Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN

Rektörlük

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Ayşegül Nihan Erol Şahin, 2018. Gelenekten geleceğe Türk Çocuk Oyunları-Ankara Nallıhan Örneği, Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi Afyon
 • Keleş Hamza, Erol Şahin Nihan Ayşegül, Alper Sevim, 2018. Tarih ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Klasik Türk Filmleri Kullandırılarak Öğrencilere Ahlaki Muhakeme Becerisi Kazandırılması Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi Afyon
 • Erol Şahin, Ayşegül Nihan, 2018. Tarih Yazıcılığında Destanların Önemi:Türk- Moğol Destanları Örneği, Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Moğolistan- Ulaanbaatur
 • Erol Şahin, A. N., 2017. Güzel Sanatlar Öğrencilerinin Gözünden Türk Eğitim Tarihi Dersi, Odtü Boğaziçi ve Mef Üniversitesi İş Birliği ile "Eğitimde Gelecek Konferansı " İstanbul
 • Erol Şahin, A. N., 2017. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersinin Dönüştürülmüş Sınıflar Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğrenci Görüşleri , Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi 2017 (ICOESS 2017) Antalya
 • Keleş, H. Erol Şahin, N., 2017. Osmanlı Vakıfları Aracılığı İle Girişimcilik Faaliyetlerine Örnekler, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi 2017 Antalya
 • Erol Şahin, N. Kiriş Avaroğulları, A. , 2016. Tematik Açıdan Türkiye’deki Tarih Ders Programlarında “Suç Ve Ceza” , IV.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Muğla
 • Erol Şahin, N. Keleş, H., 2016. Osmanlı Vakıfları Aracılığıyla Değerler Eğitimi, IV.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Muğla
 • Erol Şahin, N. , 2016. Eğitimde Mizahi Unsurların Kullanımına Bir Örnek ‘Tarih Derslerinde Karikatür Kullanımı, Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi İzmir
 • Erol, N., 2013. Using Metaphors in History Education, International Conference on New Horizons in Education İtalya, Roma
 • Erol, N., 2011. Tarih Öğretmenlerinin Derslerinde Analoji Metodu Kullanmaları ile İlgili Görüşleri, 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES'11) K.K.T.C.
 • Erol, N., 2011. “Benim Hikayem” Göç Kimlik Kültür Konulu Örnek Proje Uygulaması, III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Kongresi (USBES 2011) Ankara
 • Tokdemir, A, Erol, N., 2010. Tarih Öğretiminde Hipotetik Soruların Kullanılması, I. Uluslararası Tarih Eğitimi Kongresi Erzurum
 • Kiriş, A, Erol, N, Bilgiç, A., 2010. Sosyal Bilgiler Dersinde Betimleyici Dönüt Uygulamaları, International Congress on New Trends in Education Antalya
 • Erol, N, Keleş, H., 2010. Tarih Öğretmenlerinin Lise Tarih Ders Kitaplarındaki Etkinlikler ile İlgili Görüşleri, I. Uluslarası Tarih Eğitimi Kongresi Erzurum
 • Erol,N., 2009. Tarih Ders Kitaplarında Yapılandırmacı Yaklaşımlı ve İnterdisipliner Bir Ünite Tasarımının Öğrenci Başarılarına Etkisi, 19. Eğitim Bilimleri Kongresi. Efes, İzmir
 • Erol, N., 2009. Peacefull History Instruction and History Textbooks in Framework of Intercultural Dialoge, • NIC "16 th Conference on Intercultural Communication" İsveç

