Prof. Dr. Özgür Anıl

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Altın, S. (Prof. Dr., Proje Yürütücüsü), Anıl Ö. (Yrd. Doç. Dr.) (Araştırmacı), “B/A Çerçevelerin Boşluklu B/A Dolgu Duvarlarıyla Güçlendirilmesi”, BAP Proje No 06/2003-10, Gazi Üniversitesi.

Altın, S. (Prof. Dr., Proje Yürütücüsü), Anıl Ö. (Yrd. Doç. Dr ) (Araştırmacı), Kara, M.E. (Araş. Gör.), “Sünek Olmayan B/A Çerçevelerin Boşluklu B/A Dolgu Duvarlarıyla Güçlendirilmesi”, BAP Proje No 06/2003-37, Gazi Üniversitesi.

Altın, S. (Prof. Dr., Proje Yürütücüsü), Anıl Ö. (Yrd. Doç. Dr.) (Araştırmacı), Kara, M.E. (Araş. Gör.),”CFRP Kumaş İle Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş B/A Kirişlerin Davranışı”, BAP Proje No 06/2004-18, Gazi Üniversitesi.

Can, H. (Prof Dr), Altın, S. (Prof. Dr.), Anıl Ö. (Yrd. Doç. Dr.) (Araştırmacı), Kara, M.E. (Araş. Gör.), “Betonarme Kirişlerin Dıştan Yapıştırılan Çelik Levhalarla Kesmeye Karşı Güçlendirilmesi”, BAP Proje No 06/2004-17, Gazi Üniversitesi.

Anıl Ö. (Yrd. Doç. Dr.) (Proje Yürütücüsü) Altın, S. (Araştırmacı), “Çatlak Üzerine Yapıştırılan Karbon Takviyeli Elyaflar İle Beton Arasındaki Gerilme Dağılımının İncelenmesi”, BAP Proje No 06/2007-40, Gazi Üniversitesi.

Altın, S. (Prof. Dr., Proje Yürütücüsü), Anıl Ö. (Doç. Dr.) (Araştırmacı), Kara, M.E. (Yrd. Doç. Dr.), Mertoğlu, Ç. (Öğrenci) “Kesmeye Karşı CFRP Şeritlerle Güçlendirilen Betonarme Kirişlerin Davranışında Ankraj Etkisi”, BAP Proje No 06/2008-04, Gazi Üniversitesi.

Altın, S. (Prof. Dr., Proje Yürütücüsü), Anıl Ö. (Doç. Dr.) (Araştırmacı), Kara, M.E. (Yrd. Doç. Dr.), Toptaş, T. (Öğrenci) “Kesme Hasarlı Betonarme Kirişlerin CFRP ile Rehabilitasyonu”, BAP Proje No 06/2008-47, Gazi Üniversitesi.

Akbaş, O.S., (Yrd. Doç. Dr., Proje Yürütücüsü), Anıl Ö. (Doç. Dr.) (Araştırmacı), Belgin, Ç.M., “Kohezyonsuz Zeminlere Oturan Sığ Temellerin Göçme Kapasitelerinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, BAP Proje No 06/2008-08, Gazi Üniversitesi.

Altın, S. (Prof. Dr., Proje Yürütücüsü), Anıl Ö. (Yrd. Doç. Dr.) (Araştırmacı), Kara, M.E. (Dr. Araş. Gör.), “Betonarme Çerçevelerin Karbon Lifli Elyaflarla Güçlendirilmesi”, Proje No 105M250, TÜBİTAK.

Altın, S. (Prof. Dr., Proje Yürütücüsü), Anıl Ö. (Yrd. Doç. Dr.) (Araştırmacı), Kara, M.E. (Dr. Araş. Gör.), “Kesmede Yetersiz Betonarme Perdelerin Karbon Lifli Polimerler (CFRP) Kullanılarak Güçlendirilmesi”, Proje No 108M397, TÜBİTAK.

Anıl Ö. (Doç. Dr.) (Proje Yürütücüsü), Akbaş, O.S., Belgin, Ç.M., Gel, A.C., “Tabakalı Koruyucu Bir Yapının Darbe Kuvvetlerine Karşı Etkinliğinin Araştırılması”, BAP Proje No 06/2010-05, Gazi Üniversitesi.

Anıl Ö. (Doç. Dr.) (Proje Yürütücüsü), Arslan, O., “Boşluklu Tek Doğrultulu Betonarme Döşemelerin CFRP Şeritler ile Güçlendirilmesi”, BAP Proje No 06/2011-40, Gazi Üniversitesi (Devam etmekte).

Akbaş, O.S., (Doç. Dr., Proje Yürütücüsü), Anıl Ö. (Doç. Dr.) (Araştırmacı), Gel, A.C., Belgin, Ç.M., “Rijit Tabaka Üzerinde Yer Alan Sonlu Kalınlıkta Granüler Zeminlerde İnşaa Edilen Sığ Temellerin Taşıma Kapasitesi”, BAP Proje No 06/2011-02, Gazi Üniversitesi (Devam etmekte).

Akbaş, O.S., (Doç. Dr., Proje Yürütücüsü), Anıl Ö. (Doç. Dr.) (Araştırmacı), Tekin, E., “Sismik Yükler Altında Bulunan Sığ Temellerin Tasarımında Belirsizliklerin ve Güvenilirlik Seviyesinin Gerçekçi Olarak Belirlenmesi”, BAP Proje No 06/2011-10, Gazi Üniversitesi (Devam etmekte).