Öğr. Gör. Dr. Müjgan Okur

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisans Tez Konuları

 

Atıksulardaki  boyarmaddelerin/ağır metallerin  adsorpsiyonla ve/veya biyosorpsiyonla  giderimi

Boyarmaddeler  tekstil, boya, kağıt ve baskı endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde 100.000'in üzerinde sentetik boya ticari olarak kullanılmakta ve yılda 700.000 tonun üzerinde boya üretimi yapılmaktadır. Gerek üretim, gerekse kullanım sırasında arta kalan boya miktarı göz önünde bulundurulduğunda renkli atıksuların çevresel açıdan ne kadar önemli olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Ağır metaller yerkabuğunda doğal olarak bulunan bileşiklerdir. Bozulmaz ve yok edilemezler. Küçük bir miktara kadar vücudumuza gıdalar, içme suyu ve hava yolu ile girerler. İz elementler gibi bazı ağır metaller (örneğin bakır, selenyum, çinko) insan vücudunun metabolizmasını sürdürmek için elzemdirler. Bununla birlikte yüksek konsantrasyonlarda toksik olabilirler. Solunum, beslenme ve deri emilimi yoluyla insan vücuduna girerek dokularda birikmeye başlarlar. Bu metaller vücuttan uzaklaştırılamaz ve zaman içinde toksik değere ulaşırlar.

 

Yapılacak olan çalışmada: Tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılan tekstil boyarmaddelerinin ve ağırmetallerin,  doğal ve sentetik adsorbentler ve  ölü biyosorbentlerle giderimi kesikli ve sürekli sistemde çalışılacaktır.

 

Atıksulardaki  boyarmaddelerin/ağır metallerin  biyobirikimle (Bioaccumulation)  giderimi

Yapılacak olan çalışmada: Tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılan tekstil boyarmaddelerinin ve ağırmetallerin,  canlı mikroorganizmalar (örneğin Sacharomyces cerevisiae, Candida tropicalis) kullanılarak giderimi kesikli ve sürekli sistemde çalışılacaktır.