 34(3):379-382 2007.

b.2. Ha ES, Hur GY , Jung KH , Lee SY , Jo WM , Lee SY, Kim J-H , Lee ES , Shin C , Shim JJ , In KH , Kang KH , Yoo SH. Teratoma presenting as an unilateral mediastinal mass with contralateral pleural effusion , TUBERCULOSİS AND RESPİRATORY DİSEASES 60(3):347-352 2006.

6 Aribas OK, Kanat F, Gormus N, Turk E. Cold abscess of the chest wall as an unusual complication of BCG vaccination , EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 21 (2): 352-354 FEB 2002.

 

Bu makaleye aşağıdaki dergilerde atıfta bulunulmuştur:

 

a. SCI, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen atıflar

a.1. Kim DH, Choi CW Chest Wall. Abscess likely due to BCG Vaccination in a Child , INFECTION 37(3):286-288 JUN 2009.

a.2. Ridout A, Sadiq J, Lakhoo K. Pre-sternal mass with a congenital sternal defect: a rare presentation , PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL 25(6):525-527 JUN 2009.

a.3. Kara A, Tezer H, Devrim I, Caglar, M, Cengiz, A. Bulent), Gur D , Secmeer G . Primary sternal osteomyelitis in a healthy child due to community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus and literature review , SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 39(5):469-472 2007.

a.4. Ekingen G, Guvenc BH, Kahraman H. Multifocal tuberculosis of the chest wall without pulmonary involvement , ACTA CHIRURGICA BELGICA 106(1)124-126 FEB 2006.

a.5. Khosrovaneh A, Camero LG, Briski LE, Khatib R. Chest wall soft tissue tuberculosis: A protracted course over a 10-year period , SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 38 (2): 129-130 FEB 2006.

a.6. Upadhyaya M, Keil A, Thonell S, Orford J , Burgner D . Primary sternal osteomyelitis: a case series and review of the literature , JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY 40 (10): 1623-1627 OCT 2005.

a.7. Laube S , Clarke J , Parikh DH , Moss C . Tuberculous cold abscess resembling a lymphatic malformation, CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 30 (5): 611-613 SEP 2005.

a.8. Schumacher HHA, Tehrani H, Ramaiya A. Cold abscess following bacillus Calmette-Guerin vaccination , PLASTIC and RECONSTRUCTIVE SURGERY 115 (7): 2172-2174 JUN 2005.

a.9. Lin WJ, Lu JJ, Chu CC, Chang TY, Wang CC. Calmette-Guerin bacillus sternal osteomyelitis diagnosed by DNA sequencing analysis of pnc A , PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL 23 (8): 784-786 AUG 2004.

7 Aribas OK, Gormus N, Kiresi DA. Epidural emphysema associated with primary spontaneous pneumothorax , EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 20 (3): 645-646 SEP 2001.

 

Bu makaleye aşağıdaki dergilerde atıfta bulunulmuştur:

 

a. SCI, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen atıflar

a.1. Thompson GR, Crawford GE. Pneumorachis caused by metastatic gas gangrene , DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE 63(1):108-110 JAN 2009.

a.2. Larena-Avellaneda A, Debus ES, Klein I, Grasshoff S, Hocht B . Epidural pneumatosis and spontaneous pneumomediastinum: Differential diagnosis with respect to the Boerhaave syndrome , ZENTRALBLATT FUR CHIRURGIE 133(1):79-81 FEB 2008.

a.3. Kono T, Kuwashima S, Fujioka M, Kobayashi C , Koike K , Tsuchida M , Seki I . Epidural air associated with spontaneous pneumomediastinum in children: Uncommon complication? PEDIATRICS INTERNATIONAL 49(6):923-927 DEC 2007.

a.4. Martin-Serradilla JI, Guerrero-Peral AL, Franco-Hidalgo S, Laherran E , Sobrino-Garrido G . Epidural pneumorrhachis , REVISTA DE NEUROLOGIA 44(4):254-255 FEB 16 2007.

a.5. Mondello B, Pavia R, Ruggeri P, Barone M , Barresi P , Monaco M . Spontaneous pneumomediastinum: Experience in 18 adult patients , LUNG 185(1):9-14 FEB 2007.

