Prof. Dr. Nevin Şanlıer

Beslenme ve Diyetetik > Diyetetik

TUBİTAK, DPT ve benzeri ulusal kurumlar nezdindeki katıldığı projeler

Adolesanlarda leptin düzeyinin saptanması: enerji dengesi, beslenme ve vücut bileşiminin leptin düzeyine etkisi. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, G.Ü., (2005), -------------------------------------------------------------------------------- Anthropometric assessment of growth for 4-6 years old children going to nursery school. The Ohio State University, USA, The Ohio State University, (1994), -------------------------------------------------------------------------------- An Investigation of educational programs for woman ın adult education. Leonardo da Vinci, 22/6/2005, Espana., Ulusal Ajans, (2005), -------------------------------------------------------------------------------- Türk Mutfağı ve kültürünün gençler tarafından bilinme durumunun tespiti ve yöresel yemeklerle ilgili standart tarife geliştirilme. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, G.Ü., (2008), -------------------------------------------------------------------------------- Yerli ve yabancı turistlerin Türk hamur işi ve tatlılarını bilme durumları ve tüketimin yaygınlaştırılması amacıyla reçetelerin zeytinyağıyla modifikasyonu.Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, G.Ü., (2008), -------------------------------------------------------------------------------- Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fizyolojik durumdaki bireylerin beslenme durumları ve bazal metabolizma hızlarının saptanması, G.Ü., (2010), -------------------------------------------------------------------------------- Adolesanlarda şişmanlık durumunun saptanması ve şişmanlarda, serum vitamin d, leptin ve fiziksel aktivite düzeylerinin değerlendirilmesi, G.Ü., (2010), -------------------------------------------------------------------------------- Türkiyede köy ve gecekondularda erken çocukluk gelişimi araştırması, M.E.B. ve G.Ü. işbirliği ile, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNİCEF, (1991), -------------------------------------------------------------------------------- Üniversite öğrencilerinin beslenme durumları, vücut gelişimleri, biyokimyasal ve antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi., G.Ü., (2003), -------------------------------------------------------------------------------- Gazi Üniversitesi beslenme ve sağlık projesi. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, G.Ü., (2004), -------------------------------------------------------------------------------- Ergenlerin gıda güvenliğine ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının Değerlendirilmesi, TÜBİTAK Hızlı Destek, (2007),