Öğr. Gör. Nağme Şirvan Boran

Şirvan Boran, N. (2001)  Ailelerin Gelir Yönetimi ve Tüketim Harcamalarına İlişkin Tutum ve Davranışları. Attitudes and
     Behaviours of Families to Income Management and Consumption Expenses. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Sosyal
     Bilimler Enstitüsü. ANKARA