Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Fen Fakültesi > Matematik

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2014. 〖ID〗^4 te Bertrand Eğrilerinin Varlığı Üzerine, 13. Matematik Sempozyumu(Bilimin Çeliği Matematik Konulu) Karabük Üniversitesi
 • 2014. The Natural Lift Curve for The Speherical Indicatrix of Spacelike Bertrand Couple In Minkowski 3-Space, XII. Geometri Sempozyumu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
 • 2014. The Natural Lift Curve Of Spherical Indicatrix Of a Spacelike Curve In Minkowski 4- Space, 3. Avrasya Uluslar Arası Matematik ve Uygulamaları Konferansı Viyana/ Avusturya
 • 2014. Some Characterizations For The Involute Curves In The Dual Space, 3. Avrasya Uluslar Arası Matematik ve Uygulamaları Konferansı Viyana/ Avusturya
 • 2013. XI. Geometri Sempozyumu, 01-05 temmuz, Ordu Üniversitesi Sempozyum Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyeliği (3-Bildirili)
 • 2013. 12. Matematik Sempozyumu (Toplumda Matematik), 23-25 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi ve Matematikçiler Derneği tarafından düzenlenen sempozyumda Bilim Kurulu Üyeliği Ankara
 • 2013. 2. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları, 26-29 Ağustos, International University of Sarajevo’ da düzenlenen bilimsel toplantıda Bilim Kurulu Üyeliği (Bildirili) Saraybosna
 • 2012. X. Geometri Sempozyumu, 13-16 Haziran (Bilim Kurulu Üyesi,Bildirili) Balıkesir Üniversitesi
 • 2011. .IX.Geometri Sempozyumu(Düzenleyen ,4 bildirili),8-11 Haziran, 2011 Ondokuz Mayıs Üniversitesi’Samsun
 • 2010. . VIII.Geometri Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya (Çift Bildirili, Bilim Kurulu Üyesi).
 • 2010. 13 . 5. Ankara Matematik Günleri Kongresi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2010, Ankara(Bildirili).
 • 2009. . VIII.Geometri Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya (Çift Bildirili, Bilim Kurulu Üyesi).
 • 2008. . VI.Geometri Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa (Bildirili, Bilim Kurulu Üyesi).
 • 2006. . IV.International Geometry Symposium, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak (Bildirili, Bilim Kurulu Üyesi).
 • 2004. . II.Geometri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, , Sakarya (Bilim Kurulu Üyesi).
 • 1998. . IVETA 98 CONFERENCE, Ankara Üniversitesi,Ankara.
 • 1993. . Matematik Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eylül , Kıbrıs (Çift Bildirili).
 • 1989. . Ulusal Matematik Sempozyumu, Ege Üniversitesi, Eylül , İzmir (Bildirili).
 • 1986. . Ulusal Matematik Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temmuz , Samsun (Bildirili).
 • 1985. . Matematik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Eylül, Erzurum
 • 1984. . Proceedings Of The NATO Advanced Study Institute On Rings And Geometry, Eylül , İstanbul.
