Doç. Dr. Nermin GÜRHAN

Hemşirelik > Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Lisans

  • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Yüksek Lisans

  • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Doktora

  • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İş Deneyimi

  • Konsultan Liyazon Psikiyatri, Kültür, Buliying 

  • Mobbing

  • Çocuk istismar ve İhmali, Şiddet

  • Akran Zorbalığı 

Doğum Yeri

  • ANKARA

İlgi Alanları

  • MOBBİNG, ŞİDDET,ÇOCUK İSTİSMARI, BULİNG,BAĞIMLILIK