Prof. Dr. Nurşen Özkul Fındık

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Nurşen Özkul Fındık-Güler Yılmaz, 2018. Hasankeyf Süryani Yerleşim Alanı ve Seramikleri, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Mardin
 • Nurşen Özkul Fındık, Deniz Yasin Meier, 2018. İslamic Period Ceramics Found in the Excavations at Adana/Tepebağ , The 11th International Congress On The Archaeology of The Ancient Near East Munich
 • 2018. Ortaçağ Anadolu'sunda Misis Seramikleri Üzerindeki İnsan Figürleri/Human Figures on Misis Ceramics in Medieval Anatolia, 13.Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu/13th International ANAMED Annual Symposıum İstanbul.
 • Ali Akın Akyol, Nurşen Özkul Fındık, Nurşen Sarı, 2017. Archaeometric Analyses of Medieval Period Ceramics from Hasankeyf Archaeological Area, International Congress on Chemistry and Materials Science /ANKON 2017 Ankara
 • 2017. Seramik Üretiminde Kullanılan Kil Kalıplar, s.99-104, Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’na Armağan Cultural Encounters in The Ottoman World and Their Artistic Reflections: in Honor of Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Ankara
 • 2017. Seramikte Bellek: Biçim ve İşlevsellik, Uluslararası Kültürel Bellek 2017 Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi
 • Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Nurşen Özkul Fındık, M. Kındıığılı, 2016. Kemah Kalesi Kazısı 2015 Yılı Çalışmaları, s.247-264, 38.Kazı Sonuçları Toplantısı Edirne
 • 2015. Ceramics Recovered in Some Excavations in East and South Anatolia, C.1, 301-308, 2018., XIth Congress AIECM3 on Medieval And Modern Period Mediterranean Ceramics Proceedings / XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi Bildirileri Antalya/Türkiye
 • Güler Yılmaz, Ali Akın Akyol, 2015. Archaeometric Analyses of Hasankeyf Medieval Glazed Ceramics, C.I, 409-420,, XIth Congress AIECM3 on Medieval And Modern Period Mediterranean Ceramics Proceedings/XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi Bildirileri Antalya/Türkiye
 • 2014. Anadolu’da Ticari Emtia Olarak Seramik/Ceramics as a Trade Stock in Anatolia, s.55-65, The Second International Symposium of Turkology (12-14 September 2012)/II.Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, (12-14 Eylül 2012) Varşova
 • Nurşen Özkul Fındık-Filiz Yenişehirlioğlu , 2013. Mediterranean Inspirations and Ottoman Miletus Ware in the 15th. Century., Society for the Medieval Mediterranean, Third Biennial Conference Cambridge
 • 2013. Antakya Kent İçi Kazılarında Ele Geçen İslam Dönemi Seramikleri, Çağlar Boyunca Hatay ve Çevresi Arkeolojisi Uluslararası Sempozyumu Hatay
 • 2011. Unglazed Pottery (Impressed) Productıon In A Medıeval Cıty, Hasankeyf” , 19-21 September, 563-570, 2013., 14th International Congress of Turkish Art Paris
 • 2007. Son Dönem Osmanlı Cam İmaletı Sektörünün Oluşumu ve Avrupa Etkisi, XIII.th. International Congress of Turkish Art/XIII.Milletler Arası Türk Sanatları Kongresi Budapeşte-Macaristan
 • 2006. Tekfur Sarayı Kazısında Ele Geçen Seramik Şamdan ve Kandiller, s.379-389, IX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Erzurum
 • 2005. “Slip Painted Iznik Ceramics” Byzas, 7, 531-544., First International Symposium on Late Antique, Byzantine, Seljuk and Otoman Pottery and Tiles in Archaeological Context Çanakkale
 • 2001. Erken Osmanlı (Milet Tipi) Seramiklerde Bilinmeyen Bazı Örnekler, s. 419-436., V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu Ankara
 • 2000. Kazıma Tekniğinde İznik Üretimi Osmanlı Seramikleri” I.Uluslararası İznik/Nicaea Sempozyumu, 4-8 Kasım 2000, Uluslararası İznik/Nicaea Sempozyumu İznik
 • 1999. "Miletus Wares Found in Iznik Roman Theatre Excavation" 547-554, Géneve. , 10th International Congress of Turkish Art Cenevre
 • 1998. Tarsus Ulu Camii Taş Süsleme Programı, s.56-79, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Dünden Bugüne I.Tarsus Sempozyumu Tarsus-Türkiye
 • 1997. Ayaş Çömlekçiliği, s.111-126, Ayaş ve Çevresi Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu Ankara

