Prof. Dr. Atilla Mirati MURATHAN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

AFP (BAP)

1. Biçer A, Alıcılar A, Murathan A, Dolgulu kolonlarda NOx adsorpsiyonu, Proje No: 0619/94-8. 2. Alıcılar A, Murathan A, Dispers mavi tekstil boyarmaddelerin sentezi ve uygulanabilirliği, Proje No: 06/1995-21. 3. Alıcılar A, Murathan A, Dispers viyole tekstil boyarmaddelerin sentezi ve uygulanabilirliği, Proje No: 06/1996-13. 4. Ar İ, Murathan A, Alıcılar A, Gürü M, Atık Sularda Kurşun Giderilmesi, Proje No: 06/1996-14. 5. Gürü M, Alıcılar A, Murathan A, SO3 ve SO2 Gazlarının Analizi veTayini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi, Proje No:06/1996-17. 6. Biçer A, Murathan A, Pamuk V, Organik Kirleticilerin Trickle Bed Reaktörlerde Giderilmesi, Proje No:06/1997-20. 7. Alıcılar A, Murathan A, Bazı dispers sarı boyarmaddelerin sentezi ve uygulanabilirliğinin araştırılması, Proje No: 06/1997-33. 8. Murathan A, Gürü M, Özkan G, Atık sulardan azotlu organik bileşiklerin giderimi, ProjeKod No:06/2000-13. 9. Alıcılar A, Murathan A, Gürü M, Baca gazlarından azot oksitlerin giderilmesi, Proje Kod No:06/2000-16. 10. Biçer A, Murathan A, Özkan G, Metanol ile formaldehitin Pt-Pd/Ponza taşı katalizörü üzerinde adsorpsiyonu ve oksidasyonu, Proje Kod No: 06/2000-06. 11. Murathan A, Alıcılar A, Gürü M, Atık suların arıtımında kullanılmak üzere meşe palamudundan adsorbent üretimi Proje Kod No: 06/2001-26. 12. Murathan A, Pamuk V, Meşe palamudundan elde edilen tanenlerin atık sulardan fosfat gideriminde koagulant olarak kullanılması, Proje No: 06/2002-30. 13. A. Alıcılar, A. Murathan, F. Akkurt, Dispers siyah tekstil boyarmaddelerinin sentezi ve uygulanabilirliğinin araştırılması, Gazi Üniv. Araştırma Fonu Projesi, Proje Kod No: 06/2002-21 . 14. Murathan A, Pamuk V, Gölbaşı Mogan Gölünün kirlilik yüklerinin belirlenmesi, Proje No: 06/2003-43. 15. Pamuk V, Murathan A, Hatip Çayı Etrafındaki yeraltı sularının kirlilik yüklerinin belirlenmesi, Proje No: 06/2003-24. 16. Pamuk, V., Murathan A., ve arkadaşları, Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Laboratuvarının Kurulması ve Bu Laboratuvarın Lisans Eğitimine Katkılarının İncelenmesi, Proje No: 06/2003-82. 17. Murathan A., Kaya N.,Bazı Dispers Mavi Boyarmaddelerin Sıvı Kristal Göstergelerde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Proje No:06/2009-37

TUBİTAK

1. Ünsal N, Murathan A, Çelik M, Kırşahir ili sıcak ve soğuksu kaynaklarının hidrokimyasal ve izotopik incelenmesi ve kökensel yorumu,YDABÇAG-530.

DPT

1. Murathan A, (Boya Grubu), Gazi Üniversitesi ileri araştırma ve eğitim programları, DPT Proje NO: 2001K120590, 2007.