Öğr. Gör. Dr. Murat GÜREL

Lisans

 • 2005 - 2009 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans

 • 2009 - 2011 Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı

  Tez Konusu : “Keman Eğitiminde Kullanılan Süsleme Tekniklerinin Türk Müziği Keman İcrasındaki Uygulama Biçimi ve Buna Yönelik Alıştırmaların Oluşturulması”

Doktora

 • 2012 - 2016 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Türk Müziği Anabilim Dalı

  Tez Konusu : “Nubar Tekyay'ın Keman Taksimlerinin Tahlîli”

   

İş Deneyimi

 • 2011 - .... Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü, Öğretim Görevlisi

  (Konservatuvar, 2018 yılı Mayıs ayında Gazi Üniversitesi’nden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlanmıştır) 

  2018 - .... Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü, Öğretim Görevlisi

Doğum Tarihi

 • 06.04.1987

İlgi Alanları

 • Keman ile Türk Müziği İcrâsı-Eğitimi, Türk Müziği Nazariyatı, İcrâ Analizi.