Doç. Dr. Muammer SARIKAYA

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2015. Women's Image in Thousand and One Nights, 4. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu Doğu Edebiyatlarında kadın İstanbul
 • 1, 2013. Arabic Emphasis of Kemal Pasha-Zade, Şeyhülislam İbn Kemal'i Anlamak Tokat
 • 1, 2012. Language and Style in the Works of Cubrân Halil Cubrân, s. 109-129., III. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu İstanbul
 • 1, 2010. Seljuk Managers in Tuğri's Poems, Uluslararası Selçuklu Sempozyumu Kayseri
 • 1, 2008. Beggars and Beggar Poets in Abbasid Period Arabic Literature, s. 489-507,, Bir Kent Sorunu: Dilencilik Sempozyumu İstanbul
 • 1, 2007. Studies in Turkish Literature on the Works of Naguib Mahfouz which have been translated into Turkish أعمال نجيب محفوظ المترجمة إلى اللغة التركية, 4th International Conference of The Faculty of Al-Alsun المؤتمر الدولي الرابع لكلية الألسن بجامعة المنيا ، تحت عنوان " الحفاظ على الهوية اللغوية والثقافية في عصر العولمة ، في الفترة من 23 وحتى 25 أبريل عام 2007. Minia - Egypt
 • 1, 2007. Muhammad Zahid al-Kawthari's Lahn Understanding, s. 353-366., Uluslararası Düzceli M. Zâhid Kevserî Sempozyumu Düzce
 • 2007. Felix Faris Literary Personality and The Initiative of Conflict of Migratory Authors in America, I. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu Doğuyu Batıya Taşıyanlar İstanbul

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Türkiye’de Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi – Mevcut Durum ve Geliştirme Yöntemleri İstanbul(2016)
 • I. Ulusal İncesu Sempozyumu Kayseri(2010)
 • I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu Kayseri(2010)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • A case of Kasrat al-isti'mâl in Arabic language (2016)
 • Death Theme in the Poems of Abu al-ʿAlaʾ al-Maʿarri (2014)

Dersler

 • İleri Konuşma Becerisi (2016-2017 Güz)
 • Arap Yarımadası Sosyal ve kültürel Yapısı (2016-2017 Güz)
 • Arap dilbilimi (2016-2017 Güz)
 • İleri Gramer I-II (2012-2014)
 • Belagat I-II (2013-2016)
 • Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (2017-2018, 2018-2019)
 • Yazılı Çeviri Uygulamaları (2017-2018, 2018-2019)
 • Sözlü Çeviri Uygulamaları (2017-2018, 2018-2019)

Yabancı Dil

 • İNGİLİZCE
 • ARAPÇA

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2014). The Science and Opinion Leaders of Tokat, "Arabic Emphasis of Ibn Kamal Basha", s. 85-118. Türkiye. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınlar.
 • (2013). Tabaqât al-Shua'râ in Arabic Literature, concepts and criteria. Türkiye.
 • Şamil Öçal. (2013). From the barracks to the madrasa, "Kemalbashazadah and Arabic Sciences", s. 539-558. Türkiye. İz Yayıncılık.
 • Eyyüp Tanrıverdi. (2012). Gibran Khalil Gibran, Rebellious Souls (al-Arwâh al-mutamarrida). Türkçe.
 • (2009). Gibran Khalil Gibran, Shells and Extracts (al-Badâ'i wa'l-Tarâ'if). Türkiye. Ağaç.
 • (2008). Sharh Arudh al-Andalusi. Arap Aruz Vezni Mısır. Daru'l-Belensiyye, Mısır.
 • (2008). Falih Rıfkı Atay, Fire and Sun. Türkiye. Pozitif.
 • (2007). Georges Remond, Along with Defeated / A French Journalist's impressions of the Balkan War. Türkiye. Profil.
 • (2007). Paul Imbert, Regeneration in the Ottoman Empire and Turkey's Problems. Türkiye. Profil.
 • (2006). Amin al-Rihânî,Heart of Iraq (Kalb al-Iraq). Türkiye. Anka.
 • Taşğın A., Tanrıverdi E., Seyfeli C.. (2005). Syriacs and Syriac, "Hunainn b. Ishach", s. 179-191. Türkiye. Orient.
 • (2002). Youssef Cawhar, Blind Lamp, Translation from Arabic. Türkiye. Anka.
 • (2002). Amin al-Rîhânî, Triple Solidarity in Animal Kingdom (Al-Muhalafa Ath-Thulatiya fil Mamlaka-l Hayawaniya). Türkiye. Anka.

Editörlük

 • (2015). SBaRd (Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi), 27
 • (2014). Selçuklu Siyasi Tarihi Bilim ve Sanat (Arapça - Farsça Makaleler), Türk Tarih Kurumu Yay.,Hülagü M.M., Yuvali A., Sarikaya M., Yıldırım İ. , (530)
 • (2014). Selçuklu Tarihi Kültür ve Medeniyet (Arapça Makaleler), Türk Tarih Kurumu Yay., Hülagu, M. M., Yuvalı A., Sarıkaya M.,, (485)

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Sezer Yılmaz (2019). Arapça-Türkçe Yazın Çevirilerinin Estetik Boyutu. Eskiyeni, 39(283-300).
 • (2018). In the context of literary rivalries Ibn Musharraf al-Mârdinî's maqâma which is called al-Jawhar al-fard fī mufākharat al-narjis wa al-ward. (The Unique Gem in the Rivalry of the Narcissus and the Rosein) . Dil Bilimleri Klasik Sorunlar - Güncel Tartışmalar, (531-557).
 • (2016). Image of Women in the Tales of the Thousand and One Nights. Istanbul University Faculty of Letters Oriental (Şarkiyat) Journal,, 29 2016/2(133-155).
 • (2013). Caliph Omar and Literary Criticism. Istanbul University Faculty of Letters Oriental (Şarkiyat) Journal , XXIII(187-211).
 • (2004). The emergence of the Phonetics in Arabs. Bilimname, 2004/1(117-131).
 • (2004). Aphorisms in Arab Migration Literature. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2004 Yaz(7-24).
 • (2003). Translation Theory from al-Câhız to al-Safadî . Bilimname, 2003/3(133-151).