Dr. Öğr. Üyesi Necati YALÇIN

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Nihayet KOÇYİĞİT, Necati YALÇIN, 2018. 1. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU, 433-437, Batman/TÜRKİYE
 • Necati YALÇIN, 2017. DÖKÜM YÖNTEMİ İLE AÇIK GÖZENEKLİ PARÇA ÜRETİMİNDE GÖZENEK BOYUTUNUN DÖKÜLEBİLİRLİĞE ETKİSİ , 1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, December 7-10, 2017, Turkey Antalya/TÜRKİYE
 • FERHAT GÜL, NEŞET AKAR, DÖKÜM PARÇALARDA İNKLİZYONLARIN GİDERİLMESİNDE BİLYALI FİLTRELERİN ETKİSİ, 10. ULUSLARARASI METALURJİ VE MALZEME KONGRESİ İSTANBUL

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (2016)(21.09.2016 - )
 • Metal Eğitimi Bölümü (2009)(17.07.2009-2011 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • AA 2014/Al2O3 METAL MATRİSLİ KOMPOZİTİN MEKANİK ALAŞIMLAMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİMİ VE YAŞLANDIRILABİLME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI (2013)
 • AA2024 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA YAŞLANDIRMA ISIL İŞLEMLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞE ETKİSİ (2011)

Dersler

 • MEM-361 POLİMER MALZEMELER (2018-2019 GÜZ)
 • MEM-446 DEMİR DIŞI ALAŞIMLAR DÖKÜM PRENSİPLERİ (2018-2019 GÜZ)
 • MEM-418 KALİTE VE GÜVENİRLİK (2018-2019 GÜZ)
 • MEM-115 TEKNİK RESİM I (2018-2019 GÜZ)
 • MEM-346 DEMİR VE DEMİR DIŞI ALAŞIMLAR DÖKÜM TEKNİKLERİ (2016-2017 BAHAR)
 • MEM-450 MEZUNİYET PROJESİ (2018-2019 GÜZ)
 • Egt-102 Okul Deneyimi I (2008-2009 Bahar)
 • Kal-402 Kalite ve Güvenilirlik (2008-2009 Bahar)
 • Dök-310 Demir Dışı Alaşımları Döküm Teknolojisi II (2008-2009 Bahar)
 • Met-104 Meslek Resim (2008-2009 Bahar)
 • Dök-302 Demir Dışı Alaşımları Döküm Teknikleri II (2009-2010 Bahar)
 • DÖK-402 Proje Tasarımı (2009-2010 Bahar)
 • DÖK-400 Mezuniyet Tezi (2009-2010 Bahar)
 • Egt-403 Özel Öğretim Yöntemleri II (2009-2010 Güz)
 • Dök-311 Demir Dışı Alaşımları Döküm Teknolojisi I (2009-2010 Güz)
 • Dök-301 Demir Dışı Alaşımları Döküm Teknikleri I (2009-2010 Güz)
 • DÖK-309 İş Güvenliği ve Kanunları (2009-2010 Güz)
 • DÖK-401 Proje Tasarımı (2009-2010 Güz)
 • EĞT-401 Okul Deneyimi II (2009-2010 Güz)
 • Egt-304 Özel Öğretim Yöntemleri II (2008-2009 Bahar)

Yabancı Dil

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • NEŞET AKAR, H.MEHMET ŞAHİN, NECATİ YALÇIN, KADİR KOCATEPE (2007). EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECT OF LIQUID METAL SUPERHEAT AND CASTİNG HEIGHT ON INTERFACIAL HEAT TRANSFER COEFFICIENT. EXPERİMENTAL HEAT TRANSFER, 21(83-98).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • NEŞET AKAR, NECATİ YALÇIN (2007). Al-Si ALAŞIMLARINDA SİLİSYUM MİKTARININ DÖKÜM PARÇA-KALIP ARAYÜZEY ISI TRANSFER KATSAYISI. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK DERGİSİ, 22(451-459).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Necati YALÇIN, Yunus KAYIR, Sibel ERKAL (2017). AA2024 alüminyum alaşımına uygulanan yaşlandırma yöntemlerinin işlenebilirliğe etkisinin taguchi ve anova ile araştırılması . POLİTEKNİK DERGİSİ , 4(743-751).
 • Necati YALÇIN, Kadir KOCATEPE (2014). GENİŞLEYEBİLEN POLİSTİREN ÜRETİMİNDE KALIPLAMA YOĞUNLUĞUNUN TANE KAYNAMASI VE AĞIRLIĞA ETKİSİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2(131-137).
 • Necati YALÇIN, Kamil Kunt TÜZÜNALP, Kadir KOCATEPE (2014). GENİŞLEYEBİLEN POLİSTİREN KÖPÜK ÜRETİMİNDE KALIPLAMA PARAMETRELERİNİN TANE KAYNAMASI VE AĞIRLIĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2(98-106).
 • NECATİ YALÇIN (2008). ARK KAYNAĞI İLE KAYNATILAN FERRİTİK KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERE ÖNTAV SICAKLIĞININ MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ. POLİTEKNİK DERGİSİ, 2(153159).
 • NECATİ YALÇIN, KADİR KOCATEPE, SÜLEYMAN TEKELİ (2007). KÖPÜK MODEL DÖKÜM YÖNTEMİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER. POLİTEKNİK DERGİSİ, 10(179-184).
 • FERHAT GÜL, HASAN HASIRCI, NEŞET AKAR, NECATİ YALÇIN (2002). BİLYALI FİLTRELERLE YAPILAN METAL FİLTRASYONU İŞLEMİNİN KGDDLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. POLİTEKNİK DERGİSİ, 4(53-57).
 • CEMİL ÇETİNKAYA, NECATİ YALÇIN (2000). KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN ARK KAYNAK YÖNTEMİYLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN VE KAYNAK SONRASI MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, 13(161-169).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Köpük Model Dökümünde optimum Parametrelerin Belirlenmesi (2006) GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
 • Düşük Alaşımlı Yüksek dAYANIMLI (HSLA) Çelik Tozlarının Mekanik Alaşımlama ile Elde Edilmesi, Bu Tozlardan Çift Fazlı Çeliklerin Üretilmesi ve Bu Çeliklerin Süperplastik Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Araştırılması (2005) DPT
 • AB"deki döküm fabrikaları ve laboratuarlarının modernizasyonu (2004) AB