Doç. Dr. Nezir Temur

Edebiyat Fakültesi

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

  • (2010). SALAR SÖZLÜ EDEBİYATINDA İKİ TÜR: SA288;IŞ VE ORIH SÖZ. Milli Folklor, 86(115-126).
  • (2010). Folklor-İdeoloji Bağlamında Sovyetler Birliği Dö-nemi Folklor Politikaları ve Bu Politikaların Kırgız Folkloruna Etkileri. BİLİG, 53(219-232).
  • (2004). Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Tolubay Sınçı. Bilig, 31(179).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • (2010). KIRGIZ FOLKLORUNDA RİTÜELİSTİK TÜRLER. Gazi TÜRKİYAT, 6(297).
  • (2010). SALAR TÜRKLERİNDE EVLİLİKLE İLGİLİ ÂDETLER. GAZİ TÜRKİYAT, 5(483).
  • (2009). BİR SOVYET ÜRÜNÜ:MANASIN KURAMA VARYANTI. TÜRK BİLİG, 17(133).
  • (2008). Sovyetler Birliği Folklor Politikalarının Manas Destanı Üzerine Etkileri. Kardeş Kalemler, 18(89).
  • (2003). Miti Tanımlama Problemi. Milli Folklor, 59(96).