Doç. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN

Hemşirelik > Hemşirelik Esasları

 Sıcak Uygulamanın Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Ağrı, Tutukluk, Günlük Fiziksel Faaliyetleri Yaparken Yaşanan Zorluklar ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Yıldırım N., Ulusoy MF. “Sıcak Uygulamanın Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Ağrı, Tutukluk, Günlük Fiziksel Faaliyetleri Yaparken Yaşanan Zorluklar ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi, (Proje Kod No: HEM-015), Araştırmacı, 2008.

Karadağ A., Çalışkan N., Kılıçarslan Törüner E., Göçmen Baykara Z., Korkut H., Karakan T., Kerem M. “Eğitim ve Danışmanlığın Gastrostomisi Olan Hastalrın Bilgi Düzeylerine ve  Komplikasyon gelişimine Etkisi” Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Proje Kod No: 47/2011-06), Araştırmacı, 2013.