Prof. Dr. Nejla Günay

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Tarih Eğitimi

Yüksek Lisans Tezi: XVI. Yüzyılda Bursa Yahudileri

Doktora: Maraş Ermenileri (XIX. Yüzyıl)