Doç. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN

Hemşirelik > Hemşirelik Esasları

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • SB Bayram, N Caliskan (2019). Effect of a game-based virtual reality phone application on tracheostomy care education for nursing students: A randomized controlled trial. Nurse Education Today, 79( 25-31).
 • S Aydogan, N Caliskan (2019). Descriptive Study of Turkish Intensive Care Nurses' Pressure Ulcer Prevention Knowledge, Attitudes, and Perceived Barriers to Care. . Wound management & prevention, 65(2)(39-47.).
 • Nurcan Caliskan, Emel Gulnar, Sinan Aydogan, Sule Biyik Bayram, Nilay Yagci (2019). Obstacles to Providing Urinary Incontinence Care Among Nurses in Turkey: A Descriptive Study. Wound management & prevention, 9(65)(36-47).
 • Biyik Bayram, S., & Caliskan, N. (2016). Effects of local heat application before intravenous catheter insertion in chemotherapy patients. Journal of Clinical Nursing, 25(11-12)(1740-1747).
 • Karadag, M., Calıskan, N., & Iseri, O. (2016). (2016). Effects of case studies and simulated patients on students' nursing care plan. . International Journal of Nursing Knowledge, 27(2) (87-94).
 • Çalişkan, N., Yıldırım, N., Atalay, S., Kavaklı, M., & Özdoğan, A. (2015). A descriptive study on complementary and alternative medicine use in 0 to 1‐year‐old infants and nurses' awareness and recommendation for complementary and alternative medicine. . International journal of nursing practice , 21(5)(511-521).
 • A Karadağ, F Hisar, ZG Baykara, N Çalışkan, H Karabulut, D Öztürk (2015). A Longitudınal Study on the Effect of Tailored Training and Counseling on the Professional Attitude of Nursing Students. Journal of Professional Nursing, 31(3)(262-270).
 • Öztürk, D., Çalışkan, N., Baykara, Z. G., Karadağ, A., & Karabulut, H. (2015). Determining the effect of periodic training on the basic psychomotor skills of nursing students . Nurse education today, 35(2) (402-407).
 • Çalışkan N., Karadağ M., Yıldırım N., Bingöl U. (2014). Determination of the Knowledge Level of Health Care Staff Working in Prehospital Emergency Health Services on The Recognition of a Forensic Case. Australian Journal of Forensic Sciences , 46(1)(64-72).
 • Çalışkan N., Yıldırım N., Atalay S., Kavaklı M., Özdoğan A. (2014). A Descriptive Study on Complementary and Alternative Medicine Use In 0-1 Year Old Infants and Nurses' Awareness and Recommendation for CAM. International Journal of Nursing Practice, ijn.12274
 • Karadağ A., Hisar F., Göçmen Baykara Z., Çalıskan N., Karabulut H., Öztürk D. (2014). A Longıtudınal Study on the Effect of Traınıng and Counselıng on the Professıonal Attıtude of Nursıng Students. Journal of Professional Nursing, j.profnurs
 • Öztürk D., Çalıskan N., Göçmen Baykara Z., Karadag A., Karabulut H. (2014). Determining the Effect of Periodic Training on the Basic Psychomotor Skills of Nursing Students. Nurse Education Today, Basımda
 • Çalışkan N., Özden D. (2012). The Knowledge Levels of Health Personnel in Turkey Regarding Forensic Evidence. Journal of Forensic Sciences , 57(5)(1217-1221).
 • Özden D., Çalışkan N. (2012). Turkish Nurses’ Level of Knowledge Regarding Implantable Port Catheter Care. Japan Journal of Nursing Science, 9(1-8).
 • Yıldırım N., Ulusoy MF., Bodur H. (2010). The Effect of Heat Application on Pain, Stiffness, Physical Function And Quality Of Life In Patients with Knee Osteoarthritis. Journal of Clinical Nursing, 1113(1120).
 • Karadağ M., Yıldırım N. (2010). Health Behaviors in Health Sciences University Students in Turkey. Social Behavior and Personality, 38(1)(43-52).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Karadağ M., Çalışkan N., İşeri Ö. (2014). Simüle Hasta Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Journal of Contemporary Medicine, 5 (1)
 • Göçmen Baykara, Z., Çalışkan, N., Karadağ, A. (2014). Vaka Analiz Yönteminin Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Sorun Değerlendirme Becerilerine Etkisi. International Journal of Human Sciences, 11(1)(236-255).
 • Karadağ A., Addis G., Çalışkan N., Göçmen Baykara Z., Sezgin F. (2013). A Longitudinal Study of Perceptions of Self-Concept and Professional Self-Concept in Turkish Nursing Students. International Journal of Human Sciences, (1355-1365).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Karadağ M., Yıldırım N. (2004). Hemşirelerde Çalışma Koşullarından Kaynaklanan Bel Ağrıları ve Risk Faktörleri. Hemşirelik Forumu, 7(2):(48-54).
 • Yıldırım N., Özgün B. (2002). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiyede Kadının Sağlık Durumu. Ev Ekonomisi Dergisi, 8(10)(6-10).
 • Yıldırım N., Atalay M. (2002). Koroner Arter Bypass Ameliyatı Olan Hastaların Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi. Hemşirelik Araştırma Dergisi, 4(1)(52-64).

Kitap ve Editörlük

Editörlük

 • (2017). Hemşirelik Teorileri ve Modelleri,

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Adli Bilimler Kongresi -Adli Hemşirelik- Nevşehir
 • Ebelik Lisans ve Lisansüstü Eğitiminde Uluslararası Standardizasyon ve İş Birliği Sivas
 • Sağlıklı Toplum ve Aileler İçin Ebelik Lisans Müfredatının Güncelleştirilmesi Sivas
 • IV. Adli Hemşirelik Kursu Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Hemşirelik Esasları

Yabancı Dil

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Sıcak Uygulamanın Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Ağrı, Tutukluk, Günlük Fiziksel Faaliyetleri Yaparken Yaşanan Zorluklar ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi (2008) CÜBAB