Prof. Dr. Mustafa YEL

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Biyoloji Eğitimi

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • ÖSSye Hazırlanmada Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyolojidersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Kırşehir İl Örneği
 • Solunum Sistemleri Konusunun Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretiminin, 10. Sınıf Öğrencilerinin Derse Karşı Tutumu, Akademik Başarısı ve Öğretimin Kalıcılık Düzeyine Etkisi.
 • Lise 1. Sınıf Biyoloji Dersi Hücre Konusunda Kavram Haritası Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi
 • Beyin Temelli Öğrenme Kuramına Dayalı Biyoloji Eğitiminin Akademik Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi
 • E Vitamini ve Kateşinin Doksorubisin ve Idarubisin Verilen Rat Kalp Kası Üzerine Olan Koruyucu Etkisinin Araştırılması
 • Lise II. Sınıf Biyoloji Dersi Sindirim Sistemi Konusunda Uygulanan Çoklu Zeka Kuramının Öğrencilerin Başarılarına Etkisi
 • Lise 1. Sınıf Biyoloji Dersi Hücre Bölünmesi Konusunda Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi
 • Lise 3. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
 • 1998 Lise-2 Biyoloji Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
 • Lise 1. Sınıf Biyoloji Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
 • Dekstranın Fare Derisindeki Mast Hücreleri Üzerinde Degranülasyon Etkisi
 • İlköğretim 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi İskelet Sistemi Konusunun Laboratuvar Yöntemi İle İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi
 • Ankaranın Atatürk Orman Çiftliği, Batıkent, Kızılay ve Oran Semtlerinin Hazasındaki Mikroorganizmaların Araştırılması
 • Pieris rapae (L.) (Lepidoptera: Pieridae)nin Erkek Ve Dişi Üreme Sisteminin Anatomik-Histolojik Yapısı
 • Ergin Agrotis segetum (Denis And Schiff) Lepidoptera:Noctuidaeun Erkek ve Dişi Üreme Sisteminin Anatomik Histolojik Yapısı
 • Ankaradaki Liselerde Biyoloji Derslerinde Uygulanan Öğretim Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • YEL M., BAHÇECİ Z., YILMAZ M.. (2004). CANLILAR BİLİMİ (BİYOLOJİYE GİRİŞ). TÜRKİYE. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • GÜVEN T., KIVANÇ E., YEL M.. (2002). BİYOLOJİ 2. Türkiye. Paşa Yayıncılık.
 • GÜVEN T., KIVANÇ E., YEL M.. (2001). BİYOLOJİ 1. TÜRKİYE. Paşa Yayıncılık.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Kalender, Y., Yel, M., and Kalender, S. (2005). Doxorubicin hepatotoxicity and hepatic free radical metabolism in rats: The effects of vitamin E and catechin.. Toxicology, 209 (1)(39-45).
 • Kalender, S., Kalender, Y., Ateş, A., Yel, M., Olcay, E., Candan, S. (2002). Protective role of antioxidant vitamin E and catechin on idarubicin-induced cardiotoxicity in rats.. Braz. J. Med. Biol Res.,, 35 (11)(1379-1387).
 • Kalender, S., Kavutcu, M., Kalender, Y., Olcay, E., Yel, M. and Ateş, A. (2001). Protective Role of Antioxidant Vitamin E and Catechin on Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity in Rats.. Cancer Research Therapy and Control, 11(175-182.).
 • Sobacı, G., Güven, T., Yel, M., İlker, S. (1998). An Investigation of the Effects of Photothrombosis and Photocoagulation on Corneal Neoveascularizaion. Annals of Ophtalmology and Glaucoma, 30(6)(388-391).
 • Durak. L, Öztürk, H.S., Kavutcu, M., Birey, M., Yel, M., Güven, T., Olcay, E., Kaçmaz, M.. and Canpolat, O., (1998). Protective Role of Antioxidant Vitamins on Adriamycin lnduced Free Radical Production and Cardiotoxicity in Guinea Pigs.. Cancer Research Therapy and Control, 5(133-141).
 • Durak L, Kurtipek, Ö., Öztürk, H.S., Birey, M., Güven, T., Kavutcu, M., Kaçmaz, M., Dikmen. B., Yel,M., Canpolat, O. (1997). Impaired antioxidant defense in heart tisues from guinea pigs, treated with halothane: Effect of Vitamin-E. Can. J. Anaesth, 44(9)(1014-1020).
 • Durak, İ., Güven, T., Öztürk, H.S., Dikmen B., Kurtipek, Ö., Canpolat, O., Yel, M., Birey, M.. Kavutcu, M., Kaçmaz, M., (1996). Halothane Hepatotoxicity and Free Radical Metabolism in Guinea Pigs, the Effect of Vitamin E. Can. J. Anaesth, 43(7)(741-748).
 • Durmuş. O., Arıcıoğlu, A, Güven, T., Oğuz. M.. Yel, M., and Türközkan, N. (1994). The Effect of allopurinol on the Liver Ultrastructure, Reduced Glutathione and Lipid Peroxide Levels During Liver lschemia in Guinea Pigs. General Pharmacology, 25(4)(781-786).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Köksal, M. S., Yel, M. (2007). The Effect of Multiple Intelligences Theory (MIT)-based Instruction on Attitudes Towards th Course, Academic Success, and Permanence of Teaching on the Topic of"Respiratory Systems.. Educational Sciences: Theory&Practise., 7(1)(211-239.).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Öztaş, F., Yel, M., Öztaş, H. (2005). Biyoloji Eğitiminin Diğer Canlılar ve Çevreye Karşı İnsan Etik Değerlerinin Oluşumu Üzerine Etkileri.. G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (3)(295-306).
