Prof. Dr. Atilla Mirati MURATHAN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Arslan K., Murathan A. M., Murathan H. B (2017). Multiwalled Boron Nitride Microtubes (BNMTs) Shielding in Thermal Neutron Absorbing. J . Fac. Eng. Arch. Gazi Univ, 32 (3) (977-986).
 • Ayla BİLGİN, Erdoğan HASDEMİR, Atilla MURATHAN (2014). Investigation Of Adsorption Parameters Effects For Removal Of Cyanıde In Water By Using Clinoptilolite. Fresenıus Envıronmental Bulletın, 23 (12A)(322-326).
 • Ayşe MURATHAN, Atilla MURATHAN, Samed KARADAVUT (2014). YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİPROPİLEN TEKSTİL ATIKLARININ KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 29 (1)(9-14).
 • Atilla MURATHAN, Hasan KOÇYİĞİT, (2013). SULU ÇÖZELTİLERDEN KADMİYUM İYONLARININ DOLGULU YATAKLARDA AT KESTANESİ VE MEŞE PALAMUDU KULLANILARAK GİDERİLMESİ. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 28(2), ( 303-306,).
 • Atilla MURATHAN, A. Doğan SOYAL (2013). KLOROHEPTAMETİN SİYANİN BOYARMADDENİN ELDESİ VE FLORESANS ÖZELLİKLERİNİNİN BELİRLENMESİ. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 28(3)(481-489).
 • Aybüke Aksu, Atilla Murathan Hasan Koçyiğit (2011). Reaktif mavi 221’in pomza ile adsorpsiyonu ve kinetiği,. GÜMMF Dergisi, 26( 4)(807-812).
 • Ayşe Selek Murathan, Atilla Murathan, Ayhan Demirbaş (2008). Elektricity Production From Geothermal Sources By Using Double Stage Flash System. Energy Sources Part A, 30(528).
 • Atilla Murathan, Ayşe Selek Murathan, Metin Gürü, Muzaffer Balbaşı (2007). Manufacturing low density boards from waste cardboards containing aluminium. MATERIALS & DESIGN, 28 (7)(2215-2217).
 • Atilla Murathan, Serdar Benli (2005). Removal of Cu2+, Pb2+ and Zn2+ ions from aqueous solutions on diatomite via adsorption in fixed beds. FRESEN ENVIRON BULL, 14(6)(468-472).
 • Atilla Murathan (2005). Removal of heavy metal ions from aqueous solutions in fixed beds by using horse chestnut and oak valonia. FRESEN ENVIRON BULL, 14(4)(296-299).
 • Metin Gürü, Göksel Özkan, Atilla Murathan, İskender Öksüz (2005). Effect of temperature and gas flow rate on SO2 sorption in a reactor with periodic liquid flow and activecarbon. FRESEN ENVIRON BULL, 14(5)(400-405).
 • Nail Unsal, Mehmet Celik, Atilla Murathan (2003). Hydrochemical and isotopic properties of the mineralized thermal waters of Kirsehir Province, Turkey,. J GEOL SOC INDIA, 62 (4)(455-464).
 • Ahmet Alıcılar Melih Komurcu, Atilla Murathan (2002). Air oxidation of aqueous cyanides in a countercurrent fixed bed reactor. KOREAN J CHEM ENG, 19 (2)(273-276).
 • Ahmet Alıcılar, Melih Kömürcü, İrfan Ar, Atilla Murathan (2002). Removal of cyanides from water by air oxidation in a cocurrent downflow fixed bed reactor. CHEM ENG TECHNOL, 25 (3)(283-286).
 • Atilla Murathan, Ahmet Biçer, Ahmet Alıcılar, Ayşe Murathan (2001). Effects of various parameters on removal of NO2 gases in fixed beds by adsorption on sepiolite. WATER AIR SOIL POLL, 132 (3-4)(365-372).
 • Murathan A. Alıcılar A. and Ar I (1999). An Optimization Example for Electricity Production from Geothermal Sources by using Double Stage System . Energy, Education, Science and Technology, 32(3)(42-45).
 • Mehmet Zengin, Mehmet Birey, Hüseyin Aktas, Ahmet Hançer, Atilla Murathan (1996). ESR of gamma irradiation damage centers in single crystals of some glutamic acid derivatives. Z NATURFORSCH A, 51 (8):(895-897).
