Öğr. Gör. Dr. Müjgan Okur

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Filiz Aktı, Müjgan Okur (2018). The Removal of Acid Violet 90 from Aqueous Solutions Using PANI and PANI/Clinoptilolite Composites: Isotherm and Kinetics. Journal of Polymers and the Environment ,
 • Müjgan Okur, Filiz Aktı (2016). The removal of C.I. acid vıolet 90 metal-complex dye using synthetic and natural zeolite from aqueous solutions. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31(3)(677-686).
 • Müjgan Okur (2013). TEKSTİL ATIKSULARINDAKİ METAL KOMPLEKS BOYARMADDELERİN YUMURTA KABUKLARI İLE GİDERİMİ. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 28(777-785).
 • Müjgan Telli-Okur, Nurdan Eken-Saraçoğlu (2007). Fermentation of sunflower seed hull hydrolysate to ethanol by Pichia stipitis. Bioresource Technology, Volume 99(2162-2169).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Müjgan OKUR, İlknur KAYACAN KARADAĞLI (2014). DÜŞÜK MALİYETLİ ADSORPLAYICILAR KULLANILARAK SULU ORTAMLARDAN FOSFAT GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi , 29(35-43).
 • MÜJGAN OKUR, NURDAN SARAÇOĞLU, ZÜMRİYE AKSU (2014). Use of responce surface methodology for the bioaccumulation of violet 90 metal-complex dye by Candida tropicalis . Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences , 38(217-230).
 • Müjgan Telli-Okur (2007). Ayçiçeği Kabuğu Hemiselülozik Hidrolizatina Adapte Edilmiş Pichia Stipitis Mayasi ile Alkol Üretimine Zehir Giderme Ön İşlemlerinin Etkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(385-392).
 • Müjgan Telli-Okur, Nurdan Eken-Saraçoğlu (2006). Ethanol Production Sunflower Seed Hull Hydrolysate by Pichia stipitis under Uncontrolled pH Conditions in a Bioreactor. Turkish J. Eng. Env. Sci., 30(317-322).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Müjgan Okur, Ceyda Ayça Avcı, 2016. Saccharomyces cerevisiae Kullanarak Asit Violet 90 Metal Kompleks Boyarmaddesinin Biyosorpsiyonu, 12.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir
 • Müjgan Okur, Kübra Kuvan, 2016. Tekstil Atıksularından Yumurta Kabuğu ile Rhodamine B Adsorpsiyonu, 12.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir
 • Müjgan Okur, Burcu Altunoğlu, 2016. Asit Violet 90 Boyar Maddesinin CTAB ile modifiye edilmiş Sodyum Aljinat ile Adsorpsiyonu,, 12.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir
 • Müjgan OKUR, Çağla AK, Utku TÜMTÜRK, 2015. YUMURTA KABUĞU İLE ATIK SULARDAN Cr(III) UZAKLAŞTIRILMASI, 27.Ulusal Kimya Kongresi Çanakkale
 • Müjgan OKUR, Filiz AKTI, 2015. Removal of Violet 90 Metal-Complex Dye by Using Zeolite from Aqueous Solutions, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2015) 14-19 October 2015, ANTALYA-TURKEY
 • Müjgan Okur, Merve Çelik, Nihal Eroğlu, Yasemin Çakmak, 2015. Melasın Hidroliz Edilmesinin ve Melas Derişiminin Saccharomyces cerevisiae ile Etil Alkol Üretimine Etkisinin İncelenmesi, 18.Ulusal Biyoteknoloji Kongresi 18-19 Aralık 2015 Konya
 • Müjgan Okur, Esra Türkyılmaz., 2014. Portakal kabuğu kullanilarak adsorpsiyon ile asit violet 90 boyarmaddesinin giderimi,, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Hatice Tepeeri, Nurdan Saraçoğlu, Müjgan Okur, 2012. Reaktif Blue 21 Boyarmaddesinin Yerfıstığı Kabukları ile Giderimi, 10.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Koç Üniversitesi, Kimya Müh. Bölümü, 3-6 Eylül, İstanbul.
 • Emin Halıcı, Nurdan Saraçoğlu, Müjgan Okur, 2012. Everzol Black N Boyarmaddesinin Yerfıstığı Kabukları ile Giderimi,, 10.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Koç Üniversitesi, Kimya Müh. Bölümü, 3-6 Eylül, İstanbul.
 • Müjgan Telli-Okur, Nurdan Eken-Saraçoğlu, Zümriye Aksu, 2010. C.I. Violet 90 Boyarmaddesinin Saccharomycess cerevisiae ile Kesikli Sistemde Giderimi, 9.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Gazi Üniv.,Kimya Mühendisliği Bölümü, 22-25 Haziran, Ankara
 • İlknur Kayacan, Müjgan Telli Okur, 2010. Tekstil Atıksularındaki Boyarmaddelerin At Kestanesi ve Ayçiçeği Kabukları Kullanılarak Arıtımının Araştırılması, 9.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Gazi Üniversitesi Kimya Müh.Bölümü 22-25 Haziran
 • Müjgan Telli-Okur, Nurdan Eken-Saraçoğlu, 2006. Ayçiçeği Kabuğu hemiselülozik hidrolizatından Pichia stipitis mayası ile etanol üretimine, farklı zehir giderme ön işlemlerinin ve proses koşullarının etkisi, 7. Ulusal KimyaMühendisliği Kongresi Eskişehir
 • Telli Okur, M., Eken Saraçoğlu,N., Gürler,S., Kılar,S., Kaya,T., 2006. Fındık kabuğunun HCl ile hidrolizinin deneysel tasarım metodu ile incelenmesi, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi 5-8 Eylül, Eskişehir