 • 1983. . Sayısal Matematik Sempozyumu, ODTÜ, Aralık , Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • IX.Uluslararası Geometri Sempozyumu, OMÜ/ Samsun(2011)
 • . MERZİFONLU KARA MUSTAFA PA ŞA ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU, MERZİFON/AMASYA(2000)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2012)(5 Eylül 2012 - )
 • Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Geometri ABD Başkanlığı (2011)(3 Kasım 2011 - )
 • Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü GÜADEK Komisyon Başkanlığı (2011)(28 Aralık 2011 - )
 • OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği ve OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyeliği (2010)(02 Nisan 2010 - )
 • OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2006)(Ekim 2006 - )
 • OMÜ Terme Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (kurucu müdür) (2000)(11.04.2000 - )
 • OMÜ Amasya Eğitim Fakültesi’nde Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2000)(06.04.2000 - )
 • OMÜ Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (1998)(03.03.1998 - )
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Genel Kurul Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi (1998)(03.03.1998 - )
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Senato Üyeliği (1998)(03.03.1998 - )
 • OMÜ Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Bölüm Başkanlığı (1996)(14.10.1996 - )
 • OMÜ Eğitim Fakültesi Kurulu Üyeliği (1993)(16.11.1993 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Dual Uzayda Konoidal Regle Yüzeyler Üzerine ; Sevinç AYDIN (Yük.Lisans) Gazi Üniversitesi Fen Bil. Enst.,Ankara. (2014)
 • 3-Boyutlu Minkowski Uzayında Lift Eğrileri ve Geodezik Spraylar Üzerine; Evren ERGÜN (Doktora), OMÜ Fen Bil.Enst.,Samsun. (2013)
 • Minkowski Uzayında Sitriksiyon Scroll’lu Regle Yüzeyler İçin Bazı Karakterizasyonlar; Fatma SAATÇI(Yük.Lisans), OMÜ Fen Bil.Enst. , Samsun. (2009)
 • İki Yüzeyin Arakesit Eğrisi İçin Bazı Karakterizasyonlar; Bahar UYAR DÜLDÜL(Doktora) , OMÜ Fen Bil.Enst. , Samsun. (2009)
 • Timelike Veya Spacelike İnvolüt-Evolüt Eğri Çiftleri Üzerine ; Mustafa BİLİCİ(Doktora) , OMÜ Fen Bil.Enst., Samsun. (2009)
 • Bir Eğri Veya Yüzeyin Diğeri Üzerinde Yuvarlanması ; Alptekin BAYÇELEBİ(Yük.Lisans), OMÜ Fen Bil.Enst. , Samsun. (2006)
 • Regle Hiperyüzeyler Üzerine ; Asuhan Emine KARA(Yük.Lisans), OMÜ Fen Bil.Enst. , Samsun. (2006)
 • Sitriksiyon Scroll’lu Regle Yüzeyler ; Koray TELCİ(Yük.Lisans), OMÜ Fen Bil.Enst. , Samsun. (2006)
 • Konoidal Regle Yüzeyler Üzerine ; Vildan EKİZ (DEMİRTOP)(Yük.Lisans), OMÜ Fen Bil.Enst., Samsun. (2005)
 • Aksoid Yüzeyleri Üzerine ; Özlem ACAR (SARI)(Yük.Lisans), OMÜ Fen Bil.Enst. , Samsun. (2003)
 • R Minkowski Uzayının R (k) Uzay Formunun m-Boyutlu Altmanifoldları Üzerine ; Keziban ORBAY(Doktora), OMÜ Fen Bil.Enst., Samsun (2000)
 • Paralel Regle Yüzeyler Ve Bazı Karakteristik Özellikleri ; Süleyman ŞENYURT(Doktora), OMÜ Fen Bil.Enst. , Samsun. (1999)
 • İnvolüt-Evolüt Eğrilerinin Küresel Göstergelerinin Eğrilikleri Ve Tabii Liftleri ; Mustafa BİLİCİ(Yük.Lisans), OMÜ Fen Bil.Enst. , Samsun. (1999)
 • Genelleştirilmiş Regle Yüzeyler İçin Bazı Karakterizasyonlar ; Erol ANLI(Yük.Lisans), OMÜ Fen Bil. Enst, Samsun. (1996)
 • R Minkowski Uzayında Space-Like Doğrultman Uzaylı Genelleştirilmiş Time-Like Regle Yüzeyler ; Murat TOSUN(Doktora), OMÜ Fen Bil.Enst. , Samsun. (1995)
 • Homotetik Hareketlere İştirak Eden Konoidal Regle Yüzey Çiftleri Üzerine ; Keziban AKDEMİR(Yük.Lisans), OMÜ Fen Bil.Enst. , Samsun. (1995)
 • Dual Regle Yüzeyler Üzerine ; Süleyman ŞENYURT(Yük.Lisans), OMÜ Fen Bil.Enst.,Samsun. (1994)
 • E de Simetrik Helisel Hareketlere İştirak Eden Aksoid Yüzey Çiftleri Üzerine ; Murat TOSUN(Yük.Lisans), OMÜ Fen Bil.Enst.,Samsun. (1992)
 • Regle Yüzeyler İçin Bazı Karakterizasyonlar ; Hüseyin DEMİR(Yük. Lisans), OMÜ Fen Bil.Enst.,Samsun. (1992)

Yabancı Dil

 • 20.11.1994

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Şenyurt,S., Çalışkan,M. (2014). Parallel Ruled Surfaces and Some Their Characteristic Properties . Bulletin of Pure and Applied Sciences , 2(113-124).
