Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖNDER

Mimarlık > Endüstri Ürünleri Tasarımı

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Şık A., Önder M. (2011). Comparison between mechanical properties and joint performance of AA 2024-O aluminium alloy welded by friction stir welding and TIG processes. Kovové materiály - Metallic Materials, 50

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Keçel, S., Önder, M., Yavuzcan, H., G. (2015). Sanayi Tipi Güneş Takip Sistemli Fotovoltaik Panel Sistem Performansının Sayısal Olarak İncelemesi Ve Güneşlenme Faktör Hesabı. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(3)(383-400).
 • Önder, M. (2015). Ankaray Hafif Raylı Taşıtlarında Oturma Düzeninin Yeniden Tasarlanması. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(21-40).
 • Şık A., Ertürk İ., Önder M. (2010). AA2024 Alüminyum Alaşımının Sürtünme Karıştırma Kaynağında Farklı Parametrelerin Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(139-147).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yavuzcan, H., G., Önder, M., Keçel, S., Akkurt, A., Korkmaz., S. (2015). Yatık Ağız Açma ve Kalibre Etme Makinasının Yapısal Analizi ve Ağırlık Optimizasyonu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 3(3)(555-564).
 • Şık, A., Önder, M., Korkmaz, S. (2015). Taşıt Jantlarının Yapısal Analiz İle Yorulma Dayanımının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 3(3)(701-708).
 • Önder M., Yavuzcan H.G. (2008). Yatay Eksenli Rüzgar Türbün Kanadının Bilgisayar Destekli Tasarımı. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitimi Fakültesi Dergisi, 22(1).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Yücesu H.S., Can Ö., Çınar C., Yavuzcan H.G., Önder M., 2011. Bir Dizel Motorunda Kısmi ve Tam HCCI Uygulaması, 6TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM Elazığ
 • Önder M., Şık A., Ertürk İ.,, 2009. AA 2024 Alimünyum Alaşımının Sürtünme Karıştırma ve TIG Kaynağı ile Birleştirilen Bağlantıların Eğme Yorulma Dayanımlarının İncelenmesi, 1. Uluslararası Kaynak Teknolojisi Konferansı Ankara/Türkiye

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Ankara Ulaşım Ana Planı (2013) Ankara Büyükşehir Belediyesi/Gazi Üniversitesi
 • Gölbaşı Bölgesi için Düşük Rüzgar Hızlarında Çalışabilecek Rüzgar Türbinine Uygun Kanat Tasarımı ve Performans Testleri (2011) GAZİ birimiÜNİ. BAP
 • Ticari ve Zirai Jantların Ağırlık Optimizasyonu ve Jant Yorulma Makinasının Geliştirilerek Üretilmesi (2011) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • Jant Kasnağının Teknolojik Yatık Ağız Açma ve Kalibre Edilme Makinasının Tasarlaması ve Prototipinin Üretilmesi (2011) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SAN-TEZ projesi
 • Isı değiştiricisi içerisindeki periyodik kütle akışının deneysel ve sayısal olarak incelenmesi (2010) GAZİ ÜNİ. BAP birimi
 • TIG Kaynağı ve Sürtünme Karıştırma Kaynağı İle Birleştirilen Alüminyum Levhaların Mekanik Özelliklerinin (Eğmeli Yorulma Dayanımı) İncelenmesi (2009) Gazi Üniversitesi BAP

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2014). Ankara Metropoliten Alanı ve Yakın Çevresi Ulaşım Ana Planı Otopark Etüdü ve Anketi. Türkiye. Ankara Ulaşım Ana Planı.
 • (2014). Ankara Ulaşım Ana Planı Hane halkı Araştırması Sonuçları. Türkiye. Ankara Ulaşım Ana Planı.
 • (2014). Ankara Trafik Sayımı ve Taşıt Doluluk Etüdü. Türkiye. Ankara Ulaşım Ana Planı.
 • (2014). Ankara Ulaşım Ana Planı Toplu Taşım İndi-Bindi Etüdü. Türkiye. Ankara Ulaşım Ana Planı.
 • (2014). Ankara Ulaşım Ana Planı Ulaşım Modeli ve Kalibrasyonu. Türkiye. Ankara Ulaşım Ana Planı.

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • ENT 468 OTOMOTİV TASARIMI (2017-2018)
 • ENT 402 MEZUNİYET PROJESİ (2017-2018)
 • ENT 363 MAKET YAPIMI (2017-2018)
 • ENT 251 STATİK VE MUKAVEMET (2017-2018)
 • MAT 151 GEOMETRİ (2017-2018)
 • ENT 131 ÜRÜN TASARIMI İÇİN FİZİK (2017-2018)
 • ID 201 PRODUCT DESİGN I (2018-2019)
 • ENT 251 STATİK VE MUKAVEMET (2018-2019)
 • ENT 468 OTOMOTİV TASARIMI (2018-2019)
 • ENT 106 MAKET YAPIMI (2018-2019)
 • ENT 151 ÜRÜN TASARIMINDA GEOMETRİ (2018-2019)
 • ENT 131 ÜRÜN TASARIMI İÇİN FİZİK (2018-2019)
 • ID 202 PRODUCT DESIGN II (2018-2019)