 • Ahmet Alıcılar, Ahmet Biçer, Atilla Murathan (1994). The relation between wetting efficiency and liquid holdup in packed-columns. CHEM ENG COMMUN, 128(95).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Ayşe Selek Murathan, Atilla Murathan, Ahmet Yavuz Yücekutlu (2008). Adsorption of Zinc Ions in Fixed Beds. Journal of International Environmental Application Science, Volum 3(422-425).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Atilla Murathan, Betül Hıdıroğlu, Ayşe Murathan (2008). Atıksulardaki nikel iyonunun dolgulu kolonlarda adsorpsiyonla giderimi. Kafkas Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(1)(012).
 • Alıcılar A, Gürü M, Murathan A, Akkurt F, (2007). Baca gazlarındaki azot oksitlerin bentonit üzerine adsorpsiyon yoluyla dolgulu kolonlarda giderilmesi. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi,, 16 (2),(319-325).
 • Koçyiğit H, Murathan A, (2004). Sulu çözeltilerden kadmiyum iyonunun dolgulu kolonlarda çeşitli adsorbentler kullanarak giderilmesi,. Çevre Bilimleri Dergisi,, 7(27-30,).
 • Nail Ünsal, Mehmet Çelik, Atilla Murathan (2002). Savcılı (Kırşehir) bölgesi sularının hidrokimyasal ve izotopik özellikleri. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 15(2)(403-412).
 • Atilla Murathan, Metin Gürü, Göksel Özkan (2002). Atık sulardan civanın dolgulu yataklarda giderilmesi,. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi,, 15(1)(113-119).
 • Atilla Murathan, Erdoğan Hasdemir, Ahmet Alıcılar (2001). Sulardan demirin dolgulu kolonlarda giderilmesi,. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 14:4(1445-1450).
 • Atilla Murathan, Erdoğan Hasdemir, Ayşe Murathan, (2001). Sulardaki manganın adsorpsiyon yoluyla dolgulu kolonlarda giderilmesi,. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 14:3,(1010-1014).
 • Alıcılar A, Murathan A, Gürü M, (2000). Dispers sarı3 tekstil boyarmaddesinin sentezi ve uygulanabilirliği, ,, 2000.. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 13(1),(221-227).
 • Gürü M, Murathan A (2000). Atık sulardaki fenol ve hidrazinin dolgulu kolonlarda giderimi,. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi,, 13(2),(415-423,).
 • Orhan Yılmaz, Ahmet Alıcılar, Atilla Murathan (2000). Sulardaki kurşun kirliliğinin dolgulu kolonlarda adsorpsiyon yoluyla giderilmesi üzerine pH ve konsantrasyonun etkisi,. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 13(2),(465-470).
 • Ahmet Alıcılar, Atilla Murathan, Muzaffer Balbaşı (2000). Kinizarin eldesi işleminin sıcaklık optimizasyonu üzerine bir çalışma. Pamukkale Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6 (2-3),(259-261).
 • Ahmet Alıcılar- Atilla Murathan (2000). Sulardaki siyanür kirliliğinin dolgulu kolonlarda oksidasyonu üzerine sıcaklık ve katalizörün etkisi. Pamukkale Üniv.Mühendislik Bilimleri Dergisi,, 6,(2-3),(267-269).
 • Ahmety Alıcılar, Atilla Murathan, Erdoğan Hasdemir (2000). Sulardaki siyanür kirliliğinindolgulu kolonlarda oksidasyonuna pH ve konsantrasyonun etkisi, .. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15 (2),(74-78).
 • Ünsal N ve Murathan A, (1999). İçmeler (Bolu) dolayındaki kaynaklarda yeraltısuyu kirliliğinin araştırılması,. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 12(3)(735-746).
 • Alıcılar A, Murathan A, (1998). Bazı dispers mavi tekstil boyarmaddelerin eldesinin ve uygulanabilirliğinin araştırılması. Standart Dergisi, 435(76-79).
 • Yılmaz O, Alıcılar A, Murathan A, (1998). Akü fabrikası atıksuyundaki kurşun kirliliğinin dolgulu kolonlarda adsorpsiyonu,. OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 9-10 (1),(123-133).