 • Aydın, S., Çalışkan, M. (2014). Some Characterizations For Konoidal Ruled Surfaces In Dual Space. International Journal of Engineering and Applied Sciences, 4(29).
 • Karaca, E., Çalışkan, M., (2014). Some Characterizations For Geodesic Sprays In Dual Space. International Journal of Engineering and Applied Sciences, 4(59).
 • Karaca, E., Çalışkan, M., Aydın, S. (2014). Some Characterizations For The Existince Of Bertrand Curves In Dual Space D^4. International Journal of Engineering and Applied Sciences, 5(17).
 • Bilici M., Ergün, E., Çalışkan, M. (2014). The Natural Lift Curve for The Speherical Indicatrix of Spacelike Bertrand Couple In Minkowski 3-Space. Journal of Mathematical and Computational Science, 4(85).
 • Uyar Düldül, B. and Çalışkan, M. (2013). Spacelike Intersection Curve of The Three Spacelike Hypersurfaces in E_1^4. Annales Universitatis Mariae Curie- Sklodowska Lublin- Polonia, Vol. LXVII, No. 1(23).
 • Ergün, E., Bilici M., Çalışkan, M. (2013). The Natural Lift Curve and Geodesic Sprays In Euclidean 4-Space. Journal of Advances in Mathematics , Vol.5, No.1(570-574).
 • Bilici M., Ergün, E., Çalışkan, M. (2013). The Natural Lift Curve for The Speherical Indicatrix of Spacelike Bertrand Couple In Minkowski 3-Space. Journal of Mathematical and Computational Science , Vol.4, No.7(1419).
 • F. GÜLER and M. ÇALIŞKAN (2012). Some Characterizations For The Ruled Surfaces With Striction Scroll. Int. J. Contemp. Math. Sciences , Vol.7, no.12(581-585).
 • F. GÜLER and M. ÇALIŞKAN (2012). Ruled Surfaces With Striction Scroll In R. Int. J. Contemp. Math. Sciences , Vol.7,no.12(587-590).
 • Ergün, E. ,Çalışkan, M. (2012). The Natural Lift Curve of The Speherical Indicatrix of a Non-Null Curve In Minkowski 3-Space. International Mathematical Forum , Vol. 7, no.15(707-717).
 • Ergün, E., Çalışkan, M. (2012). The Natural Lift Curve of TheSpehericalIndicatrix of a Null Curve In Minkowski 3-Space. International Mathematical Forum , Vol. 7, no. 25(1233-1239).
 • Ergün, E., Çalışkan, M. (2012). On Geodesic Sprays In Minkowski 4-Space. International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, Vol. 7, no. 12(575-579).
 • Ergün, E., Çalışkan, M. (2012). Ruled Surface Pair Generated by a Curve and its Natural Lift In R_1^3. Pure Mathematical Sciences , Vol. 1, no. 2(75-80).
 • Ergün, E., Bilici, M., Çalışkan, M. (2012). The Frenet Vector Fields and The Curvatures of The Natural Lift Curve. Bulletin of Society for mathematical services & Standards(BSOMASS) , Vol. I, No. 2(59-68).
 • Ergün, E., Çalışkan, M. (2012). On Natural Lift of a Curve . Pure Mathematical Sciences , Vol.1, no. 2(81-85).
 • Ergün, E.,Çalışkan, M. (2012). Ruled Surface Pair Generated By a Curve and Its Natural Lift in R . Journal of Mathematical and Computational Science 2 , No.5(1387- 1400).
 • E. ERGÜN and M. ÇALIŞKAN (2011). On Geodesic Sprays In Minkowski 3-Space. Int.J. Contemp. Math.Sciences , Vol.6, no.39(1929-1933).
 • M. ÇALIŞKAN and E. ERGÜN (2011). On The -Integral Curves And -Geodesic Sprays In Minkowski Space. Int. J. Contemp. Math. Sciences , Vol.6, no.39(1935- 1939).
 • B. DUYAR DÜLDÜL and M. ÇALIŞKAN (2010). The Geodesic Curvature and Geodesic Torsion of The Intersection Curve of Two Surfaces. Acta Universitatis Apulensis, No.24
 • M. BİLİCİ and M. ÇALIŞKAN (2009). On The Involutes Of The Spacelike Curve With A Timelike Binormal In Minkowski 3-Space. International Mathematical Forum.4 , No.31(1497-1509).
