Doç. Dr. Neslihan Avcı

Gazi Eğitim Fakültesi > İlköğretim Eğitimi > Okul Öncesi Eğitimi

Kastamonu İl Merkezinde Yaşayan Anne – Babaların 0-2 Yaşlarındaki Çocukları İçin Oyuncak Satın Alma Durumları ve Tercihlerinin İncelenmesi

Ünver, N.(2005) “Kastamonu İl Merkezinde Yaşayan Anne – Babaların 0-2 Yaşlarındaki Çocukları İçin Oyuncak Satın Alma Durumları ve Tercihlerinin İncelenmesi”,Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, 207 s.

Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Yavuz, C ( 2005) “ Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi” Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, 148 s.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ( DEHB ) Olan Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadıkları Kaygı Düzeyi, Aldıkları Sosyal Destek ve Ana- Babalık Tutumlarının İncelenmesi

Arı, E ( 2006 ) “ ” Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, 107 s.

Bazı Değişkenlerin Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen ve Doğa Çalışmalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerine Etkisi

Aykut, Ö ( 2006) “ Bazı Değişkenlerin Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen ve Doğa Çalışmalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerine Etkisi” Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, 98 s.

Okulöncesi Öğretmenlerinin Erken Matematik Eğitimi ile İlgili Tutumları ve Yeterliliklerinin İncelenmesi

Tokgöz, B ( 2006 ) “ Okulöncesi Öğretmenlerinin Erken Matematik Eğitimi ile İlgili Tutumları ve Yeterliliklerinin İncelenmesi” Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, 101 s.

Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 6 Yaşındaki Çocuklara Uygulanan Ev Odaklı Matematiksel Destek Programının Çocukların Matematiksel Kavram Edinimine Etkisinin İncelenmesi

İlkörücü, S. (2006) “Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 6 Yaşındaki Çocuklara Uygulanan Ev Odaklı Matematiksel Destek Programının Çocukların Matematiksel Kavram Edinimine Etkisinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, 101 sayfa.

Kendini Kontrol ve Atipik Davranışlar Ölçeğinin 27 ile 72 Aylık Arasında Olan Türk Otistik Çocukları İçin Uyarlama Çalışması

Yalçıntaş, E ( 2006 ) “Kendini Kontrol ve Atipik Davranışlar Ölçeğinin 27 ile 72 Aylık Arasında Olan Türk Otistik Çocukları İçin Uyarlama Çalışması” Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, 125 s.