a.6. Eesa M, Kandpal H, Sharma R, Misra A. Spontaneous pneumorrhachis in bronchial asthma , ACTA RADIOLOGICA 47(7):672-674 SEP 2006.

a.7. Rovlias A, Pavlakis E, Kotsou S. Symptomatic pneumorachis associated with incidental durotomy during microscopic lumbar disc surgery - Case report , JOURNAL OF NEUROSURGERY-SPINE 5(2):165-167 AUG 2006.

a.8. Gibikote S, Wray A, Fink AM. Pneumorrhachis secondary to traumatic pneumomediastinum in a child , PEDIATRIC RADIOLOGY 36(7):711-713 JUL 2006.

a.9. Dedouit F, Otal P, Loubes-Lacroix F, Rousseau H , Costagliola R , Telmon N , Joffre F , Rouge D . Post-traumatic venous and systemic air embolism associated with spinal epidural emphysema: Multi-slice computed tomography diagnosis , FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL 158(2-3)190-194 MAY 10 2006.

a.10. Tambe P, Kasat LS, Tambe AP. Epidural emphysema associated with subcutaneous emphysema following foreign body in the airway ,
PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL 21(9):721-722 SEP 2005.

a.11. Goh BKP, Yeo AWY. Traumatic pneumorrhachis, JOURNAL OF TRAUMA-INJURY INFECTION AND CRITICAL CARE 58(4):875-879 APR 2005.

a.12. Amathieu R, Minville V, Poloujadoff MP, Vigue B. Cervical post-traumatic pneumomyelogram: do not ignore this entity, ANNALES FRANCAISES D ANESTHESIE ET DE REANIMATION 23(11):1089-1092 NOV 2004.

a.13. Goh BKP, Ng KK, Hoe MNY. Traumatic epidural emphysema, SPINE 29 (22):E528-E530 NOV 15 2004.

b. Diğer indeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki atıflar

b.1. Abu Rabia M , Sullivan P , Stivaros SM. Picture quiz: A case of sudden severe chest pain: Answers , ACUTE MEDİCİNE 6(1):35-36 2007.

b.2. Oertel MF , Korinth MC , Reinges MHT , Krings T , Terbeck S , Gilsbach JM. Pathogenesis, diagnosis and management of pneumorrhachis , EUROPEAN SPİNE JOURNAL 15 (SUPPL. 5):S636-S643 2006.

b.3. Mutlu H , Şilit E , Pekkafali Z , Incedayi M , Başekim Ç , Kizikalya E. 'Ecstasy'(MDMA)-induced pneumomediastinum and epidural pneumatosis , DİAGNOSTİC AND INTERVENTİONAL RADİOLOGY 11(3):150-151 2005.

b.4. Arslan G , Yarar G , Sindel T. Epidural emphysema associated with spontaneous pneumothorax, European Journal of Radiology Extra 54(1):11-13, 2005.

8 Odev K, Acikgozoglu S, Gormus N, Aribas OK, Kiresi DA, Solak H. Pulmonary embolism due to cardiac hydatid disease: imaging findings of unusual complication of hydatid cyst , EUROPEAN RADIOLOGY 12(3):627-633 MAR 2002.

 

Bu makaleye aşağıdaki dergilerde atıfta bulunulmuştur:

 

a. SCI, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen atıflar

a.1. Bayraktaroglu S, Ceylan N, Savas R, Nalbantgil S, Alper H. Hydatid disease of right ventricle and pulmonary arteries: a rare cause of pulmonary embolism-computed tomography and magnetic resonance imaging findings, EUROPEAN RADIOLOGY 19(8):2083-2086 AUG 2009.

a.2. Kolsi M, Frikha I, Triki N, Ayadi H, Siala I, Ayoub A, Sahnoun Y. Cardiac multifocal hydatid cyst, ARCHIVES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX 98 (1): 75-77 JAN 2005.

a.3. Tercan F, Kacar N, Kilic D, Qguzkurt L, Turkoz R, Habesoglu MA. Hydatid cysts of the bilateral pulmonary arteries and left ventricle wall-Computed tomography and magnetic resonance imaging findings, JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED TOMOGRAPHY 29 (1): 31-33 JAN-FEB 2005.