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • KM 366 Çevre Kirliliği (2014-2015 Bahar yarıyılı)
 • OM 501İleri Mühendislik Matematiği (2016-2017 Güz YY)
 • KM 501 Su ve Atıksu Teknolojisi (2016-2017 Güz YY)
 • KM 325 Çevre Kimyası (2015-2016 Güz Dönemi)
 • KM 280 Kimya Mühendiliği Termodinamiği (2013-2014 Bahar Yarıyılı, 2014-2015 Bahar Yarıyılı)
 • KM 370 Su Kirliliği ve Kaynakları (2013-2014 Bahar Yarıyılı)
 • KM 273 Mühendislik Termodinamiği (2014-2015 Güz Yarıyılı, 2015-2016 Güz)
 • KM 380 Kimya Müh. Lab I (2013-2014 Güz ve Bahar Yarıyılı, 2014-2015 Bahar)
 • KM 481 Kimya Müh. Lab. II (2013-2014 Güz ve Bahar Yarıyılı)
 • KM 337 Biyokimyaya Giriş (2017-2018 Güz dön.)

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2008). Bioresource Technology, Fermentation of sunflower seed hull hydrolysate to ethanol by Pichia stipitis
 • (2006). Turkish Journal of EngineeringEnvironmental Sciences,, Ethanol production sunflower seed hull hydrolysate by Pichia stipitis under uncontrolled pH conditions in a bioreactor

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (2008)

Proje

 • Kimya Mühendisliği Laboratuvarlarının Deney Düzeneklerinin Yenilenmesi ve Geliştirilmesi (2016) Gazi Üniversitesi (BAP)
 • Tekstil endüstrisi atıksularındaki kromun Candida tropicalis mayasıyla gideriminin kesikli sistemde araştırılması (2016) Gazi Üniversitesi (BAP)
 • Sulu ortamlardaki metal-kompleks boyarmaddelerin biyosorpsiyonla giderimi (2016) Gazi Üniversitesi (BAP)
 • Tekstil endüstrisi atıksularındaki boyarmaddelerin Candida tropicalis mayasıyla gideriminin kesikli sistemde araştırılması (2010) Gazi Üniversitesi
 • Tekstil endüstrisi atıksularındaki boyarmaddelerinin Saccharomyces cerevisiae ve Pichia stipitis mayalarıyla gideriminin araştırılması (2009) Gazi Üniversitesi
 • Ayçiçeği Kabuğu Hemiselüloz Hidrolizatından Mayalar Yardımıyla Etanol Eldesi (2002) TÜBİTAK