Prof. Dr. Özgür Anıl

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Tez Başlığı : Çok Katlı Yapılarda Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Merdivenlerin Analizi

Tez Danışmanı : Doç. Dr. Namık Kemal ÖZTORUN

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Tez Başlığı : Betonarme Çerçevelerin Boşluklu Betonarme Dolgu Duvarlar İle Güçlendirilmesi

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Sinan ALTIN

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Mesut KELEŞ, “Betonarme Kirişlerde Açılı CFRP Şeritlerin Kesmeye Katkısı” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 98 sf., Ankara, 2005.

Müge Yavuzer, “Monotonik Yükleme Etkisi Altında Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kirişlerin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Nonlineer Analizi” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 54 sf., Ankara, 2005.

İsmail M. CILIZ, “Düşük Dayanımlı Beton ile Üretilmiş Kesme Dayanımı Yetersiz Betonarme Kirişlerin Tersinir Tekrarlanır Yükler Altında CFRP Kompozitler ile Güçlendirilmesi” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 75 sf., Ankara, 2006.

Mustafa SELVİ, “Beton Dayanımın Çarpma Davranışına Olan Etkisinin Deneysel ve Sonlu Eleman Yöntemi ile Analizi” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 75 sf., Ankara, 2007.

Ali Baran DOĞAN, “Karbon Polimer Elyaflar İle Güçlendirilmiş Beton Kirişlerin Sonlu Elemanlar Metodu İle Lineer Olmayan Analizi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 72 sf., Ankara, Haziran 2008.

Nalan BULUT, “CFRP ile Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Doğrusal Olmayan Analizi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 68 sf., Ankara, Haziran 2009.

Murat Demirhan, “CFRP Şeritler ile Güçlendirilmiş Tuğla Dolgu Duvarların Düzlem Dışı Davranışı”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 98 sf., Ankara, Ekim 2010.

Muhammed TATAYOĞLU, “CFRP Şeritler ile Güçlendirilmiş Gazbeton Dolgu Duvarların Düzlem Dışı Davranışı”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 135 sf., Ankara, Temmuz 2011.

Burak UYAROĞLU, “Prefabrike Betonarme Kolonlardan Düz Yüzeyli Yuvalı Temellere Aktarılan Yüklemenin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Doğrusal Olmayan Analizi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 71 sf., Ankara, Temmuz 2011.

Onur GEZER, “Çelik ve Kompozit Boruların Çarpma Davranışı ve Koruyucu Yapıların Etkileri”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 91 sf., Ankara, Ocak 2012.

Onur ARSLAN, “Boşluklu Tek Doğrultulu Betonarme Döşemelerin CFRP Şeritlerle Güçlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 80 sf., Ankara, Haziran 2012.

Salih BABAGİRAY, “Değişik Şekillerdeki Temellerin Taşıma Gücü ile Oturma Profillerinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 112 sf., Ankara, Ekim 2012.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Erkan KANTAR, “CFRP ile Güçlendirilmiş Beton Kirişlerin Çarpma Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 241 sf, Şubat, 2009.