Doç. Dr. Muammer SARIKAYA

YL : Muhsinü'l-Kayserî'nin Şerhu Arûzi'l-Endelüsî Adlı Eserinin Edisyon Kritiği ve Tercümesi, Kırıkkale Ün. Sosyal bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Kırıkkale-1998.

Dr : Kemal Paşa-zâde'nin Yabancı Kelimelerin Arapçalaştırılması ve Dil Hataları Konusunda İzlediği Yöntem, İstanbul Ün. Sosyal bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, İstanbul 2004.