Prof. Dr. Necdet HAYTA

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Tarih Eğitimi

Lisans

  • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 1986.

Yüksek Lisans

  • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1990.

Doktora

  • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993.

İş Deneyimi

  • Bölüm Başkan Yardımcılığı Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü 1996-1998 Fakülte Kurulu Üyesi Gazi Eğitim Fakültesi 1999-2002 Enstitü Müdür Yardımcılığı G.Ü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 1999-2004 Enstitü Müdürü G.Ü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2004-2007 Senato Üyesi Gazi Üniversitesi 2002-2007 Anabilim Dalı Başkanı 2013-

Doğum Yeri

  • Denizli

Doğum Tarihi

  • 26.12.1964

Yabancı Diller

  • İngilizce