 • Alıcılar A, Murathan A, (1998). Bazı dispers viyole textil boyarmaddelerin eldesi ve uygulanabilirliğinin araştırılması,. FÜ Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 10(1),(1-5).
 • Metin Gürü, Atilla Murathan (1998). Atık kağıtlardan levülinilikasit eldesi,. GÜ Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi,, 11(4)(771-777).
 • Murathan A, Alıcılar A, (1998). Sulardaki sülfürün dolgulu kolonlarda giderimi. FÜ Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 10(1)(17-22).
 • Ahmet Alıcılar, Atilla Murathan, Erdoğan Hasdemir, (1998). Sulardaki siyanür kirliliğinin dolgulu kolonlarda oksidasyonu üzerine gaz ve sıvı akış hızlarının etkisi,. OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi,, 9-10(1),(171-181).
 • Murathan A, Murathan A (1996). Dolgulu Kolonlarda NOx Kirliliğinin Giderilmesi,. Standard Dergisi,, 420(88-89).
 • Murathan A, Murathan A ve Alıcılar A (1996). Jeotermal akışkanların konut ısıtılmasında kullanımı ve çevreye etkileri. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi,, 9(4)(591-597).
 • Atilla Murathan, Ayşe Murathan, Mustafa Alpbaz (1996). Karıştırmalı tanklarda karıştırma performansının tespiti. GÜMMF Dergisi, 11(1),(15-31).
 • Ahmet Biçer, Atilla Murathan, Ahmet Alıcılar (1996). Aşağı doğru paralel akışlı üç fazlı kule reaktörlerde akış rejimleri ve radyal sıvı dağılımıile ilgili literatürde yapılan çalışmalar,. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 9 (2),(213-225).
 • Atilla Murathan, Ahmet Alıcılar, Ayşe Murathan (1996). Determination of efficiencies of regenerated beige sepiolites on adsorbtion of NO2 gases in packed columns,. Osmangazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 9(2)(1-7).
 • Ahmet Alıcılar, Atilla Murathan, Vecihi Pamuk (1995). Hatip çayını kirletici etkileri üzerine bir inceleme,. GÜMMF. Dergisi, 10 (2),(29-34).
 • Ahmet Alıcılar,Vecihi Pamuk (1995). Silindirik dolgulu ve aşağı doğru paralel akışlı reaktörlerde kolon uzunluğunun basınç düşüşüne etkisi. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 8(1)(29-36).
 • Ahmet Alıcılar, VecihiPamuk (1995). Determination of the efficiency of various adsorbents of adsorbtion of NO2 gases in packed columns. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 8(1)(93-98).
 • Ahmet Alıcılar,Metin Gürü (1994). Küresel dolgulu ve aşağı doğru paralelakışlı reaktörlerde kolon uzunluğunun basınç düşüşüne etkisi. GÜMMF Dergisi, 9(1),(53-60).
 • Ahmet Biçer, Atilla Murathan, Ahmet Alıcılar (1994). Aşağı doğru paralel akışlı üç fazlı kule reaktörlerde radyal sıvı dağılımı. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 7(24-32).
 • Ahmet Biçer, Ahmet Alıcılar (1994). Aşağı doğru paralel akışlı üç fazlı kule reaktörlerde eksenel sıvı dağılımı. GÜMMF Dergisi, 9(2)(110-120).
 • Ahmet Biçer, Ahmet Alıcılar, Atilla Murathan, Turgay Boduroğlu (1994). Dolgulu kolonlarda NO2 gazlarının adsorpsiyonu. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 7(32-40).
 • Ahmet Biçer, Ahmet Alıcılar, Atilla Murathan (1993). Effect on liquid holdup in packed columns. GÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 6(32-40).
