Doç. Dr. Nermin GÜRHAN

Hemşirelik > Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2013. Nermin gürhan, Elvan işeri, childadolescent psychiatry, Europen Society for Childadolescent Psychiatry 13. İnternotional Congress florence
 • 2013. NERMİN GÜRHAN; AZİZE ATLI ÖZBAŞ, ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME, 2. Uluslar Arası Katılımlı Çocuk İstismarını Ve Ihmalını Önleme Sempozyumu ANKARA
 • 2013. AZİZE ATLI ÖZBAŞ; NERMİN GÜRHAN, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ, 3. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi AKÇAKOCA
 • 2013. AZİZE ATLI ÖZBAŞ; NERMİN GÜRHAN; ESRA SARAL, ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME, 2. Uluslar Arası Katılımlı Çocuk İstismarını Ve Ihmalını Önleme Sempozyumu ANKARA
 • 2013. AZİZE ATLI; NERMİN GÜRHAN, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ, IV.ULUSLARARASI KATILIMLI PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ SAMSUN
 • 2013. NERMİN GÜRHAN; ESRA SARAL; MERYEM BALYA; AZİZE ATLI ÖZBAŞ, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ, IV.ULUSLARARASI KATILIMLI PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ SAMSUN
 • NERMİN GÜRHAN, ESRA KABATAŞ,AZİZE ATLI , 2011. SLEEP QUALITY OF CANCER PATIENTS AND RELATING FACTORS, , 13th World Congress of Psycho-Oncology Antalya antalya
 • DERYA AKBIYIK, HALDUN SOYGÜR, NERMİN GÜRHAN,, 2011. , 13th World Congress of Psycho-Oncology ANTALYA
 • NERMİN GÜRHAN, ESRA KABATAŞ, AZİZE ATLI ÖZBAŞ, 2011. CHİLDHOOD ABUSE AND IT’S PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS FOR THE STUDENTS OF ANKARA VOCATIONAL HIGH SCHOOL DEPARTMENT OF CHILD DEVELOPMENT, , 1nd Cyprus International Conference on Educational Research CYPRUS
 • NERMİN GÜRHAN, HACI DOĞAN, NEŞE UĞURLU, ESRA KABATAŞ,AZİZE ATLIÖZBAŞ, 2011. SELF-ESTEEM AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS FOR THE STUDENTS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF HEALTH SERVICES ,, 1nd Cyprus International Conference on Educational Research CYPRUS
 • Nermin Gürhan, Satı Ünal, Azime Şebnem Soysal.NERMİN GÜRHAN, 2011. World Neighbors Sharing Strategies to Transform Healthcare, , FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH CARE SYSTEMS Milwaukee, Wisconsin
 • Gurhan Nermin, Unal Sati, Saral Esra,azize atlı özbaş, 2011. , World Neighbors Sharing Strategies to Transform Healthcare, FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH CARE SYSTEMS Milwaukee, Wisconsin
 • SaralKabataş Esra, G urhan Nermin, Unal Sati, Oz Fatma,, azize atlı özbaş , 1960. World Neighbors Sharing Strategies to Transform Healthcare, , FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH CARE SYSTEMS Milwaukee, Wisconsin

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINA UYGULANAN ÇÖZÜM ODAKLI DANIŞMANLIĞIN BAŞA ÇIKMA VE HASTALIK UYUMUNA ETKİSİ (2019)
 • • Kadın Konukevlerinde Kalan Şiddet Mağduru Kadınların Spiritüellik Ve Çatışma Biçimleri Düzeylerinin Değerlendirilmesi (2018)
 • • Hematolojik Kanserli Hastalarda Ruhsal Durum Değerlendirilmesi (2016)
 • • Sigara, Alkol Ya Da Madde Kullanan Bireylerde Problem Çözme Becerisinin; Özkıyım Ve Umutsuzluk Üzerine Etkisi (2014)
 • • Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Personelin Empatik Eğilim, Psikolojik Dayanıklılık, Öz Yeterlilik Ve Problem Çözme Becerisi Düzeylerinin (2012)
 • • Ortopedi Hastalarında Planlı ve Plansız Ameliyatların Hastaların İşlevsellik, Benlik İmajı -Algısı ve Durumsal Kaygıları Üzerine Etkisi. (2011)
 • • Şizofreni Tanılı Hastalarda Bir İşte Çalışmanın ve Derneğe Üye Olmanın İşlevsel iyileşme, Tedaviye Uyum ve Stresli Durumlarla Baş etme üzerine Etkisi (2010)
 • • Psikiyatri Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Hasta Taburculuğuna Yaklaşımının Değerlendirilmesi (2009)
 • • Meme Kanseri hastalarının Distres ve Algılanan Sosyal destek Düzeylerinin Belirlenmesi (2008)
 • • Stres ve Kaygının Sperm Oosit ve Embriyo Üzerine Etkisi (2007)