a.4. Edelman RR. Contrast-enhanced MR imaging of the heart: Overview of the literature , RADIOLOGY 232 (3): 653-668 SEP 2004.

a.5. Raether W, Hanel H. Epidemiology, clinical manifestations and diagnosis of zoonotic cestode infections: an update , PARASITOLOGY RESEARCH 91 (5): 412-438 NOV 2003.

b. Diğer indeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki atıflar

b.1. Djordjevic, I. , Pejcic, T. , Rancic, M. , Radovic, M. , Bosnjakovic, P. , Radjenovic-Petkovic, T. , Nastasijevic-Borovac, D. , Golubovic S , Dacic, D. Difficulties in establishing a timely diagnosis of pulmonary artery sarcoma misdiagnosed as chronic thrombo-embolic pulmonary disease: A case report, JOURNAL OF MEDİCAL CASE REPORTS 3, art. no. 64 2009.

b.2. Kilic D , Tercan F , Sahin E , Bilen A , Hatipoglu A. Unusual radiologic manifestations of the echinococcus infection in the thorax , JOURNAL OF THORACİC IMAGİNG 21(1):32-36 2006.

b.3. Kirova GI , Velchev V , Hinkov G , Hadjidekov V , Hadjidekov G. Right ventricular echinococcosis followed by hydatid pulmonary embolism , EUROPEAN JOURNAL OF RADİOLOGY EXTRA 48(3):63-66 2003.

 

9 Koksal Y , Unal E , Aribas OK , Oran B . An uncommon extrapulmonary sequestration located in the upper posterior mediastinum associated with the azygos lobe in a child, JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 133 (4): 1110-1111 APR 2007.

 

Bu makaleye aşağıdaki dergilerde atıfta bulunulmuştur:

 

a. SCI, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen atıflar

a.1. Arakawa T, Terashima T, Miki A. A human case of an azygos lobe: Determining an anatomical basis for its therapeutic postural drainage , CLINICAL ANATOMY 21(6):524-530 SEP 2008.

10 Aribas OK , Kanat F, Gormus N, Turk E. Pleural complications of hydatid disease, JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 123 (3): 492-497 MAR 2002.

 

Bu makaleye aşağıdaki dergilerde atıfta bulunulmuştur:

 

a. SCI, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen atıflar

a.1. Turgut AT, Altinok T, Topcu S, Kosar U. Local complications of hydatid disease involving thoracic cavity: Imaging findings , EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY 70(1):49-56 APR 2009.

a.2. Tatar D, Senol G, Gunes E, Unsal S , Perim G. Diagnosis and Treatment of Pulmonary Cystic Hydatidosis , INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 75(10):1003-1007 OCT 2008

a.3. Esme H, Sahin DA. Treatment of pulmonary hydatid cyst: Review , TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI 27(6):870-875 DEC 2007.

a.4. Barnes TS, Hinds LA, Jenkins DJ, Coleman GT. Precocious development of hydatid cysts in a macropodid host , INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY 37(12):1379-1389 OCT 2007.

a.5. Turgut AT, Altin L, Topcu S, Kilicoglu B , Altinok T , Kaptanoglu E , Karademir A , Kosar U . Unusual imaging characteristics of complicated hydatid disease , EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY 63(1):84-93 JUL 2007.

a.6. Fatimi SH, Naureen S, Moizuddin SS, Puri MM , Yousuf MA , Javed MA , Ahmad U . Pulmonary hydatidosis: Clinical profile and follow up from an endemic region , ANZ JOURNAL OF SURGERY 77(9):749-751 SEP 2007.

a.7. Kilic D, Findikcioglu A, Bilen A, Koc Z , Hatipoglu A . Management of complicated hydatid cyst of the thorax , ANZ JOURNAL OF SURGERY 77(9):752-757 SEP 2007.

a.8. Kuzucu A. Parasitic diseases of the respiratory tract , CURRENT OPINION IN PULMONARY MEDICINE 12(3):212-221 MAY 2006.

a.9. Erdogan A , Ayten A , Demircan A . Methods of surgical therapy in pulmonary hydatid disease: Is capitonnage advantageous? , ANZ JOURNAL OF SURGERY 75 (11): 992-996 NOV 2005.