 • Ahmet Biçer, Ahmet Alıcılar, Atilla Murathan, İsmail Dal (1988). Üç fazlı kule reaktörlerde sıvı tutunması. GÜMMF Dergisi, 3(1-2)(17-25).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Yaras A, Er E., Çelikkan H., Dişli A., Mu rathan A., 2016. The Role of Boron Compounds in Providing Flame Retardancy to Cellulosic Tent Fabric, , International Conference on Engineering and Natural Science, 24-28 Mayıs 2016. Saraybosna,
 • Murathan H:B, Murathan A., , 2016. Low Cost Flame Retarder in Interior Wall Paints, 6th International Paint, Paint Raw Materials, Construction Chemicals, Adhesives and Raw Materials, Laboratory and Production Equipments Exhibition and Congress, Paintistanbul TRKCOAT İstanbul
 • Murathan H.B., Aksu A., Soysal K., Murathan A., 2015. Semi conductor properties of solid state boron nitride , , THERMAM 2015, . Baku
 • Atilla Murathan, Serdar Öcelan, 2014. Petrokimya tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk faktörleri ve risk değerlendirmesi, 7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’ İstanbul
 • Ayla BİLGİN, Erdoğan HASDEMİR, Atilla MURATHAN, 2013. Investigation of Adsorption Parameters Effects For Removal Of Cyanıde In Water By Using Clinoptilolite ,, The 17th International MESAEP Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region İstanbul
 • Murathan A., Aksu A.,, 2010. Tekstil Boyası Reaktif Mavi 221 in Pomza ile Adsorpsiyonu, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara
 • Murathan A., Yazıcı B.,, 2010. KimyaMühendisliği Eğitiminde Toplam Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara
 • Murathan AS., Murathan A.,, 2008. The removal of organıc nıtrogenous compounds ın wastewater usıng trıckle bed reactors,, BIES"08-Blacksea International Environmental Symposium Giresun- TURKEY
 • Murathan A, Murathan AS., Yücekutlu AY.,, 2008. Adsorption of zinc ions in fixed beds,, BIES"08-Blacksea International Environmental Symposium, Giresun- TURKEY
 • Murathan A., Yücekutlu AY, Murathan A.S, 2001. Removal of zinc ions from aqueous solutions in packed columns,, First International Chemical Engineering Conference, University of Jordan 2001 Amman - Jordan
 • Ünsal N, Çelik M., Murathan A., 2000. Karakurt ve Karakurt türbe (Kırşehir) sıcak ve mineralli su kaynaklarının hidrokimyasal ve izotopik özellikleri, Sedimantoloji Çalışma Grubu Bildiriler, Haymana - Tuzgölü - Ulukışla basenleri Uygulamalı Çalışma (Workshop) Niğde Üniversitesi, Aksaray
 • Murathan A, Karaca Ö, Alıcılar A.,, 1999. Dolgulu kolonlarda sulu fazdaki manganın giderimi, XIII: Ulusal Kimya Kongresi, Samsun
 • Murathan A., Koçyiğit H., Biçer A,, 1999. Atık sulardaki kadmiyumun dolgulu kolonlarda adsorpsiyonu,, XIII: Ulusal Kimya Kongresi Samsun
 • Murathan A., Gürü M, Özkan G,, 1999. Atık sulardan cıvanın uzaklaştırılması,, XIII: Ulusal Kimya Kongresi Samsun,
 • Murathan A., Biçer A,, 1998. Atık plastiklerin geri kazanılması,, Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum
 • Murathan A.., Alıcılar A, Murathan A.S, 1998. Removal of copper from water in the packed Beds, ., 1. International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region, Konya
 • Dursun Ş, Gürü M, Murathan A., 1998. Effects of SO3 formation on the dew point,, Bahadırlı & Burdurlu (eds), 91-96, Konya, 1998., 1. International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region Konya
 • Ar İ, Murathan A.., Alıcılar A ve Gürü M,, 1998. Sulu fazlardankurşun dolgulu kolonlarda uzaklaştırılması,, Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum
