Prof. Dr. Nurhayat İSPIR

Fen Fakültesi > Matematik

Toplamsal İntegral Tip Operatörlerin Ağırlıklı Yaklaşım Özellikleri

Yükesk Lisans Tezi, Çavuşoğlu (Demirhan) H.M, 2006

Rasyonel tip Bernstein Operatörleri ile Yaklaşım

Yüksek Lisans Tezi, Mehtap Ünsal,2005

Baskakov-Schurer Operatörleri ile Ağırlıklı Yaklaşım

Yüksek Lisans Tezi, İlhan Öcal,2005

Schurer - Szasz Operatörleri ile Ağırlıklı Uzaylarda Yaklaşım

Yüksek Lisans Tezi, Tuğba Azap Çayırhan,2005

Birim Dairenin ve Üst Yarı Düzlemin Otomorfizm Grupları ve Schwarz Lemması

Yüksek Lisans Tezi, Pınar Evci, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,1999

Bikompleks Değişkenli Holomorf Fonksiyonların Cebirleri

Yüksek Lisans Tezi, Özlem Özmen, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,1995

Homotopi Teorisi ve Cauchy İntegral Teoremi

Yüksek Lisans Tezi, Şeyda Kılıçoğlu,Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,1992

Toplamsal İntegral Tip Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri

Doktora Tezi, İsmet Yüksel, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006