Arş. Gör. Dr. Müzeyyen Nazlı (Demirbaş) Güngör

Gazi Eğitim Fakültesi > Yabancı Diller Eğitimi > İngiliz Dili Eğitimi

INGED (English Language Teachers' Association in Turkey) - Yönetim kurulu üyesi (IATEFL liason officer)

IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) - dernek temsilcisi 

IATEFL Associates Committee Member 2013 - 

TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages)

ELTER - researcher

ATEE - member