Prof. Dr. Atilla Mirati MURATHAN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Atıksulardaki çinkonun dolgulu kolonlarda adsorpsiyonu

Yüksek Lisans, A. Yavuz Yücekutlu, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı,1999.

Sulardaki kadmiyum kirliliğinin dolgulu kolonlarda adsorpsiyon yoluyla giderimi

Yüksek Lisans, Hasan Koçyiğit, , Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 1999.

Süt endüstrisi atıksularının yeraltı sularına etkileri

Yüksek Lisans, Bahar Yenigül, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 2001.

Çevre yönetim sistemleri ve ISO14000 standardları ve bir petrol dağıtım ve satış istasyonundaki uygulaması

Yüksek Lisasns, Cevriye Solmaz Doğan, , Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 2002 (Dr. Ayşe Murathan ile birlikte).

ISO14001 Standartlarının bir un fabrikasındaki uygulaması

Yüksek Lisans, Nüket Demirhan, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 2002 (Doç. Dr. AhmetAlıcılar ile birlikte).

Atıksulardaki ağır metallerin dolgulu kolonlarda sepiyolit, pomza taşı ve diatomit üzerine adsorbsiyonu,

Yüksek Lisans, Ayça Erdem, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002.

Atıksulardaki nikelin adsorbsiyonla giderimi,

Yüksek Lisans, N.Betül Hıdıroğlu, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2003

Sulardaki kuşun, bakır ve çinko iyonlarının dolgulu kolonlarda adsorbsiyonla giderilmesi

Yüksek Lisans, Serdar Benli, , Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2003.

Atıksulardaki reaktif boyarmaddelerin adsorpsiyonla giderilmesi

Yüksek Lisans, Erbil Yıldırım, , Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2004.

ISO 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin bir meşrubat fabrikasına uygulanması

Yüksek Lisans, Selcen Koçel, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ağustos 2004

Cartagena biyogüvenlik protokolü’nün getirdikleri ve Türk mevzuatına

Yüksek Lisans, Mehmet Sertaç Erdoğan, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ağustos 2004.

Aerobik şartlarda paket arıtma tesisi tasarımı,

Yüksek Lisans (İÖ), Mehmet Erhan Alkanoğlu, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 2005.

Kimya Mühendisliğinde Toplam Kalite -Kalite Kriterlerinin Tespiti

Yüksek Lisans, Bengü Yazıcı, , Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2005.

Diklorotriazin reaktif boyarmaddenin (reaktif turuncu 86) selülozik elyafa uygulanması ve yıkama şartlarının incelenmesi

Yüksek Lisans, L. Sercan Turhan,, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006 (Doç. Dr. Ayşe Murathan ile birlikte).

Kloro heptametin siyanin boyanın eldesi ve boya lazerinde uygulanabilirliğinin incelenmesi

Yüksek Lisans, A. Doğan Soyal, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006.

Kırmız reaktif boyanın (Reaktif Kırmızı 195)örülmüş pamuklu kumaşa uygulamasında değişik parametrelerin renke verimi üzerine etkilerinin incelenmesi

Yüksek Lisans, . Edip Utaç, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006.

ISO 9000 standartları ve bir ilköğretim okulundaki uygulaması

Yüksek Lisans, Sevtap Tanrıverdi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 2002 (Dr. Ayşe Murathan ile birlikte).

Kütahya Emet Borik Asit İşletmesi Bor Atıklarının Alçı Levha Üretiminde Kullanılması,

Yüksek lisans, Hüseyin Şamil Koçak , Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010.

Doktora, Özlem Korçak, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Serdar Öcelan, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kazaların Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Anabilim Dalı, ,2014.

Doktora, Kemal Arslan, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015 

Doktora,  Eda Türköz, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Aralık 2015

Doktora, Ali Yaraş, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Nisan 2016