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Hasankeyf'i Seramiklerden Anlamak Ankara(2017)
 • Hasankeyf Kazısı/ Seramik Atölyeleri ve Üretimleri Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, 30 Nisan 2013, Denizli.(2013)
 • Çalıştay, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi “İlahiyat Önlisans Programı Çalıştayı”, 30 Nisan 2011, Erzurum(2011)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Gelenekli Türk Sanatlarının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu(2017)
 • Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları, Prof.Dr.Filiz Yenişehirlioğlu Onuruna Sempozyum, Hacettepe Üniversitesi(2012)
 • X. Ortaçağ - Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Prof.Dr. H.Örcün Barıştaya Armağan, Ankara(2006)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Sanat Tarihi Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı (2009)(2013 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • 1940-1960 Yılları Arasında Kültür Sanat Dergilerinde Eleştiri (2012)
 • Hasankeyf Kazılarında 2007-2009 Yıllarında Bulunan Aydınlatma ve Depolama İşlevli Sırlı Seramik Kaplar (2011)
 • Edirne Yeni Saray Kazılarında Ele Geçen Lüleler 2009-2010 (2011)
 • İstanbul Camilerinde Süslemeleriyle Hünkar Mahfilleri (1808-1909) (2010)
 • XIX- XX. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Porselen İlaç Kapları (2009)
 • Amasya Merkezde 13. Yüzyıl Selçuklu Devri yapılarında Taş Süsleme Programı (2005)

Dersler

 • Selçuklu - Beylikler Dönemi Süsleme ve El Sanatları-I (Güz)
 • Selçuklu - Beylikler Dönemi Süsleme ve El Sanatları-II (Bahar)
 • Klasik Dönem Sonrası Osmanlı Dönemi El Sanatları I (Güz)
 • Klasik Dönem Sonrası Osmanlı Dönemi El Sanatları II (Bahar)
 • Türk Kültür Tarihi I (Güz)
 • Türk Kültür Tarihi II (Bahar)
 • Araştırma Projesi (Güz)
 • Araştırma Projesi II (Güz)
 • Kaynak ve Sorunlarıyla Osmanlı Dönemi El Sanatları I (Güz)
 • Kaynak ve Sorunlarıyla Osmanlı Dönemi El Sanatları II (Bahar)
 • Türk Çini-Seramik Sanatı (Bahar)
 • Anadolu'da Seramik Üretim Merkezleri I (Güz)
 • Anadolu'da Seramik Üretim Merkezleri II (Bahar)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2014). İznik Sırlı Seramikleri/Roma Tiyatrosu Kazısı (1980-1995). Türkiye. Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • (2013). Türk Kültür Varlıkları Envanteri Manisa İlçeleri. -“Gölmarmara İlçesi” s.53-142 TTK.
 • (2013). Türk Kültür Varlıkları Envanteri Manisa İlçeleri. "Köprübaşı İlçesi” s.309-311 TTK.
 • (2009). Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi (1920-1938). "Koleksiyondan Müzeciliğe" C.3, s.1331-1336, Ankara. Atatürk Kültür Merkezi.
 • (2008). Hasankeyf Seramikleri (2004-2006). Çardaş Yayınevi.
 • (2007). Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları. “Hekimhan” , s.105-121.
 • (2007). Türk Çini ve Seramik Sanatı. ”Beylikler ve Erken Osmanlı Devri Seramikleri” s.233-241.
 • (2003). Amorium Reports II:Research Papers and Technical Reports, (Ed.C.S.Lightfoot). "Turkish Glazed Pottery" s.105-211
 • Hakkı Acun Nurşen Özkul Fındık. (2002). Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi 2000 Yılı Çalışmaları. "Bilge Kağan Anıtı 2000 Yılı Kazısı; Year 2000 Excavations at Bilge Khan Monument" s.65-126 TİKA.
 • (2002). Türkler Ansiklopedisi . “Osmanlı Devri Seramik Sanatı” 12, s. 375-384, Ankara.
 • (2001). İznik Roma Tiyatrosu Kazı Buluntuları (1980-1995) Arasındaki Osmanlı Seramikleri. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Atıf