 • Yel.M (2001). Kör Fare (Spalax leucodon) Epidermisinin Stranun Granulosum ve Stranun Comeum Kısımlarının İnce Yapısı. Gazi Üni. Fen Bil. Enst. Dergisi, 14(1)(197-208).
 • Türker, H., Güven, T. ve Yel, M. (2000). Ultravioleye Maruz Bırakılan Kör Farenin (Spalax leueodon) Tiroit Bezi Foliküler Hücrelerindeki İnce Yapı Değişmeleri.. Gazi Üni. Fen Bil. Enst. Dergisi, 13(4)(855-869).
 • Yel, M. (2000). Ergin Pimpla turionellae(L.)(Hymenoptera:Ichneumonidae)nin Dişi Üreme Sisteminin Anatomik-Histolojik Yapısı.. Kastamonu Eğitim Dergisi, 8(2)(43-54.).
 • Yel, M. (2000). Ergin Pimpla turionellae(L.)(Hymenoptera:Ichneumonidae)nin Erkek Üreme Sisteminin Anatomik-Histolojik Yapısı.. Kastamonu Eğitim Dergisi, 8(2)(55-64).
 • Yel, M., Eren, E. (2000). Pieris rapae(L.)(Lepidoptera:Pieridae)nin Dişi Üreme Sisteminin Anatomik-Histolojik Yapısı. Türk. Hij. Den. Biol. Dergisi, 57(1):(25-34).
 • Türker, H., Güven, T. ve Yel, M. (2000). Kör Fare (Spalax leueodon) Tiroit Bezi Foliküler Hücrelerinin İnce Yapısı". Gazi Üni. Fen Bil. Enst. Dergisi,, 13(4)(895-904.).
 • Yel, M., 2000. (2000). Kör Fare (Spalax leueodon) Epidermisinin Stratum Basale ve Stratum Spinosum Kısımlarının İnce Yapısı" Gazi Üni. Fen Bil. Enst. Dergisi.. Gazi Üni. Fen Bil. Enst. Dergisi,, 8(4)(1143- 1154).
 • Yel, M. (2000). Pieris rapae(L) (Lepidoptera: Pieridae)nin Erkek Üreme Sisteminin Anatomik-Histolojik Yapısı.. Türk. Hij. Den. Biol. Dergisi., 57(2)(29-36).
 • Yıldırım, S., Yel, M. (2000). "Farmasötik Şuruplann Aerop Bakteri Sayısı, Salmoneıla sp. ve Eseheriehia eoli Yönünden Araştırılması". Türk. Hij. Den. Biol. Dergisi.,, 57(2)(37-40).
 • Elçin, E.A., Güven, T., Durmuş, O. ve Yel, M. (1998). "Koledok Kanalı Bağlanmış Tavşanlarda Karaciğer Hücrelerindeki İnce Yapı Değişmeleri". T.Klin.J.Med.Res., 16(3)(106- 111).
 • Biri, H., Güven, T., Yel, M., Karaoğlan, Ü. ve Bozkırlı, İ. (1996). Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsininin Tavşan Böbrek ve Komşu Organları Üzerindeki Akut Morfolojik ve Histopatolojik Etkileri.. Üroloji Bülteni, 7(146-150).
 • Canbolat, O., Kurtipek, O., Kavutçu, M, Öztürk, S., Dikmen, B., Yel, M., and Birey, M. (1995). The Effects of Halothane on lron and Copper Contents of Liver Tissue. Journal of Ankara Medical School, 17:(239-245.).
 • Yel, M. (1995). Ultraviyole ile lşınlanmış Sıçan (Rattus rattus L, 1758)m Kan Hücrelerinde Meydana Gelen Değişmeler".. G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1)(37-45).
 • Yel, M., Güven, T., Ateş, S.A. (1995). "Degranulation Effect of Single Dose Dextranon the Dermal Mast Cells of Mouse".. Turkish Journal of Medical Sciences., 24:(21-25.).
 • Yel, M. (1993). Plesanta.. G.Ü. Gazi Eğitim Fak. Der., 1(237-248).
 • Güven, T., Yel, M., Durmuş, O. (1990). Körfarenin (Spalax leucodon)(Rodentia: Spalacidae) Normal ve yaralı Dermisinde Fibroblastların İnce Yapısı.. Karadeniz Tıp Dergisi, 3(2,3)(142-148).
 • Güven, T., Durmuş, O., Yel, M. (1990). "Körfare (Spalax Leucodon) Epidermisinde Yara İyileşmesi Süresince Ultraviyole Etkisinin Elektron Mikroskopla İncelenmesi".. Doğa Türk Biyoloji Dergisi, 14(180-202).
 • Yel, M. (1990). Karadeniz Yunusları.. Araştırma Dergisi,, 2(15)(22-25).
 • Güven, T., Yel,M., (1990). Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae)da Zehir Bezinin İnce Yapısı.. Doğa Türk Biyoloji Dergisi, 14(1)(17-31).