a.10. Wu MB, Zhang LW, Zhu H, Qian ZX . Surgical treatment for thoracic hydatidosis: review of 1230 cases , CHINESE MEDICAL JOURNAL 118 (19): 1665-1667 OCT 5 2005.

a.11. Sayek I, Tirnaksiz MB, Dogan R. Cystic hydatid disease: Current trends in diagnosis and management, SURGERY TODAY 34 (12): 987-996 DEC 2004.

a.12. Ozvaran MK, Ersoy Y, Uskul B, Unver E, Yalcin E, Baran R, Morice RC. Pleural complications of pulmonary hydatid disease , RESPIROLOGY 9 (1): 115-119 MAR 2004.

a.13. Kuzucu A, Soysal O, Ozgel M, Yologlu S. Complicated hydatid cysts of the lung: Clinical and therapeutic issues , ANNALS OF THORACIC SURGERY 77 (4): 1200-1204 APR 2004.

a.14. Raether W, Hanel H. Epidemiology, clinical manifestations and diagnosis of zoonotic cestode infections: an update , PARASITOLOGY RESEARCH 91 (5): 412-438 NOV 2003.

b. Diğer indeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki atıflar

b.1. Sokouti M, and Nazemieh M. Thoracoscopy in diagnosis of ruptured pulmonary hydatid cyst, BMJ CASE REPORTS 2008 (nov12_1):bcr0620080133-bcr0620080133 NOV 20 2008.

b.2. Gautschi OP , Zellweger R. Pulmonary echinococcosis during pregnancy: Clinical aspects and management , CASE REPORTS AND CLİNİCAL PRACTİCE REVİEW 8:4-8 2007.

b.3. Talaiezadeh AH , Maraghi S. Hydatid disease in children: A different pattern than adults, PAKİSTAN JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES 22(3):329-332 2006.

b.4. Moawad FJ , Truesdell AG , Mulhall BP. A "fishy" cough: Hepatobronchial fistula due to a pyogenic liver abscess, NEW ZEALAND MEDİCAL JOURNAL 119:1231 2006.

b.5. Kilic D , Tercan F , Sahin E , Bilen A , Hatipoglu A. Unusual radiologic manifestations of the echinococcus infection in the thorax , JOURNAL OF THORACİC IMAGİNG 21(1):32-36 2006.

b.6. Tomos P , Karakatsani A , Stamatakos M , Mouzopoulos G , Safioleas M. Primary extrapleural and retroperitoneal echinococcosis: Does it exist? CHIRURGIA 19(1), pp. 93-95 2006.

b.7. Ibrahim Sensar S , Elnahas HA , Mohammed Saleh AB , Moussa SA , Abdel Ghafar WA . Pulmonary parasitosis: Applied clinical and therapeutic issues, HEART LUNG AND CİRCULATİON 15 (1):24-29 2006.

b.8. Stiglich WM , Vega-Briceño L , Gutiérrez SM , Trefogli RP , Chiarella OP . Pulmonary hydatid disease in children: A 12 year study | [Hidatidosis pulmonar pediátrica: Reporte de 12 años de experiencia], Revista Chilena de Pediatria 75(4): 333-338 JULY 2004.

11 Duranay M, Aribas OK, Erbilen M, Bali M, Sahin M, Arab A, Kuzu I. Histiocytosis X and glomerulonephritis: A case report, NEPHRON 73 (2): 329-330 JUN 1996.

 

Bu makaleye aşağıdaki dergilerde atıfta bulunulmuştur:

 

a. SCI, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen atıflar

a.1. Perez-Martinez J, Marques M, Kilmurray L, Medina I , Nam-Cha SH , Llamas F , Gomez C , Barrientos A , Blanco J . Secondary amyloidosis associated with histiocytosis X , AMYLOID-JOURNAL OF PROTEIN FOLDING DISORDERS 15(1):69-71 2008.

a.2. Rachima CM, Cohen E, Iaina NL, Tobar A, Garty M. A case of Langerhans'-cell histiocytosis with membranous nephropathy, AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES 43 (2): Art. No. E3 FEB 2004.

12 Aribas OK , Kanat F , Turk-Aribas E , Erayman I , Yuksek T . Embolisation of hydatid cysts in the pulmonary artery presenting with haemoptysis , NETHERLANDS JOURNAL OF MEDICINE 65(3):109-111 MAR 2007.