Yabancı Dil

 • 2000 / 82

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2016). Gürhan. N ., Başkaya. K. E ., Solmaz. P ., Chapter 52 . Mobbing; Effects on the Mental Health and Protection. Recent Advances in Health Sciences . Editors ; A. Adil Çamlı., Bilal Ak., Ramiz Arabacı .,Recep Efe . 2016. Ss. 560-571.. Sofia. St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa.
 • (2016). 14. Gürhan. N ., Başkaya. K. E ., Solmaz. P ., Chapter 57. Legislation and Mobbing in Turkey. Recent Advances in Health Sciences . Editors ; A. Adil Çamlı., Bilal Ak., Ramiz Arabacı .,Recep Efe . Ss. 560-571.. Sofia. St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa ..
 • (2016). 8. Gürhan N., Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği.( Editör) . Nobel Tıp Yayın Evi.
 • (2016). 7. Gürhan N., Hemşireler İçin İlaç Hesaplamaları Adım Adım Yaklaşım. ( Çev : Edi) . Nobel Tıp Yayın Evi .
 • (2016). 10. Gürhan N., Bölüm 6. Yazarı. Psikiyatride Biyolojinin Yeri Ve Önemi . ( Psikobiyoloji). Gürhan N., .( Editör). Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği. . Nobel Tıp Yayın Evi .
 • (2016). Gürhan N., Bölüm 7. Yazarı. Nöroplasiti. Gürhan N., .( Editör). Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği. . Nobel Tıp Yayın Evi.
 • (2016). Gürhan N., Bölüm 25. Yazarı. Şiddet Ve Şiddet Çeşitleri. Gürhan N., Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği.( Editör) . Nobel Tıp Yayın Evi.
 • (2015). Gürhan N., Her Yönü İle Çocuk İhmal Ve İstismarı . Nobel Tıp Yayın Evi .
 • (2015). 4. Gürhan N., Tangül. Özcan C., Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri ( Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları) ( Çev : Edi) . Akademisyen Yayın Evi.
 • (2015). Gürhan N., ( Bölüm 5. Çev) Ruh sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Uygun Olan Kültürel ve Sipiritüel Kavramlar. Gürhan N., Tangül. Özcan C., Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri ( Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları) ( Çev : Edi) . Akademisyen Yayın Evi .
 • (2015). 6. Gürhan N., ( Bölüm 25. Çev) İstismar / Şiddet ve İhmal Magdurları . Gürhan N., Tangül. Özcan C., Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri ( Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları) ( Çev : Edi) . Akademisyen Yayın Evi .
 • (2015). Gürhan N., Bölüm 5. Yazarı. Sıvı ve Elektrolit. Gürhan N., Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği.( Editör) . Nobel Tıp Yayın Evi.
 • (2013). 2. Gürhan N., A dan Z ye Mobbing ( İş yerinde Psikolojik Şiddet ) . . 2013 Ankara. Akademisyen Yayınları.
 • (1995). 1. Terakye G., Gürhan N., Sorular Cevaplarla Psikiyatri Kliniklerinde Hastalarla Görüşmeler.,. Ankara . Aydoğdu Ofset.

Editörlük

 • (2018). HEMŞİRELİK TANILARI EL KİTABI Planlamasından Kanıta Dayalı Rehber , (987)
 • (2017). Yaşamın Sırrı İletişim ,

