Arş. Gör. Dr. Nalan Kaya

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • Özgür ANIL, Nalan KAYA, 2014. Strengthening Of One Way RC Slab With Opening Using Cfrp Strips , International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians 2014 ANTALYA, TÜRKİYE
  • Bayram S., Dirikgil T., Tantekin Çelik G., Bulut N., Haktanir T., Laptalı Oral E., 2011. İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Mevcut Eğitim Sistemine Bakışı Ve Çözüm Önerileri, İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu MUĞLA, TÜRKİYE

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

  • Bahadır ALYAVUZ, Özgür ANIL,Nalan BULUT (2016). Nonlinear Finite Element Analysis of Masonry Wall Strengthened with CFRP Strips. Advanced Composite Materials, 25 (2)(159-175).
  • Özgür Anil, Nalan Kaya, Onur Arslan (2013). Strengthening of one way RC slab with opening using CFRP strips. Construction and Building Materials, 48(883–893).
  • Anıl, Ö., Bulut, N., Ayhan, M. (2012). Strain Distribution between CFRP Strip and Concrete at Strengthened RC Beam against Shear. Finite Element in Analysis and Design, 41(4)(509-525).
  • Bulut, N., Anıl, Ö., Belgin, Ç.M. (2011). Nonlinear Finite Element Analysis of RC Beams Strengthened with CFRP Strip against Shear. Computers and Concrete, 8(6)(717-733).