 

Bu makaleye aşağıdaki dergilerde atıfta bulunulmuştur:

 

a. SCI, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen atıflar

a.1. Kayaalp C. Hydatid liver cyst ruptured into vena cava inferior , NETHERLANDS JOURNAL OF MEDICINE 65(10):402-402 NOV 2007.

a.2. Vuitton DA, Wen H. Treatment of cystic echinococcosis: a combination of general goals and rules, individual decisions and indications NETHERLANDS JOURNAL OF MEDICINE 65(3):86-88 MAR 2007.

b. Diğer indeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki atıflar

b.1. Mahouachi R , Berraies A , Taktak S , Chtourou A , Ben Kheder A. Pulmonary hydatid cyst embolization successfully treated with albendazole , RESPİRATORY MEDİCİNE EXTRA 3(4):192-194 2007.

b.2. Erdogan Y, Turay UY, Deniz PP, Biber C, Ergun P, Çiftçi B, Yılmaz A, Gökçek A. A Case of Pulmonary Hypertension due to Chronic Pulmonary Hydatid Cyst Embolism , TURKİSH RESPİRATORY JOURNAL 8(3):105-107 DECEMBER 2007.

13 Aribas OK , Kanat F , Avunduk MC . Pleomorphic adenoma of the trachea mimicking bronchial asthma: Report of a case , SURGERY TODAY 37(6):493-495 JUN 2007.

 

Bu makaleye aşağıdaki dergilerde atıfta bulunulmuştur:

 

a. SCI, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen atıflar

a.1. Ishikawa S, Kimura M, Inadome Y, et al. Transtracheal endoluminal resection of a pleomorphic adenoma occluding subglottis EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 34 6 1257-1259 DEC 2008.

a.2. Matsubara M, Yasuo M, Tanabe T, et al. Pleomorphic Adenoma with an Endobronchial Resection INTERNAL MEDICINE 47(12):1117-1120 2008.

14 Aribas OK , Gormus N , Kanai F , Avunduk MC . Giant localized solitary fibrous tumors of the diaphragmatic pleura: Report of two cases , SURGERY TODAY 32(5): 406-409 2002.

 

Bu makaleye aşağıdaki dergilerde atıfta bulunulmuştur:

 

a. SCI, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen atıflar

a.1. Tekinbas C, Gunduz A, Turedi S, Erol MM, Ozsu S. Giant Fibrous Tumor Misdiagnosed as Traumatic Hemothorax , ACTA CHIRURGICA BELGICA 108(6):771-773 NOV-DEC 2008.

a.2. Orki A, Kosar A, Akin O, Haciibrahimoglu G , Arman SB . Solitary fibrous tumor of the pleura , THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON 56(5):287-290 AUG 2008.

a.3. Guinee DG, Allen TC. Primary pleural neoplasia - Entities other than diffuse malignant mesothelioma , ARCHIVES OF PATHOLOGY & LABORATORY MEDICINE 132(7):1149-1170 JUL 2008.

a.4. Makino H, Miyashita M, Nomura T, Katsuta M , Kashiwabara M , Takahashi K , Yamashita K , Nakamizo M , Yokoshima K , Onda M , Naito Z , Tajiri T . Solitary fibrous tumor of the cervical esophagus , DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 52(9):2195-2200 SEP 2007.

b. Diğer indeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki atıflar

b.1. Bar I , Papiashvilli M , Zukerman B , Stav D , Sandbank J. Large Solitary Fibrous Tumour of the Pleura: Analysis of Six Cases , HEART LUNG AND CİRCULATİON 16(4):282-284 2007.

b.2. Santolaya Cohen R , Meneses CM , López SJ , Prats MR , Fica DM , González CC , Oropesa CA , Tapia ML , Czischke Del P , Rodríguez DP. Solitary fibrous tumor of the pleura. Analysis about 41 cases |[Tumor fibroso solitario de la pleura. Análisis de 41 casos] , REVİSTA CHİLENA DE ENFERMEDADES RESPİRATORİAS 23(1):11-16 2007.

