Prof. Dr. Nurhayat İSPIR

Fen Fakültesi > Matematik

Lisans

  • Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bilim Lisansı

Yüksek Lisans

  • Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi: Örtme Yüzeyleri Olarak Riemann Yüzeyleri

Doktora

  • Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi: Riemann Yüzeyleri Üzerinde Holomorfik ve Meromorfik Fonksiyonların Halkaları

İlgi Alanları

  • Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar (Analitik Fonksiyon Uzayları), Yaklaşımlar Teorisi (Lineer pozitif operatörler, Ağırlıklı uzaylar)