Prof. Dr. Nevzat Aypek

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi > İşletme