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Nermin Gürhan1 · Nalan Gördeleş Beşer2 · Ülkü Polat1 · Medine Koç3 (2019). Suicide Risk and Depression in Individuals with Chronic Illness. Community Mental Health Journal,
 • Mustafa Sağsan- Serkan Subaşı- Nermin Gürhan (2018). Türkiye yüksek öğrenimi tanıtımı için teorik bir reçete: bir şemsiye modeli. Qual Quant, 10.1007.( 11135-018-0696-7 ).
 • Kaya R., Gürhan N (2017). Technology: Are We Usıng It Or It Is Usıng Us?. . Press Academia Procedia, 4/25(188-190).
 • Özbaş A A., Gürhan N., Duyan V., (2016). . Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Tutumlarının Belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - , (114-120).
 • İşeri.E. Gürhan.N. at all ., (2012). Preferences for Sex of Fırstborn Chıldamong Prımıparous Turkısh Women. Psychological Reports: Sociocultural Issues in Psychology Psychological Reports , 111.1(165-172).
 • Ünal.S.İşeri.E.Gürhan.N., (2011). Nonmedical Healing Methods Knowledge and Behavior Among Parents of Children with Mental Health Problems.. Fam Community Health , 34.4(349-358).
 • Gürhan N. Akyüz A. Atıcı D. Kısa S (2009). . Association of depression and anxety with oocyte and sperm numbers and pregnancy outcames during in vitro fertilization treatment. . Psychological reports , 104(796-806).
 • Akyüz A. Seve N., Gürhan N., Dede M., Göktolga Ü., (2008). Effect Of Desire Have A Baby On Risk Acceptance İn Turkish İnfertile Women.. Psychological reports , 103(577-587).
 • Gürhan N., Akyüz A., Oflaz F., Atıcı D., Vural G., (2007). Effectivenes of Nursing Counseling on Coping And Depresion in Women Undergoing in vitro Fertilization . . Psychological reports , 100(365-374).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Sakine Fırıncık,1 Nermin Gürhan2 (2019). The effect of problem-solving ability on suicide, depression, and hopelessness in cigarette, alcohol, or substance addicts and relationships with each other. JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, 10/1(39-47).
 • Nermin GÜRHAN1, Meltem MERİÇ2, Burhanettin KAYA3, Nazan Deniz TURAN4, Esra KABATAŞ5 (2018). Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Öğrencilerinin İntihar Olasılığı ve Problem Çözme Düzeylerinin Sosyodemografik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7/1(149-155).
 • Geniş B., Coşar B., Candansayar S., Gürhan N. (2018). Voluntary/Involuntary Admissions/Readmissions of Psychiatric Patients in a University Hospital in Turkey From 2008 to 2016. Hospital Practices and Research. , 3/4(123-129).
 • Özbaş A A., Gürhan N., Duyan V., (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Tutumlarının Belirlenmesi. . Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - , 7/3(114-129).
 • Gürhan N., Uğurlu N., Kaya B., (2016). Access of Discharged Schizophrenia Patients to Employment and Association Memberships in Turkey. . Hospital Practices and Research, 1/4(121-128).
 • Gürhan.N. Özbaş.A.A. Esra Kabataş att all (2012). Self-Esteem and Psychologıcal Symptoms for the Students of Vocatıonal Hıgh School of Health Servıces.. Procedia Social and Behavioral Sciences. ,
 • Procedia Social and Behavioral Sciences (2012). Chıldhood Abuse and Its Effects ın Stıdents of Ankara Vocatıonal Hıgh School Chıld Development Department .. 47(2237-42).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gürhan N., Meriç M., Kaya B. Vd (2018). Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Öğrencilerinin İntihar Olasılığı ve Problem Çözme Düzeylerinin Sosyodemografik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. , 7/1(149-155).
 • Gürhan N (2017). Her Yönü ile Akran Zorbalığı. . Turkiye Klinikleri , 3/2( 175-81).
 • Cerit.K.,Gür E., Gürhan N (2017). Yıldırma Örnek Olay Analizi. Turkiye Klinikleri , 3/2(158-66).
 • Gürhan N (2017). Kültür ve Şiddet. . Türkiye Klinikleri, 3/2(93-7).
 • Ucun, Y., Gürhan. N., Kaya. B. (2015). Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin ve Hekimlerin Hasta Kısıtlama Yöntemleri ile İlgili Görüşleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi , 17/2-3(10-20).
 • Atlı.Ö.A., Gürhan N., Koçak M (2013). The relation of traumatic childhood experiences with psychological symptoms and self-esteem in physical education and sport students. . Sport and Exercise www.turksportexe.org, 15/3(79-85).
 • Duran.S., Gürhan.N (2012). Psikiyatri Hastalarının Taburculuk Eğitimi Alma Durumunun Değerlendirilmesi. F.Ü.Sağ. Bil. Tıp Dergisi, 26/1(39 – 44).
 • Duran.S., Gürhan.N (2011). Psikiyatri Servisinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Hasta Taburculuğuna İlişkin Yaklaşımlarının Belirlenmesi.. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14/3
 • Soysal.Ş.A.,Ünal.S., Kılıç.K.M., Gürhan.N ve diğerleri (2011). Hemşirelik Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Yaygınlığı. . New/Yeni Symposium Journal, 49/1(27-34).
 • Akyuz A, Gürhan N, Bakır B (2008). Development and Validation of atı Infertilitv Distress Scale for Turkish Women. . 7/6
 • Gürhan N., A.Atlı.Özbaş.,E.Saral (2008). Infertilitenin Kadın ve Erkek Üzerindeki Psikososyal Etkileri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi , 22/1(35-40; ).
 • Ünal S.,Gürhan N., Saral E., Atlı A (2008). Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Hemşirelik Mesleğini Seçme Nedenleri, . İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 16/63
 • Hisar.F.,Gürhan.N., Akıncı.F (2007). Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Yaşayan Yetişkinlerin Sağlığı Geliştirme Davranışlarının Belirlenmesi. . Sağlık ve Toplum, 17/2