 • Murathan A., Alıcılar A ve Murathan A,, 1998. Stronsiyumun dolgulu kolonlarda bej sepiyolit üzerine adsorpsiyonu,, Üçüncü Ulusal KimyaMühendisliği Kongresi Etrzurum
 • Murathan A., Alıcılar A, Ar İ, 1996. Dolgulu kolonların atık su arıtımındaki kullanım etkinliği, İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul
 • Murathan A., Gürü M, Alıcılar A,, 1996. İzmir-Seferihisar jeotermal kaynaklarından ikili flaş sistemiyle elektrik üretimi için optimum sıcaklıkların belirlenmesi,, GAP 1.Mühendislik Kongresi, harran Üniversitesi, Şanlıurfa
 • Gürü M, Alıcılar A, Dursun Ş, Yakıt püskürtmeli güç santrallerinde yanma sorunları ve çözümleri,, 7. Uluslararası Yanma Sempozyumu Ankara
 • Benli S., Akkurt F.,, Removal of heavy metals ions from aqueous solutıons on pumice stone vıa adsorptıon in fixed bed,, APCCHE Malaysia
 • Karaca Ö, Alıcılar A,, Sulardaki demirin dolgulu kolonlarda adsorpsiyonu, ., XIII: Ulusal Kimya Kongresi, Samsun

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • BIES8;Uluslararası Karadeniz Çevre Kongresi Giresun(1960)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara(2010)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Bölüm Başkanlığı (2010)(3.5.2010 - )
 • Bölüm Başkanlığı (2009)(8.4.2009 - )
 • Kimya Müh. Bölüm Başkan Yardımcısı (2001)(21.11. 2001 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Helikopter Transmisyon Tork Şaftına, İniş Takımı vb. Parçalara Akışkan Yatak Reaktörde Poliamid Kaplama Uygulaması, (2019)
 • Boyar Madde Gideriminde Biyosorbent Olarak Doğal Malzemelerin Kullanılabilirliği, (2019)
 • Tekstil boyalarının doğal adsorbentler kullanılarak giderimi (2019)
 • Alüminyum Eloksal Atıklarının Isı Yalıtım Köpüklerinde Değerlendirilmesi (2019)
 • Alüminyum Eloksal Atıklarının Yanmaz Kompozit Malzemelerde Değerlendirilmesi (2019)
 • Elektroliz Yöntemi ile Metal Kaplama Teknolojisinde İş Sağlığı ve Güvenliği (2019)
 • Hata Ağacı Analizi İçin Java Tabanlı Bir Programın Geliştirilmesi ve LPG, Ham Petrol ve Dizle Tankları İçin Uygulanması, Petrokimya Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Risk Faktörleri Ve Risk Değerlendirmesi (2018)
 • Alev Geciktirici Borlu Selülozik Çadır (2016)
 • Sıcaklıklarda Bor Nitrür Nanotüp Sentezi (2015)
 • Reaktif Boyaların Uygulandığı Selülozik Elyaflarda Antibakteriyel Etkilerin İncelenmesi (2015)
 • Petrokimya tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk faktörleri ve risk değerlendirmesi (2014)
 • Kolemanit Atıklarının Çimento Üretiminde Kullanılması Ve Çimentonun Performans Özelliklerinin Geliştirilmesi, (2014)
 • Kütahya Emet Borik Asit İşletmesi Bor Atıklarının Alçı Levha Üretiminde Kullanılması (2010)
 • Diklorotriazin reaktif boyarmaddenin (reaktif turuncu 86) selülozik elyafa uygulanması ve yıkama şartlarının incelenmesi, (2006)
 • Atıksulardaki ağır metallerin dolgulu kolonlarda sepiyolit, pomza taşı ve diatomit üzerine adsorbsiyonu (2002)
 • ISO 9000 standartları ve bir ilköğretim okulundaki uygulaması (2002)
 • Atıksulardaki reaktif boyarmaddelerin adsorpsiyonla giderilmesi (2001)
 • ISO 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin bir meşrubat fabrikasına uygulanması
 • Atıksulardaki nikelin adsorbsiyonla giderimi,
 • Sulardaki kuşun, bakır ve çinko iyonlarının dolgulu kolonlarda adsorbsiyonla giderilmesi
 • Kloro heptametin siyanin boyanın eldesi ve boya lazerinde uygulanabilirliğinin incelenmesi
 • Sulardaki kadmiyum kirliliğinin dolgulu kolonlarda adsorpsiyon yoluyla giderimi,
 • Aerobik şartlarda paket arıtma tesisi tasarımı,