 • K. ORBAY, M. ÇALIŞKAN and N. KURUOĞLU (2004). Submanifolds with Flat Normal Connection of a Space Form R (k), International Journal of Applied Mathematics , Vol.16, No.2(227-235).
 • M.ÇALIŞKAN and M.BİLİCİ (2002). Some Characterizations For The Pair Of Involute-Evolute Curves In Euclidean Space E. Bulletin Of Pure And App.Sci., Vol.21E(No.2)(289-294).
 • M. BİLİCİ, M. ÇALIŞKAN and İ. AYDEMİR (2002). The Natural Lift Curves And Th e Geodezic Sprays For The Spherical Indicatrices Of The Pair Of Evolute-involute Curves. International Journal of App. Maths. , Vol. 11(415-420).
 • K.ORBAY, M. ÇALIŞKAN and N. KURUOĞLU (2002). On Submanifolds Of A Space Form R (k) Of The Minkowski Space R. Hadronic Journal , Vol.25(543-553).
 • M.BİLİCİ and M.ÇALIŞKAN (2001). On The Geodesic Curvatures Of The Spherical Indicatrices Of The Pair Of Involute-Evolute Curves. Bulletin Of Pure And App.Sci., Vol.20 (No.2)(367-371).
 • K.AKDEMİR, M.ÇALIŞKAN and N.KURUOĞLU (1997). On The Pair Of Konoidal Ruled Surfaces Under The Homothetic Motions Of The Euclidean Space E. Pure And App. Math.Sci., Vol.XLVI
 • A.SARIOĞLUGİL, N.KURUOĞLU and M.ÇALIŞKAN (1994). On The Characteristic Properties Of The Plane Pedal Curves. Pure And App.Math.Sci., Vol.40
 • M.ÇALIŞKAN and N.KURUOĞLU (1992). On The Pair Of Konoidal Axoids. Pure And App. Math.Sci., Vol.36
 • M.TOSUN, M.ÇALIŞKAN and N.KURUOĞLU (1992). On The Pair Of Axoids Under The Symmetric Helical Motion Of Order k In The Euclidean Space E. Comm. Fac.Sci. Univ.Ankara,A1, Vol.41
 • İ.AYDEMİR, N.KURUOĞLU and M.ÇALIŞKAN (1992). On The Pair Of Generalized Ruled Surfaces Under The Symmetric Homothetic Motion Of Order k In The Euclidean Space E . Comm.Fac.Sci. Univ.Ankara, A1, Vol.41
 • A.İ.SİVRİDAĞ and M.ÇALIŞKAN (1991). On The M Integral Curves And M Geodezic Sprays. Erciyes Üniv.Fen Bil.Dergisi,7-2, (1283-1287).
 • M.ÇALIŞKAN (1989). On The Pair Of Axoids. Pure And App.Math.Sci., Vol.30(9-14).
 • M.ÇALIŞKAN and H.H.HACISALİHOĞLU (1989). On The Pair Of Generalized Ruled Surfaces Under The Homothetic Motions Of E. Comm.Fac.Sci.Univ.Ankara, Vol.38(95-102).
 • M. ÇALIŞKAN, A. İ. SİVRİDAĞ and H. H. HACISALİHOĞLU (1984). Some Characterizations For The Natural Lift Curves And Geodesic Sprays. Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara, Al, Vol. 33( 235-242).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • OMÜ Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinden ayrılırken verilen Başarılı Hizmet İçin Teşekkür Belgesi (2001)
 • OMÜ-Merzifon Kaymakamlığı-Merzifon Belediyesi-Merzifon Vakfı işbirliğiyle Düzenlenen Merzifonlu Karamustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu’na Merzifon Meslek Yüksekokulu ve Dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına yapılan katkılardan dolayı Merzifon Vakfı tarafından verilen Teşekkür Plaketi (2001)
 • OMÜ Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevi süresince yapmış olduğu katkılara binaen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen Teşekkür Belgesi (2001)
 • İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından verilen Başarılı Hizmet İçinTeşekkür Belgesi (2000)
 • OMÜ Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinden ayrılırken verilen Şükran Plaketi (2000)