Dr. Öğr. Üyesi Necati YALÇIN

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Lisans

  • Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Döküm-Model Anabilim Dalı, Model Öğretmenliği, 1994

Yüksek Lisans

  • Gazi Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi,1999

Doktora

  • Gazi Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, Metal Eğitimi,2006

İş Deneyimi

  • 1994-95 Özel Sektör, Ankara 1995- 2009 Gazi Üniversitesi,Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Böl., Arş.Gör. 2009- Gazi Üniversitesi,Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Böl., Yrd.Doç.Dr 2009- Gazi Üniversitesi,Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Böl., Bölüm Başkan Yardımcılığı

Doğum Yeri

  • İskenderun 1972

Yabancı Diller

  • İngilizce

İlgi Alanları

  • Model tasarımı, Köpük model üretimi, Genişleyebilen polistiren (Expanded polystyrene), Küresel grafitli dökme demir ve kaynağı, Heykel dökümcülüğü,