 • Kırmız reaktif boyanın (Reaktif Kırmızı 195)örülmüş pamuklu kumaşa uygulamasında değişik parametrelerin renke verimi üzerine etkilerinin incelenmesi
 • Kimya Mühendisliğinde Toplam Kalite -Kalite Kriterlerinin Tespiti,
 • Süt endüstrisi atıksularının yeraltı sularına etkileri,
 • Atıksulardaki çinkonun dolgulu kolonlarda adsorpsiyonu
 • Çevre yönetim sistemleri ve ISO14000 standardları ve bir petrol dağıtım ve satış istasyonundaki uygulaması,

Dersler

 • TAŞINIM OLAYLARI (2009-2010/2)
 • NÜKLEER KAZALAR (2010-2011/1)
 • İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (2010-2011/1)
 • BOR TEKNOLOJİSİ (2008-2009/2; 209-2020/1)
 • MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ (2010-2011/1)
 • Yakıt Teknolojisi (2009-2010/I)
 • MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ (2009-2010/1)
 • SU VE ATIK SU TEKNOLOJİSİ (1999-2000/1)
 • İLERİ KÜTLE AKTARIMI (2004-2005/1)
 • ARITMADA BİYOLOJİK SÜREÇLER (2002-2003/2)
 • INFRARED ABSORBER BOYALAR (2005-2006/1)
 • BOYA VE TEKSTİL BOYAMA TEKN. (2005-2006/1)
 • KÜTLE AKTARIMI I (1998-1999/2)
 • KÜTLE AKTARIMI II (1999-2000 /2)
 • MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ (1999-2000 /1)
 • SAYISAL ANALİZ YÖNTEMLERİ (2001-2002/1)
 • ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME (2004-2005/1)
 • TAŞINIM OLAYLARI (2002-2003/2)
 • İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (2003-2004/1)
 • ENERJİ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ (2006-2007/1)
 • ISI AKTARIMI (1998-1999/1)
 • JEOTERMAL ENERJİ VE UYGULAMALARI (2007-2008/1)
 • ENERJİ TEKNOLOJİSİ (2006-2007/2)
 • LAZER BOYALAR (2004-2005/2)
 • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL PİRENSİPLERİ II (2001-2002/2)
 • KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİMİ (2006-2007/1)
 • SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ (2000-2001/1)

Yabancı Dil

 • 1996 / 70

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Bazı Dispers Mavi Boyarmaddelerin Sıvı Kristal Göstergelerde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2009) Gazi Üniversitesi
 • Gölbaşı Mogan Gölünün kirlilik yüklerinin belirlenmesi, (2003) Gazi Ü.
 • Hatip Çayı Etrafındaki yeraltı sularının kirlilik yüklerinin belirlenmesi,. (2003) Gazi Üniversitesi
 • Dispers siyah tekstil boyarmaddelerinin sentezi ve uygulanabilirliğinin araştırılması, (2002) Gazi Üniv.
 • Meşe palamudundan elde edilen tanenlerin atık sulardan fosfat gideriminde koagulant olarak kullanılması, (2002) Gazi Ü.
 • Dispers siyah tekstil boyarmaddelerinin sentezi ve uygulanabilirliğinin araştırılması, (2002) Gazi Üniv. Araştırma Fonu
 • Atık suların arıtımında kullanılmak üzere meşe palamudundan adsorbent üretimi kullanılması (2001) Gazi Üniv
 • Metanol ile formaldehitin Pt Pd Ponza taşı katalizörü üzerinde adsorpsiyonu ve oksidasyonu (2000) Gazi Üniv
 • Baca gazlarından azot oksitlerin giderilmesi, (2000) Gazi Üniv
 • Atık sulardan azotun giderimi, (2000) Gazi Üniversitesi
 • Kırşehir ili sıcak ve soğuksu kaynaklarının hidrokimyasal ve izotopik incelenmesi ve kökensel yorumu, (1999) Tübitak
 • Organik Kirleticilerin Trickle Bed Reaktörlerde Giderilmesi, (1997) Gazi Ü.
 • Atık Sularda Kurşun Giderilme (1996) Gazi Üniversitesi
 • Dispers viyole tekstil boyarmaddelerin sentezi ve uygulanabilirliği, (1996) Gazi Üniv
 • SO3 ve SO2 Gazlarının Analizi veTayini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi, (1996) Gazi Ü.
 • Dispers mavi tekstil boyarmaddelerin sentezi ve uygulanabilirliği, (1995) Gazi Üniversitesi
 • Dolgulu kolonlarda NOx adsorpsiyonu, (1994) Gazi Üniversitesi