b.3. Fujita T , Ohmura Y , Takao T , Nishi H , Fukuda K , Mano M , Komatsubara S , Doihara H, Shimizu N, Taguchi K. Malignant solitary fibrous tumor of the diaphragmatic peritoneum report of a case , Japanese JOURNAL OF GASTROENTEROLOGİCAL SURGERY 37(9):1571-1576 2004.

b.4. Kilinç N , Uzunlar AK. Benign Localized Fibrous Tumor of the Pleura: Report of three cases and a review of the literature, TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES 33(6):375-380 2003.

b.5. San Feliciano Martín L , Fernández Álvarez D , Muriel Ramos M , Hernández Alberca A , Varela Simó G. Giant pleural fibroma | [Fibroma pleural gigante] , ANALES DE PEDİATRİA 58(6):604-607 2003.

15 Ceran S, Sunam GS, Aribas OK, Gormus N, Solak H. Chest trauma in children. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 21(1):57-9 JAN 2002.

 

b. Diğer indeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki atıflar

b.1. Deng X, Yang Y, Deng Z, and Huang E. Experiences in severe chest trauma of children in 20 years, INTERACTİVE CARDİOVASCULAR AND THORACİC SURGERY, 7(6):1031-1034 DECEMBER 1, 2008.

b.2. Bini A, Grazia M, Stella F, Petrella F. Acute massive haemopneumothorax due to solitary costal exostosis, Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2(4): 614-615 December 1, 2003.

b.3. Sirmali M, Turut H, Topcu S, Gulhan E, Yazici U, Kaya S, Tastepe I. A comprehensive analysis of traumatic rib fractures: morbidity, mortality and management, EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 24(1): 133-138 JULY, 2003.

b.4. Eren S, Balci AE, Ulku R, Cakir O, and Eren M. Thoracic firearm injuries in children: management and analysis of prognostic factors, EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 23(6): 888–893 JUNE, 2003.

 

7. ALANINDA YAYINLARLA İLGİLİ ETKİNLİKLER (Her sayı için)

c. Uluslararası Dergilerde Hakemlik

1. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 2004-2008. (12 sayı/yıl)

f. Ulusal Dergilerde Hakemlik

1. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2004-2008. (3 sayı/yıl)

 

8. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME

b. Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulunda Görev Alma

1. II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi , Lokal organizasyon komitesi, Hilton-KONYA, 17-20 Eylül 2003.

9. ULUSAL SEMPOZYUM VE KONGRELERDE PANELİST OLMA

1. I. Bilimsel Anadolu Toraks Derneği Kongresi, Panelist, 20-22 Nisan 2007, Bodrum/Muğla.

2. Akciğer Kanseri Derneği Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Evreleme ve Tedavisinde Uzlaşıda Fikir Birliği, Pacta Conventa, Panelist, 18-20 Mayıs 2006 Antakya.

3. TÜSAD 27. Ulusal Kogresi, Panelist, 19-23 Ekim 2005, Wow Kremlin Palace, Antalya.

III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Panelist, 1-3 Eylül 2005, Gaziantep.

10.  AKADEMİK GÖREVLER

a. Yönetiminde tamamlanan uzmanlık tezi

 1. Hasan Tartar, (Diyafragma Rüptürlerinde İntraperitoneal Uygulamaların Erken Teşhisdeki Yeri –Deneysel Çalışma), 22.05.2008
 2. Mustafa Çalık, (Kostal Kartilaj Rezeksiyonu Yapılan Tavşanlarda Toraks Duvar Gelişiminin Morfometrik Değerlendirmesi), 07.12.2005

 

11.  ALANINDA YURT İÇİ BİLİMSEL DERNEKLERE ÜYELİK

 1. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 2. Toraks Derneği
 3. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

 

12.  TIPTA UZMANLIK JÜRİSİNDE BULUNMAK

 1. Murat Bekmezci, 15.02.2005.
 2. Burhan Apilioğulları, 07.12.2005.
 3. Emin Hacı İslam, 14.11.2006.
 4. Atilla Orhan, 26.11.2007.
 5. Belgin Akıllı, 10.01.2008.
 6. Bayram Altuntaş, 21.05.2008.
 7. İsa Döngel, 10.03.2009.
 8. Ömer Tanyeli, 17.06.2009.