 • (2013). "Fincanınızda Ne Var? Osmanlı Döneminde Günlük Yaşam, Sosyal Değişimler ve Fincan Tipleri" Yemekte Tarih Var Yemek Kültürü ve Tarihçiliği, s.96.
 • (2013). "Akköy: Un Centre de Céramique Peu Connu a L'époque Des Beylicats" 14th. International Congress of Turkish Art, s. 833-835.
 • (2012). Edirne Müzesi Osmanlı Seramikleri 2008-2009 Yılları Zindanaltı Sur Kazısı Buluntuları, s.27, 39.
 • (2011). Seramik Definesinin Öyküsü Saruhanoğlu Beyliği'nin Mirası Manisa Gülgün Hatun Hamamı Seramikleri, s.52,114.
 • (2007). "Beylikler Döneminde Milet'te Seramik Üretimi" Konya Kitabı X, s.89,92.
 • (2007). "Hasankeyf Kazısı Seramik Fırınları, Atölyeleri ve Seramikleri" Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, s.250.
 • (2007). "Osmanlı Sanatında Bir Zirve İznik Çini ve Seramikleri" Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, s.291.
 • (2006). Sazpegler Kuzeydoğu Anadolu'da Bir Ortaçağ Yerleşimi, s.126-127.
 • (2005). "Turkish Ceramics With Cobalt Painting in the Crimea (Problem of Cronology)" Glassed Pottery of Mediterranean and Black Sea Region of the X-XVIII Centuries, s.386.
 • (2005). Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Halk Plastik Sanatları, s.386.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Özkul Fındık, N., Akyol, A.A., and Sarı, N. (2014). Archaeometric Analysis of Hasankeyf Unglazed Ceramics. Journal of Mediterranean Archaeology and Archaeometry , (ISSN: 11089628) . , Vol.14, No.1, (261-271).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Nurşen Özkul Fındık (2014). Anadolu Arkeolojisinde Bazı Seramik Oyuncaklar (XII-XV.Yüzyıllar)/ Some Ceramic Toys In The Anatolian Archaeology (XII-XVth Centuries). Milli Folklor, 101(252-264).
 • Nurşen Özkul Fındık, Ali Akın Akyol, Nurşen Sarı (2014). Archaeometric Analyses Of Hasankeyf Unglazed Ceramics. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 14(261-271).
 • Nurşen Özkul Fındık (2013). Rakka Seramikleri ve Hasankeyf’teki Taklitleri Üzerine Bir Analiz. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi/ SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, 29(257-72).
 • Nurşen Özkul Fındık (2013). Artuklu–Eyyubi Dönemlerinde Hasankeyf’te Seramik Atölyeleri ve Üretimleri /Ceramic Workshops and Productıons in Hasankeyf During Artuqid and Eyyubid Periods, . Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi/Journal of Faculty of Letters, 30/2(33-49).
 • Matney, T., L. Rainwille, K. Köroğlu, A. Keskin, T. Vorerstrasse, N. Özkul Fındık ve A.Donkin (2007). Report on Excavations at Ziyaret Tepe, 2006 Season. Anatolica, 33(23-73).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Nurşen Özkul Fındık (2013). Hekimhan Köprülü Mehmet Paşa Camii ( Derbend Teşkilatı - Celali İsyanları Bağlamında XVII. Yüzyılda Bir Osmanlı Menzili ) . Vakıflar Dergisi, 39(89-101).
 • Nurşen Özkul Fındık (2013). Sırsız Seramiklerden Bir Grup: Süzgeçli Testiler/Süzgeçler. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 30(209-223).
 • Nurşen Özkul Fındık Zerrin Köşklü (2013). Gümüşhane/ Dölek Köyünde Çömlekçilik. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 31(51-67).
 • Nurşen Özkul Fındık (2013). Kalıp Baskı-Oyma Tekniğinde Bezemeli Sırlı Seramik Üretimi . Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi, Selçuk Mülayim Armağan Sayısı , C.XXII, Sayı 2(61-75).
 • Nurşen Özkul Fındık (2011). Ortaçağ Sivas’ında Sırlı Seramik. Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ, 5(285-220).
 • Nurşen Özkul Fındık (2008). Son Dönem Osmanlı Cam İmalatı Sektörünün Oluşumu ve Avrupa Etkisi. Dini Araştırmalar, C.10, 28,(163-195).
 • Nurşen Özkul Fındık (2008). Anadolu Seramik Üretiminde Görülen Bazı Teknik Özellikler. Ekev Akademi Dergisi, 34(463-470).
 • Nurşen Özkul Fındık (2007). Ortaçağ Seramik Üretiminde Üçayak Kullanımı. Ekev Akademi Dergisi, 32(237-248).
 • Nurşen Özkul Fındık (2006). Hekimhan Çeşmeleri. Sanat Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 9(99-117).
 • Nurşen Özkul Fındık (2002). Mavi-Beyaz Teknikte Osmanlı Seramikleri. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, 3(69-76).
 • Nurşen Özkul Fındık (1997). Gölmarmara Halime Hatun Külliyesi. Türk Etnografya Dergisi, 20(131-162).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Hasankeyf Büyük Saray Kazılarında Ele Geçen Cam Buluntuların Fiziksel ve Arkeometrik Yöntemlerle Belgelenmesi (2012) Gazi Üniversitesi BAP
 • Hasankeyf Kazısında Ele Geçen Seramiklerin Fiziksel Ve Kimyasal (Arkeometrik) Yöntemlerle İncelenmesi (2009) Gazi Üniversitesi BAP
 • Hekimhan’daki Türk Devri Yapıları (2006) Gazi Üniversitesi BAP

Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)

Bilimsel Kazı

 • Komana Antik Kenti Kazısı (2017)
 • Kemah Kalesi Kazısı (2015)
 • Hasankeyf Tarihi ve Arkeolojik Sit Alanı Araştırma, Kazı ve Kurtarma Projesi (2010)
 • Şavşat Kalesi Kazısı (2008)
 • Ziyarettepe Kazısı (2007)
 • Amorium Kazısı (2004)
 • Moğolistan Bilge Kağan Mezar Anıtı Kazısı (2000)
 • Eyüpsultan Cafer Paşa Türbesi Kazısı (1998)
 • İznik Roma Tiyatrosu Kazısı (1997)