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2011-2012 Bahar Dönemi)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2012-2013 Güz Dönemi)
 • Türk Eğitim Tarihi (2016-2017)
 • Antik Kentler ve Yaşam (2016-2017)
 • Tarih Metodolojisi (2017-2018)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2012-2013)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • EROL ŞAHİN AYŞEGÜL NİHAN. (2019). ”Tarihin İzinde Bir Ömür” Prof. Dr. Nuri Yavuz’a Armağan, Kitap Bölümü: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinde Dönüştürülmüş Sınıflar (Flipped Teaching) Modeli Kullanılması,( s.823-834). Türkiye. Berikan Yayınevi.
 • Ayşegül Nihan Erol Şahin, Ayten Kiriş,Hamza Keleş,. (2017). Kerkük Çok Irak Değil Prof. Dr. Eşref Buharalı’ya Armağan Türk Tarihine Dair Yazılar-II, Bölüm Adı: Tarihsel Süreçte Suç Ve Ceza: Tarih Öğretiminde Tematik Öğrenmeye Yönelik Bir Değerlendirme. Derleme Türkiye, Kazakistan, Özbekistan.
 • Keleş, H., Işık, H. Erol Şahin, N. . (2016). Sosyal Bilgiler Eğitimi. Sosyal bilgiler, Topluma Hizmet ve Vakıflar, 520-541. Türkiye. Pegem.
 • Keleş Hamza, Kiriş Ayten, Erol Şahin, Nihan Ayşegül. (2015). Kaşgarlı’nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı, s.154-174, “Üniversite- İlköğretim Ortaklı Comenius Projesi Örneği, "Avrupa'da Çocuk Edebiyatı Öğrenmek Ve Öğretmek". Türkiye. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları..
 • (2015). Sosyal Bilgiler Öğretimi, "Sosyal Bilgilerde Bir Yöntem: Analoji", s.175-190. . Türkiye. Pegem Akademi.
 • (2010). Günümüzde Eğitim (John Dewey ), , sy.35-40 İlkokul Müfredat Programında El Sanatı Programının Yeri. . Türkiye. Pegem Net.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ayşegül Nihan Erol Şahin (2019). The opinions of participants’ about Grundtvig workshops on history and culture. Educational Research and Reviews , 14(551-558).
 • Cemil Cahit Yeşilbursa (2018). HISTORY DEPARTMENT STUDENTS’ VIEWS on FIELD TRIPS, MUSEUM VISITS and MUSEUM ACTIVITIES. Turkish History Education Journal , 7(555-577).
 • Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN (2017). Tebliğler Dergisi Kararlarına Göre 1940-1960 Yılları Arasında Tarih Öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2111-2126).
 • Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN, Sevgi KAYALIOĞLU (2016). I.Dünya Savaşı’nın Avrupa Resim Sanatına Etkileri. Gazi Akademik Bakış, 19(183-206).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2019). Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin uzaktan eğitim yoluyla öğretilmesi hakkında öğretim elemanlarının görüşleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 477- 502. . Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (1)(477- 502. ).
 • Cemil Cahit Yeşilbursa (2018). Tarih Bölümü Öğrencilerinin Tarihi Alan Gezileri Müze Ziyaretleri ve Müzede Yapılan Etkinlikler Hakkında Görüşleri. TUHED, 2(555-577).
 • Keleş, H. (2015). Tarih Öğretiminde Analoji Yöntemi . Kafkas Üniversitesi, e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2-2(55-65).
 • Keleş, H. Şahin, M. Aktaş, Ö (2014). Tarih Öğretmen Adaylarının Türk Denizcilik Tarihi İle İlgili Olayların Önemine İlişkin Düşünceleri.. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21-4

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Arnavutluktaki Osmanlı Vakıf Eserleri Envanteri Projesi, Araştırmacı (2016) Diyanet İşleri Başkanlığı- Arnavutluk (Uluslararası Kamu Kuruluşları)
 • Tarih Öğretiminde Analoji Metodunun Kullanılması (2014) Gazi Üniversitesi
 • TÜBİTAK Destekli Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Yönelik Müze ve Tarihi Mekanlar Eğitimi (2011) TÜBİTAK
 • Learning and Teaching Children Literature in Europa (2010) LLP Comenius
 • Ihlara Vadisi (Aksaray) ve Çevresinde Doğa Eğitimi II (2010) TÜBİTAK
 • Aksaray ve Çevresinde Doğa Eğitimi (2009) TÜBİTAK